Individuel – terapi, Parterapi, Utroskab, Hypnose og Coaching m.v.

Velkommen til SonneRasmussen.dk, en hjemmeside der handler om, Individuel – terapi, Parterapi, Utroskab, Hypnose og Coaching m.v.

START.

Nedenfor finder du en kort introduktion, på mine enkelte hovedsider findes mere udførlig beskrivelse.

Individuel - terapi. - Lidt om hvad NLP terapi er.

Individuel – Terapi.

Jeg har både stor respekt og beundring for mennesker, der vælger at tage deres livssituation så alvorligt, at de opsøger en terapeut.

Mange vælger at komme til mig og få ny indsigt, få aktiveret glemte ressourcer, så hverdagen og de indre tilstande er overkommelige, lettere og langt mere håndterlige.

Terapierne udvikler sig meget forskelligt, fordi vi mennesker er forskellige, og fordi det altid vil være et specielt møde, når man møder sig selv.

Og fordi det er forskelligt, hvilken livsfase, man befinder sig i; om det er en indviklet eller en decideret kritisk situation, man befinder sig i.

Om de konflikter eller problemer man har, er individuelle eller af mere omsiggribende karakter osv.

NLP er en terapiform, der primært orienterer sig imod at arbejde med attituder og ressourcer.

Og derfor kan man på lidt forskellig måde forklare baggrunden for NLPs opståen ud fra følgende citater:

Det er ikke det, at situationerne er svære, der gør, at vi ikke tør springe ud i dem:

Det er det, at vi ikke tør, der gør, at situationerne er svære.

Og eller:
 • Det er ikke situationerne, der er problemet.
 • Det er tankerne om situationerne.

Disse to udsagn ligger op af hinanden og er i deres enkelthed sigende for mit arbejde og mit terapeutiske virke.

For grunden eller grundene til, at vi enten ikke tør eller tænker tanker eller holder fast i attituder, der begrænser og bremser os, er interessant at arbejde med. Når det menneske, der sidder hos mig og siger : ”jeg føler mig låst” i samarbejde med mig, enten via samtale, reframing eller hypnose, finder sine egne nøgler, er mit formål indfriet

Formålet der handler om, at skabe en ramme for en tillidsfuld dialog, at stille de spørgsmål, der både imødekommer og åbner og at inspirere den enkelte til at tage ejerskab og blive klogere på sig selv og at komme i kontakt med egne ressourcer.

Dette mål indfrier jeg i samtlige af mine konsultationer. Fordi jeg efter snart 20 års virke som NLP terapeut føler mig tryg i alle teknikker og oplever, at jeg er klædt til et hvilket som helst tema, der dukker op.

Temaerne kan nemlig være mange. For vi er jo mangfoldige som mennesker.

Der kommer enkelte og par i NLP terapi, hvor de hyppige temaer er:

Der er flere, der siger, at de føler, at deres problem er for småt.

 • At der er andre, der har det langt sværere.
  • At de skammer sig over at være så utaknemmelige at de ikke kan være glade for det, de har.
  • Jeg kan måde tilbyde terapi pr mail eller alternativt telefon terapi i sådanne situation
 • Jeg understreger, at ingen problemer er for små.
  • Uagtet om det i andres øjne er småting.
Derfor kan du være tryg ved at kontakte mig, for jeg er ikke sat i verden og har ej heller taget en rolle som dommer.

Jeg er derimod lyttende og inspirerende NLP terapeut, bl.a.

Parterapeut - Kort intro til hvad parterapi handler om.

Lidt om hvad jeg som parterapeut kan tilbyde inden for parperapi.

Jeg laver hver eneste dag parterapi – parterapeutiske behandlinger.

Min optik og tilstedeværelse er altid skærpet, når jeg har to mennesker siddende i min klinik. To mennesker, der er kørt fast. Hvor den eller de tankegange, der har skabt problemet, ikke kan løse problemet, og hvor der er brug for nye vinkler og redskaber til afklarede og styrkede at kunne bevæge sig videre, og allerhelst videre sammen.

En situation med parterapi indbefatter for mig personligt altid, at jeg har både neutralitet og engagement.
Fordi det ene ikke udelukker det andet.

