Motivation er “den energi en person
udtrykker i forbindelse med en given opgave”

Motivation

Hvert enkelt menneske har sine egne individuelle grunde til at gøre, som de gør. Nogle gange forstår vi, hvorfor vi gør, som vi gør – nogle gange ikke..

Jeg tror, at det er af stor betydning at kende til vores egne “strategier”, og den motivation, der ligger til grund for disse. altså til hvad det er, der driver os.

Motivation er et spændende ord.

Kigger vi på ordet, springer ordet MOTIV i øjnene, altså dækker motivation over at kunne motivere sig selv i en retning, og at forstå hvilket MOTIV man har til at bevæge sig overhovedet.

Der er to grundlæggende retninger, vi kan motivere os selv eller andre ud fra.

Den ene er, at vi kan motivere os væk fra noget.

Det mest ekstreme eksempel her er flygtningen, der bevæger sig væk fra angst, krig og fare for død. Retningen er at flygte, at komme væk.

Nok er dette eksempel drastisk, men jeg tror, at flere af os bruger megen energi på at gøre et eller andet, så vi undgår at føle os bange/usikre/trætte/magtesløse/vrede.

Modsætningen er at motivere sig henimod noget positivt, noget tillokkende.

Tænk for eksempel på, hvordan du vil løbe, hvis der er en gal hund efter dig, og hvordan du vil løbe, hvis du løber henimod en, du holder af og som du vil give et knus.

Der er forskel på måden, du løber på.
Du vil sikkert løbe hurtigst i eksemplet med hunden, men have det meget bedre med dig selv og din krop i eksemplet med vennen.

Min erfaring er, at vi alle motiverer os både herimod noget og væk fra noget andet.

I mit terapeutiske arbejde afklarer jeg, hvordan du motiverer dig i forhold til din fremtid og mål, og ligeledes undersøger jeg, hvordan du tidligere har haft gode erfaringer med at motivere dig. At styrke sin egen motivation er at arbejde med ressourcer.

Altså er der god ræson i at genaktivere de indre kræfter, du besad i de situationer i dit liv, hvor du har besluttet dig for noget, stillet nogle mål og delmål op og nået disse, kort sagt: de gange, hvor du har kunnet motivere dig til at gøre en forskel.

Du skal øve dig i motivation.

Så på en måde skal du, hvis du ønsker at blive bedre til at bruge din motivation, øve dig i at “lege detektiv”.

Du har garanteret set nogle krimier i tidens løb og har lagt mærke til, hvordan detektiven/politiagenten har arbejdet med at forstå forbryderens motiv for at begå forbrydelsen. Det bringer nemlig altid mulighed for opklaring ind i billedet. Jeg ved godt, at det ikke handler om forbrydelser her.

Jeg formoder, at du læser denne side, fordi motivation og målsætning interesserer dig,

og måske fordi du på en lettere måde end hidtil ønsker at kunne anvende in motivation konstruktivt. Så motivation ikke kun er en indre tanketilstand, hvor du siger til dig selv “nu skal jeg altså i gang…eller “det er også for dårligt, at jeg ingenting når”… osv.
Et af mine bud er, at du må på opdagelse efter nogle succeser, så frem med Sherlock Holmes luppen.

Der er meget mere at sige om motivation og målsætning.

Der er meget mere at sige om, hvad det er, der får os til at begrænse vores evne til motivation. Men fordi motivation er så individuel en faktor, kan du, hvis du har lyst.

Svare på følgende spørgsmål.
Det vil give dig et billede af, hvordan det står til med din motivation anno 2014.

Dine egne gode erfaringer med motivation og motivering.

Find 3 eksempler fra dit voksenliv, hvor du har besluttet dig for noget og kunnet føre det ud i livet.

Det kan være, at du har søgt et job og fået det, det kan være, at du har malet din lejlighed, det kan være, at du har holdt en fest osv osv..

Når du ser på eksemplerne, giv så dit bud på, hvilket motiv du havde til at gøre disse ting, altså: hvorfor gjorde du overhovedet de ting? – og hvorfor tog du overhovedet beslutningen om at gøre disse ting?

Bemærk, at dine motiver både kan være af henimod – og væk fra motiverende karakter.

Ovennævnte er altså eksempler på noget, du har haft besluttet dig for og fuldført.

Og nu hvor du har givet nogle bud på dit motiv, undersøg så hvad du præcist gjorde og tænkte under processen for at kunne holde målet for øje og få processen gjort færdig.

Nu har du faktisk som en detektiv klarlagt, de tanker – og eventuelt følelser – som får dig til at beslutte dig for noget, gøre noget og gennemføre noget, som har betydning for dig.

Det er strategier. Du bemærker sikkert ved dine svar, at du har indre billeder og en indre dialog, der fremkalder kræfter. Selvom det måske er svært, kan du så beskrive billederne (farver, bevægelse, størrelse osv) og kan du beskrive den indre dialog (stemmeføring, lydstyrke, placering osv.)

Husk, at disse eksempler har gjort en forskel for dig.

Du har haft tanker og handlinger, som har gjort en forskel. SÅ du har kunnet motivere dig selv masser af gange. Det kan du gøre igen. Ja, faktisk behøver du ikke at gå over åen efter vand, men kan bruge dine strategier til fremover at opnå og gøre det, som du beslutter dig for.

Længsler, håb og drømme.

Hvad er det så, der gør, at vi føler, at noget er så vigtigt, at vi vil bevæge os for at få det.

Det er vores længsler, håb og drømme – kombineret med det, der kaldes værdier.

Så arbejdet med motivation indeholder, som du ser, mange lag. Og er en spændende selvopdagelsesrejse.

Har du fortsat brug for at få styrket din motivation, er der adskillige andre spørgsmål og redskaber, der kan bruges. Og jeg er motiveret for at hjælpe dig med det.

Motivation

Min bog om "MOTIVATION" - en bog der motiverer dig.

Motivation-Christel-Sonne-Rasmusssen

At motivere sig selv er at få kendskab til, hvordan både små og store mål kan realiseres på en overkommelig måde.

Læs mere om min bog her.

Som coach og som menneske mener jeg,

Som coach og som menneske mener jeg, at begrebet motivation er et af de mest givende og mest vigtige begreber at kende til og at kunne mestre.

Læs mere her om.

Den anden drivkraft, der kan bevæge os,

eller som vi kan anvende, så vi bevæger os og flytter os i vores liv, er det, der kaldes “Henimod – motivation”.

Læs mere på siderne om:

Foredrag om motivation, engagement, værdier og fælles målsætning.

Foredrag om motivation, engagement, værdier og fælles målsætning.

Det er vigtigt at sætte sig mål. For det øger både energi, tilfredshed og virketrang at samle sine kræfter og orientere sig mod et mål, man selv har valgt.

Læs mere her om.