Udbrændthed – Er jeg udbrændt?

Kendskabet til stress er langt større end kendskabet til udbrændthed

Udbrændthed har et nært slægtskab med stress.

Stress og udbrændthed er to beslægtede begreber, der hyppigt nævnes i vilkårligt flæng.

Min erfaring siger mig, at kendskabet til stress er langt større end kendskabet til udbrændthed. Derfor denne tekst for at tilføre nogle nye aspekter til forståelsen af de indre tilstande, som toner frem, når talen falder på udbrændthed.

De fleste danskere har hver deres egen repræsentation af, hvordan de har det, når de er stressede, og nærmest føler sig udbrændt.

Så kører vi for hurtigt i vores liv, mister overblik og nærhed og får tit følelsen af at ville mere, end vi kan.

 • Udbrændthed derimod er af en lidt anden karakter, da især tempoet her er anderledes langsomt, end når vi som mennesker føler stress.
 • Og udbrændthed viser sig med lidt andre signaler end stress, så lad mig løfte sløret for, hvordan udbrændthed bl.a. viser sig, og hvilke indsatsområder der kalder på opmærksomhed, stillingtagen og handling.

Som med alt andet kommer det at blive udbrændt ikke af sig selv.

Udbrændthed er som ordet så sigende beskriver at føle sig udbrændt…
 • en form for tilstand eller stemning, man kan opleve fra tid til anden – og således også opleve kronisk i få og svære tilfælde.
Det, jeg tænker om udbrændthed, ligger meget tæt op af selve navnet.
 • Man føler sig brændt ud, føler at den ild, der plejer at gnistre/brænde er mere eller mindre slukket, føler at man netop ikke orker noget, selvom man måske godt vil. Det er som kan man ikke finde kræfterne. Som om man er tappet for energi og ikke kan finde den kerne, hvorfra energien flyder.
Man behøver ikke nødvendigvis være deprimeret, når man føler sig udbrændt – brændt ud.
 • Det er bare som om, at der ikke er energi til de projekter og relationer, man har. Naturligvis er det nærliggende at se på det psykologiske scenarium og de fysiske signaler, som er varierende fra person til person og som, hvis tilstanden af udbrændthed er blevet statisk, kan have såvel depression og stress som elementer. Men da det jo er svært at vurdere, hvem der kører forrest i en karrusel, og hvor det hele startede, må der flere aspekter med.
Som med alt andet kommer udbrændthed ikke af sig selv.
 • Det er ikke sådan, at vi fra en velfungerende hverdag med lyspunkter og mål, tætte relationer med tryghed og forudsigelighed, pludseligt med et knips føler os udbrændte, energiforladte og kan have svært ved at se mening med livet, parforholdet, jobbet m.m.
 • Det at føle sig udbrændt kan dog sagtens være en følge af, at jobbet /parforholdet / familierelationerne / selvfølelsen / planlægning m.v. ikke fungerer. Og ikke har fungeret i en længere periode.

Udbrændthed – Er jeg udbrændt?

Udbrændt. - Udbrændthed.

Hej Christel.

Her er lige en respons på forløbet hos dig som du kan sætte på din hjemmeside. En 37 årig person feedback omkring:

Stress – udbrændthed.

Kolding er jo en by, hvor der bl.a. er en designskole, og da mange bliver i byen også efter endt uddannelse, konsulteres jeg af mange af disse kreative mennesker fra Kolding Designskole.

Læs mere her om.

Udbrændt i større eller mindre grad inden for forskellige livsområder.

I min praksis har jeg mødt mange mennesker, som har følt sig udbrændte i større eller mindre grad og inden for forskellige livsområder.

Det kan nemlig være sådan, at man trives godt på sit arbejde, men ikke orker at tage hjem til familien efter endt arbejdsdag. Man bliver hellere hængende og arbejder videre i stedet for at komme hjem til kritik, ørkesløshed eller trummerum. Andre igen oplever det modsatte. Kunne man bare blive hjemme under dynen og hygge sig med ungerne, og så lade job være job. Flere har også talt om, hvordan en uforstående og krævende chef har kunnet gøre livet surt, og at dette scenarium har været starten til udbrændthed. Og så videre. Igen, som du kan læse overalt på min hjemmeside, er hver af vores livsverden individuel, med hver sin historie og med hver vores filtrering af oplevelser.