Naturligvis tager jeg altid udgangspunkt i den aktuelle situation, parrets historie, ressourcer, evne til at håndtere krise, evne til at kommunikere og hvad det, der specifikt har gjort, at dette par har valgt at konsultere mig som parterapeut.

Det er ingen hemmelighed, at tillid bliver et tema, der er vedkommende, stort set uanset hvad der har gjort, at parret har valgt terapi eller terapeutisk bearbejdning og inspiration.

Hvis utroskab, offer- bøddel dynamikker, magtkampe, svigt, konflikteskalering, skuffelser og sårende ord og handlinger som regel er noget af det, der er gået forud før jeg kontaktes, bringer jeg altid selv, hvis parret ikke gør det, tillid på bane som omdrejningspunkt.

Det er ingen hemmelighed, at tillid bliver et tema, der er vedkommende i parterapi, stort set uanset hvad der har gjort, at parret har valgt terapi eller terapeutisk bearbejdning og inspiration.

Jeg er opmærksom på, hvad der skaber tillid mellem partnere og på, hvad der opretholder tilliden i et parforhold. Fordi tilliden er så afgørende for vores livskvalitet, og fordi det at sætte sin lid til hinanden og sig selv er et basalt behov og aspekt i menneskelivet.

Mange mennesker har svært ved at opretholde tilliden.

Hvis der har været travle perioder, hvor partnere ikke har set hinanden ret meget, og hvis der har været belastninger, er tilliden, hvor stærk den end er, også let at miste. Og jeg tænker, at det handler om at gøre sig klart, hvordan man i konkrete hverdagssituationer bærer tilliden ind.

Fordi det er så nemt at sige, at man ikke har tillid til sin partner, men at det for mange er langt sværere at blive klar over – og så at praktisere det i handling, at man ønsker at genopbygge tilliden til sin partner.

Det kan som sådan siges enkelt. Det, som jeg mestrer i min parterapi, er:

Det er ikke altid, at alle planer skal gennemarbejdes.

Kommunikation og det at skabe overskud til at forstå hinanden, er et væsentligt udgangspunkt, ligesom det at blive klar over, hvordan tilliden genskabes, er af afgørende betydning.

Hypnose - Lidt introduktion til hvad hypnose handler om.

Hypnose.

Hypnose er et fantastisk redskab, der anvendt I terapeutisk regi kan bruges til løsning og håndtering af mange konflikter.

I min praksis anvender jeg dagligt hypnose.

Både den dybe trance-hypnose, eksempelvis til bearbejdning og justering af bl.a. jalousi, vægtkontrol, angstsymptomer, minimering af depression, modløshed og stress, – blot for at nogle af de mange områder, som hypnose er velegnet til..

Jeg har selv anvendt hypnose i over 15 år, og har med tiden ud over den dybe trancehypnose også lært at anvende det hypnotiske sprog, som gør, at man selv i en almindelig samtale, udvikler sindets evne til at finde og skabe og opretholde løsninger og ressourcefyldte tilstande. Som jeg flere gange har nævnt tidligere, mener jeg, at underbevidstheden altid står på spring for at genåbne de veje til vores dagsbevidste tilstand, der sikrer os gode følelser og løsninger på vores problemer.

For mig er det naturligvis vigtigt, at hypnose anvendes med både moralsk og etisk forståelse.

At man ikke blot anvender hypnose for enhver pris, for sindet er ikke en maskine, der bare skal have fjernet noget for at man laver et liv uden problemer eller ansvar.

Hypnose, mener jeg, skal anvendes således, at man som ansvarligt menneske tager hånd om det, man møder, og at man samtidig godt må føle sig ressourcefyldt og styrket imens.

Derfor er det altid vigtigt, at man før en hypnosebehandling arbejder med målsætning, sådan at det er klienten, der gør sig klart, hvad det er, som han/hun ønsker sig mere af, og så det ikke blot bliver en behandling, hvor noget skal fjernes. Sindet fungerer sådan, at vi ikke blot kan fjerne uden at noget bedre og mere hensigtsmæssigt sættes i stedet, og det mener jeg er den fornemste opgave, når man arbejder med hypnose.

