Personaleudvikling til…

virksomhedens personale, er nødvendig for at kunne klare sig i konkurrencen.

Personaleudvikling.

Den form for personaleudvikling, jeg tilbyder, er altid skræddersyet.

Med min NLP-terapeutiske baggrund og mangeårige virke som underviser og coach for voksne, har jeg mange strenge at spille på.

Derfor er det muligt for mig at tilbyde en personaleudvikling, hvor jeg koncentrerer mig om såvel gruppen som den enkelte person. Jeg arbejder systemisk, således at forstå, at jeg indhenter oplysninger fra de systemer, gruppen befinder sig i – samt om gruppen som system.

Personaleudvikling

Udløsende faktor.

Der er altid en udløsende faktor, når en leder ønsker personaleudvikling for sit personale.

Denne grund vil være bærende i forhold til at afstikke en positiv og fornuftig kurs og arbejde med de ressourcer, der allerede findes i gruppen. Jeg har god erfaring med at lægge et kompetenceperspektiv ned over forløbet, så der arbejdes parallelt med at opnå læring, at skabe mening og at knytte relationerne konstruktivt sammen i personaleudviklingen.

Personaleudvikling er ikke gjort med Peptalk og en samtale.

Personaleudvikling vil altid være et forløb, der strækker sig over tid, afhængigt af målet, viljen og ressourcerne.
Det vil altid være en drøftelse med den respektive leder, hvor præcist personaleudviklingen skal foregå, hvilken tidsramme, der lægges og hvilke succeskriterier og pejlemærker, jeg som coach og gruppen som helhed arbejder hen imod.

Nogle af de grundforudsætninger, jeg ser er fremmende i personaleudvikling, er:

  • Den tankegang / de tankegange der har skabt problemet, kan ikke også løse problemet.
  • Det er vigtigt at skabe ”forstyrrelse” og flere vinkler på problematikken og gruppen, så nye løsninger opstår og ny indsigt erkendes.
  • Det kan være et vældigt løft for en organisation at igangsætte personaleudvikling.
  • Det er der flere grunde til. Dels vises personalet respekt, dels arbejder man seriøst med en konflikt, der har taget for mange kræfter og tid, dels løftes hele organisationen.

Målsætning for og med en personaleudvikling.

Mit personlige og faglige mål med hensyn til personaleudvikling er at være med til at skabe og opretholde et miljø, hvor der vekselvirkende sker læring, vækst, indsigt og hvor det er seriøst og sjovt at bevæge sig fremad.