Dog synes jeg godt, at jeg kan trække en generel linie igennem de forskellige scenarier for at uddybe, hvordan udbrændthed viser sig. Det, jeg oplever, er at mennesker brænder ud, når de i for lang tid har “brændt deres lys i begge ender” og i for lang tid har overhørt både de indre og ydre signaler . Altså må man selv gøre sig ansvarlig for, at man er blevet udbrændt, for den der har stillet de største krav og budt os det umulige, ja det er når alt kommer til alt jo os selv. Godt nok kan man sige, at “det er fordi jeg har det hårde og ansvarsfulde job at jeg er blevet udbrændt”, men det er jo kun den halve sandhed. For stadig er man jo selv aktør og har muligheden for at vælge til og fra, især hvis et job er så hårdt og krævende, at det kræver for megen af vores energi og livsmod.

Jeg har adskillige gange bemærket, at mennesker med udbrændthed mangler strategier og redskaber til især at håndtere og mestre følelsen af afmagt/magtesløshed. Alle mennesker er jo afmægtige indimellem, og der sker altid noget i et livsforløb, som skaber mindre eller større følelse af magtesløshed. Men det er som om, at afmagten har bidt sig fast og bliver en tungere og tungere byrde at slæbe rundt på, udover alt det andet, som en almindelig hverdag i Danmark fordrer. Problemet dette er, at det ikke tit ved egen hjælp er muligt at finde eller genfinde vores personlige styrke. Mange vil i stedet opleve, at de veksler imellem afmagt og magt, og således kan være særdeles energiforladte og modløse, og i andre situationer hysterisk vrede og urimelige. Magt og afmagt er en negativ vippe at stå på: Mange oplever, at de står i en dobbelt låst situation og føler, at de uanset om de gør noget eller ej, ikke kommer tættere på de mål eller de indre tilstande, som så brændende ønskes.

Mødet med en forstående og interesseret person kan dog gøre den forskel, der får ilden til så småt at brænde igen. Et personligt og dybt møde med tid til at få lettet sit hjerte, tid til at få kastet lys over forvirring og tab, analytisk og konstruktiv at udvikle en evne til skridt for skridt at vække energien og gnisten igen, lader sig gøre. Det kræver fordybelse og tid, engagement og neutralitet. Og er muligt, også for dig.

Hvis du sidder og overvejer, om du mon har en snerte af udbrændthed, kan følgende citater måske lede dig i retning af at gøre noget ved det, så du sikrer dig, at tilstanden ikke vokser dig over hovedet.

Her er nogle citater fra klienter gennem tiden. Eksempler som meget sigende fortæller om udbrændthed i en eller anden form. Der er bl.a. blevet sagt:

 • Jeg orker ikke mere.
 • Jeg har bare lyst til at skippe det hele.
 • Jeg er egentligt ikke trist, men føler mig temmelig immun over for alt. Hviler dog ikke i mig selv og har brug for bare at råbe “bliv væk fra mig” og “lad mig være i fred” til både mine børn og mine bedste venner.
 • Det er ikke fordi jeg ikke gider at gøre noget for at ændre tingene, men det er som om jeg er helt kraftesløs.
 • Jeg kan godt lave aftaler med andre mennesker, men når jeg så skal overholde min del af aftalen, bliver jeg så træt og har tendens til bare at aflyse.
 • Jeg har lyst til at lægge mig ned og sove rigtigt længe, fri for ansvar og forpligtelser, men hvis jeg laver en friweekend for mig selv, martres jeg af dårlig samvittighed. Det er altså blevet skruen uden ende.

Og så videre…

Det tager tid og kræver nogle beslutninger og handlinger at afvikle en udbærndthed. Derfor arbejder jeg først med aspekterne i problemområdet og derpå at skabe en mere styrket indre tilstand af ro og større overblik.

Alle forløbene, der omhandler nævnte citater, er afsluttede med et godt resultat.

Du kan maile eller ringe til mig, hvis du har spørgsmål med hensyn til udbrændthed.