Jeg arbejder altid seriøst med at afdække problem og løsningsområdet for at være sikker på, at der arbejdes i tråd med hele systemet.

Det er også væsentligt at vide, at det at modtage hypnoseterapi ikke tager ansvaret væk.

Er man eksempelvis modløs og forvirret, kan hypnosen sagtens aktivere gå-på-mod og lyst, men de situationer, der har været med til at udløse modløsheden, skal fortsat bearbejdes, og man skal som menneske fortsat tage hånd om det, der opstår.

Så hvis du er et menneske, der ønsker hypnose som en behandlingsvej, kan du være helt sikker på en god behandling hos mig.

Personaleudvikling - Kort om personaleudvikling til virksomhedens personale.

Personaleudvikling.

At udvikle et personale kræver en dygtig og inspirerende underviser.

 • For at flytte et personale fra en indviklet eller uafklaret situation til et mere udviklet og trygt samt effektivt sted er en proces og et samarbejde med de medvirkende.
Undertegnede, Christel Sonne Rasmussen, laver personaleudvikling især for pædagogiske og psykologiske faggrupper.

Enhver personaleudvikling skræddersyes via dialog med leder eller ledelse, og vil være en kombination af undervisning i eksempelvis konstruktiv kommunikation, målsætning og konflikthåndtering,- samt en vekselvirkning af spørgsmål og dialog med en superviserende og coachende stil

I de senere år har stress og stresshåndtering været et af de tema, er jeg hyppigt har mødt med hensyn til personaleudvikling

Undervisning - Om min undervisning, og om mig som underviser.

Undervisning.

At undervise er at vise et under.

Jeg har i perioder af min karriere undervist på adskillige kurser og altid for unge eller voksne.

De emner, jeg har undervist indenfor, er:

Jeg er en underviser, man ikke glemmer.

Jeg gør hver undervisning særlig, fordi jeg er personlig, vidende, enkel og til stede, uagtet om det er akademisk niveau, daghøjskoleforløb, PPR- grupper eller kvinder over 60, der har bestilt et undervisningsforløb.

Jeg underviser primært i Jylland og på Fyn.

Kort info om Coaching - Stresscoaching & Supervision, og om mig som Coach og supervisor.

Coaching, Stresscoaching og Supervision.

Coaching og stresscoaching.

Coaching er en enestående mulighed for at få hjælp og inspiration til indsatsområder og temaer, hvor man er ”kørt fast” eller bemærker, at man gentager gamle mønstre.

 • I coaching er det coachens fornemste opgave at stille spørgsmål, der afklarer den nuværende situation, den ønskede situation og interesseret spørger ind til, hvilke tankesæt og ressourcer, der skal i spil for at målet og vejen til målet er inden for rækkevidde. Spørgsmålene vil skabe refleksion og guide dig til at finde de metoder, der matcher dig bedst.
 • Spørgsmålene kan være af faktuel, hypotetisk, refleksiv og af fremadrettet karakter og vil åbne dig for muligheder, så du – enten som privat person eller i dit job oplever at kunne håndtere det, du møder, langt mere ressourcefyldt.
 • I en tid, hvor mere end en tredjedel af den samlede arbejdsstyrke har været sygemeldt på grund af stress, gør stresscoaching en stor forskel. I min stresscoaching lærer du at begribe og håndtere din stress. Udover at du stilles spørgsmål, der skaber indsigt, bliver du også tildelt præcis viden om, hvad du kan gøre eller lade være at gøre, tænke eller lade være at tænke, som vil sikre dig, at din stress kan håndteres og minimeres, så du undgår at være urolig for stresstilstande fremover

Coaching og stresscoaching udføres både i private og erhvervsmæssige sammenhænge, individuelt som i teams.

Der er flere varianter af supervision.

 • Afhængigt af hvilke miljøer, man befinder sig I, kan supervision ses som undervisning i vejledning, coaching, mentoring, rådgivning. Også kollegial supervision er en arbejdsform, der bruges mere og mere, primært I pædagogiske miljøer.

Jeg arbejder med flere former for supervision.

 • Dels den coachende form, hvor jeg som supervisor er såvel opdagelsesrejsende, detektiv, kaptajn og kunstner fordi det er berigende og nødvendigt at sætte forskelige ressourcer ind. Der skal opdages, undersøges, styres og tænkes nyt og sættes nye mål I en coachende supervision.
 • I en kollegial supervision igangsætter og underviser jeg I selve denne model. Her kommer der tilligemed et reflekterende team på banen, så denne supervisionsform lægger op til at undersøge de forskellige modeller og universet og med stor respektfuldhed og lydhørhed at udvide erkendelsen, bevidstheden, metoder, interaktion blandt meget andet.

Foredrag - Om foredrag, og om mig som foredragsholder.

Foredrag.

Foredrag og om mig som foredragsholder.

 • Jeg afholder mange foredrag og synes selv, at et godt foredrag er et frisk pust og et spændende indblik I et andet menneskes liv og opfattelser.

Mine foredrag indeholder mange narrative elementer.

 • Det er godt og berigende at sætte sig tilbage og under et foredrag lytte til en god fortæller og kunne reflektere over sit eget liv og egne mønstre.
 • Jeg giver altid en del af mig selv for at kunne inspirere og give mine tilhørere en oplevelse af, at det nytter at gøre en forskel.

Mine foredrag er af personlig og psykologisk karakter.

 • Da jeg har interesseret mig for selvet, udvikling, nytænkning, vækst og mestring i adskillige år.
 • Og via min praksis og mit forfatterskab, kan jeg garantere, at et foredrag med mig er en buket knyttet af både holdninger og erfaringsbaseret viden.

Skudsmål & anbefalinger.

Skudsmål & anbefalinger.

Siden er opdelt i 3 hovedområder:

 1. Individuel terapi.
 2. Parterapi.
 3. Hypnose.

Læs mere på siden:

START.

Nedenfor finder du en kort introduktion, på mine enkelte hovedsider findes mere udførlig beskrivelse.

Individuel - terapi. - Lidt om hvad NLP terapi er.

Individuel – Terapi.

Jeg har både stor respekt og beundring for mennesker, der vælger at tage deres livssituation så alvorligt, at de opsøger en terapeut.

Mange vælger at komme til mig og få ny indsigt, få aktiveret glemte ressourcer, så hverdagen og de indre tilstande er overkommelige, lettere og langt mere håndterlige.

Terapierne udvikler sig meget forskelligt, fordi vi mennesker er forskellige, og fordi det altid vil være et specielt møde, når man møder sig selv.

Og fordi det er forskelligt, hvilken livsfase, man befinder sig i; om det er en indviklet eller en decideret kritisk situation, man befinder sig i.

Om de konflikter eller problemer man har, er individuelle eller af mere omsiggribende karakter osv.

NLP er en terapiform, der primært orienterer sig imod at arbejde med attituder og ressourcer.

Og derfor kan man på lidt forskellig måde forklare baggrunden for NLPs opståen ud fra følgende citater:

Det er ikke det, at situationerne er svære, der gør, at vi ikke tør springe ud i dem:

Det er det, at vi ikke tør, der gør, at situationerne er svære.

Og eller:
 • Det er ikke situationerne, der er problemet.
 • Det er tankerne om situationerne.

Disse to udsagn ligger op af hinanden og er i deres enkelthed sigende for mit arbejde og mit terapeutiske virke.

For grunden eller grundene til, at vi enten ikke tør eller tænker tanker eller holder fast i attituder, der begrænser og bremser os, er interessant at arbejde med. Når det menneske, der sidder hos mig og siger : ”jeg føler mig låst” i samarbejde med mig, enten via samtale, reframing eller hypnose, finder sine egne nøgler, er mit formål indfriet

Formålet der handler om, at skabe en ramme for en tillidsfuld dialog, at stille de spørgsmål, der både imødekommer og åbner og at inspirere den enkelte til at tage ejerskab og blive klogere på sig selv og at komme i kontakt med egne ressourcer.

Dette mål indfrier jeg i samtlige af mine konsultationer. Fordi jeg efter snart 20 års virke som NLP terapeut føler mig tryg i alle teknikker og oplever, at jeg er klædt til et hvilket som helst tema, der dukker op.

Temaerne kan nemlig være mange. For vi er jo mangfoldige som mennesker.

Der kommer enkelte og par i NLP terapi, hvor de hyppige temaer er:

Der er flere, der siger, at de føler, at deres problem er for småt.

 • At der er andre, der har det langt sværere.
  • At de skammer sig over at være så utaknemmelige at de ikke kan være glade for det, de har.
  • Jeg kan måde tilbyde terapi pr mail eller alternativt telefon terapi i sådanne situation
 • Jeg understreger, at ingen problemer er for små.
  • Uagtet om det i andres øjne er småting.
Derfor kan du være tryg ved at kontakte mig, for jeg er ikke sat i verden og har ej heller taget en rolle som dommer.

Jeg er derimod lyttende og inspirerende NLP terapeut, bl.a.

Parterapeut - Kort intro til hvad parterapi handler om.

Lidt om hvad jeg som parterapeut kan tilbyde inden for parperapi.

Jeg laver hver eneste dag parterapi – parterapeutiske behandlinger.

Min optik og tilstedeværelse er altid skærpet, når jeg har to mennesker siddende i min klinik. To mennesker, der er kørt fast. Hvor den eller de tankegange, der har skabt problemet, ikke kan løse problemet, og hvor der er brug for nye vinkler og redskaber til afklarede og styrkede at kunne bevæge sig videre, og allerhelst videre sammen.

En situation med parterapi indbefatter for mig personligt altid, at jeg har både neutralitet og engagement.
Fordi det ene ikke udelukker det andet.

Naturligvis tager jeg altid udgangspunkt i den aktuelle situation, parrets historie, ressourcer, evne til at håndtere krise, evne til at kommunikere og hvad det, der specifikt har gjort, at dette par har valgt at konsultere mig som parterapeut.

Det er ingen hemmelighed, at tillid bliver et tema, der er vedkommende, stort set uanset hvad der har gjort, at parret har valgt terapi eller terapeutisk bearbejdning og inspiration.

Hvis utroskab, offer- bøddel dynamikker, magtkampe, svigt, konflikteskalering, skuffelser og sårende ord og handlinger som regel er noget af det, der er gået forud før jeg kontaktes, bringer jeg altid selv, hvis parret ikke gør det, tillid på bane som omdrejningspunkt.

Det er ingen hemmelighed, at tillid bliver et tema, der er vedkommende i parterapi, stort set uanset hvad der har gjort, at parret har valgt terapi eller terapeutisk bearbejdning og inspiration.

Jeg er opmærksom på, hvad der skaber tillid mellem partnere og på, hvad der opretholder tilliden i et parforhold. Fordi tilliden er så afgørende for vores livskvalitet, og fordi det at sætte sin lid til hinanden og sig selv er et basalt behov og aspekt i menneskelivet.

Mange mennesker har svært ved at opretholde tilliden.

Hvis der har været travle perioder, hvor partnere ikke har set hinanden ret meget, og hvis der har været belastninger, er tilliden, hvor stærk den end er, også let at miste. Og jeg tænker, at det handler om at gøre sig klart, hvordan man i konkrete hverdagssituationer bærer tilliden ind.

Fordi det er så nemt at sige, at man ikke har tillid til sin partner, men at det for mange er langt sværere at blive klar over – og så at praktisere det i handling, at man ønsker at genopbygge tilliden til sin partner.

Det kan som sådan siges enkelt. Det, som jeg mestrer i min parterapi, er:

Det er ikke altid, at alle planer skal gennemarbejdes.

Kommunikation og det at skabe overskud til at forstå hinanden, er et væsentligt udgangspunkt, ligesom det at blive klar over, hvordan tilliden genskabes, er af afgørende betydning.

Hypnose - Lidt introduktion til hvad hypnose handler om.

Hypnose.

Hypnose er et fantastisk redskab, der anvendt I terapeutisk regi kan bruges til løsning og håndtering af mange konflikter.

I min praksis anvender jeg dagligt hypnose.

Både den dybe trance-hypnose, eksempelvis til bearbejdning og justering af bl.a. jalousi, vægtkontrol, angstsymptomer, minimering af depression, modløshed og stress, – blot for at nogle af de mange områder, som hypnose er velegnet til..

Jeg har selv anvendt hypnose i over 15 år, og har med tiden ud over den dybe trancehypnose også lært at anvende det hypnotiske sprog, som gør, at man selv i en almindelig samtale, udvikler sindets evne til at finde og skabe og opretholde løsninger og ressourcefyldte tilstande. Som jeg flere gange har nævnt tidligere, mener jeg, at underbevidstheden altid står på spring for at genåbne de veje til vores dagsbevidste tilstand, der sikrer os gode følelser og løsninger på vores problemer.

For mig er det naturligvis vigtigt, at hypnose anvendes med både moralsk og etisk forståelse.

At man ikke blot anvender hypnose for enhver pris, for sindet er ikke en maskine, der bare skal have fjernet noget for at man laver et liv uden problemer eller ansvar.

Hypnose, mener jeg, skal anvendes således, at man som ansvarligt menneske tager hånd om det, man møder, og at man samtidig godt må føle sig ressourcefyldt og styrket imens.

Derfor er det altid vigtigt, at man før en hypnosebehandling arbejder med målsætning, sådan at det er klienten, der gør sig klart, hvad det er, som han/hun ønsker sig mere af, og så det ikke blot bliver en behandling, hvor noget skal fjernes. Sindet fungerer sådan, at vi ikke blot kan fjerne uden at noget bedre og mere hensigtsmæssigt sættes i stedet, og det mener jeg er den fornemste opgave, når man arbejder med hypnose.

Jeg arbejder altid seriøst med at afdække problem og løsningsområdet for at være sikker på, at der arbejdes i tråd med hele systemet.

Det er også væsentligt at vide, at det at modtage hypnoseterapi ikke tager ansvaret væk.

Er man eksempelvis modløs og forvirret, kan hypnosen sagtens aktivere gå-på-mod og lyst, men de situationer, der har været med til at udløse modløsheden, skal fortsat bearbejdes, og man skal som menneske fortsat tage hånd om det, der opstår.

Så hvis du er et menneske, der ønsker hypnose som en behandlingsvej, kan du være helt sikker på en god behandling hos mig.

Personaleudvikling - Kort om personaleudvikling til virksomhedens personale.

Personaleudvikling.

At udvikle et personale kræver en dygtig og inspirerende underviser.

 • For at flytte et personale fra en indviklet eller uafklaret situation til et mere udviklet og trygt samt effektivt sted er en proces og et samarbejde med de medvirkende.
Undertegnede, Christel Sonne Rasmussen, laver personaleudvikling især for pædagogiske og psykologiske faggrupper.

Enhver personaleudvikling skræddersyes via dialog med leder eller ledelse, og vil være en kombination af undervisning i eksempelvis konstruktiv kommunikation, målsætning og konflikthåndtering,- samt en vekselvirkning af spørgsmål og dialog med en superviserende og coachende stil

I de senere år har stress og stresshåndtering været et af de tema, er jeg hyppigt har mødt med hensyn til personaleudvikling

Undervisning - Om min undervisning, og om mig som underviser.

Undervisning.

At undervise er at vise et under.

Jeg har i perioder af min karriere undervist på adskillige kurser og altid for unge eller voksne.

De emner, jeg har undervist indenfor, er:

Jeg er en underviser, man ikke glemmer.

Jeg gør hver undervisning særlig, fordi jeg er personlig, vidende, enkel og til stede, uagtet om det er akademisk niveau, daghøjskoleforløb, PPR- grupper eller kvinder over 60, der har bestilt et undervisningsforløb.

Jeg underviser primært i Jylland og på Fyn.

Kort info om Coaching - Stresscoaching & Supervision, og om mig som Coach og supervisor.

Coaching, Stresscoaching og Supervision.

Coaching og stresscoaching.

Coaching er en enestående mulighed for at få hjælp og inspiration til indsatsområder og temaer, hvor man er ”kørt fast” eller bemærker, at man gentager gamle mønstre.

 • I coaching er det coachens fornemste opgave at stille spørgsmål, der afklarer den nuværende situation, den ønskede situation og interesseret spørger ind til, hvilke tankesæt og ressourcer, der skal i spil for at målet og vejen til målet er inden for rækkevidde. Spørgsmålene vil skabe refleksion og guide dig til at finde de metoder, der matcher dig bedst.
 • Spørgsmålene kan være af faktuel, hypotetisk, refleksiv og af fremadrettet karakter og vil åbne dig for muligheder, så du – enten som privat person eller i dit job oplever at kunne håndtere det, du møder, langt mere ressourcefyldt.
 • I en tid, hvor mere end en tredjedel af den samlede arbejdsstyrke har været sygemeldt på grund af stress, gør stresscoaching en stor forskel. I min stresscoaching lærer du at begribe og håndtere din stress. Udover at du stilles spørgsmål, der skaber indsigt, bliver du også tildelt præcis viden om, hvad du kan gøre eller lade være at gøre, tænke eller lade være at tænke, som vil sikre dig, at din stress kan håndteres og minimeres, så du undgår at være urolig for stresstilstande fremover

Coaching og stresscoaching udføres både i private og erhvervsmæssige sammenhænge, individuelt som i teams.

Der er flere varianter af supervision.

 • Afhængigt af hvilke miljøer, man befinder sig I, kan supervision ses som undervisning i vejledning, coaching, mentoring, rådgivning. Også kollegial supervision er en arbejdsform, der bruges mere og mere, primært I pædagogiske miljøer.

Jeg arbejder med flere former for supervision.

 • Dels den coachende form, hvor jeg som supervisor er såvel opdagelsesrejsende, detektiv, kaptajn og kunstner fordi det er berigende og nødvendigt at sætte forskelige ressourcer ind. Der skal opdages, undersøges, styres og tænkes nyt og sættes nye mål I en coachende supervision.
 • I en kollegial supervision igangsætter og underviser jeg I selve denne model. Her kommer der tilligemed et reflekterende team på banen, så denne supervisionsform lægger op til at undersøge de forskellige modeller og universet og med stor respektfuldhed og lydhørhed at udvide erkendelsen, bevidstheden, metoder, interaktion blandt meget andet.

Foredrag - Om foredrag, og om mig som foredragsholder.

Foredrag.

Foredrag og om mig som foredragsholder.

 • Jeg afholder mange foredrag og synes selv, at et godt foredrag er et frisk pust og et spændende indblik I et andet menneskes liv og opfattelser.

Mine foredrag indeholder mange narrative elementer.

 • Det er godt og berigende at sætte sig tilbage og under et foredrag lytte til en god fortæller og kunne reflektere over sit eget liv og egne mønstre.
 • Jeg giver altid en del af mig selv for at kunne inspirere og give mine tilhørere en oplevelse af, at det nytter at gøre en forskel.

Mine foredrag er af personlig og psykologisk karakter.

 • Da jeg har interesseret mig for selvet, udvikling, nytænkning, vækst og mestring i adskillige år.
 • Og via min praksis og mit forfatterskab, kan jeg garantere, at et foredrag med mig er en buket knyttet af både holdninger og erfaringsbaseret viden.

Skudsmål & anbefalinger.

Skudsmål & anbefalinger.

Siden er opdelt i 3 hovedområder:

 1. Individuel terapi.
 2. Parterapi.
 3. Hypnose.

Læs mere på siden:

Seriøst sagt

Med min egen personlige og faglige baggrund står jeg inde for et seriøst produkt.

Jeg er en engageret terapeut / underviser / supervisor / foredragsholder og lover at gøre en forskel, der gør en forskel – samt at lave så tilpas megen “forstyrrelse”, at jorden gødes på en positiv måde, så nye og levedygtige sorter kan spire og vokse frem.

Hermed siger jeg velkommen og god læse lyst på hjemmesiden.
Med venlig hilsen.
Christel sonne Rasmussen
kikkenborgvej_66_st-251x251

Til en start kan du se min forside film.

Du kan se mine øvrige film omkring individuel terapi, parterapi, hypnose, coaching – stresscoaching og mine foredrag på min video side.

God fornøjelse!