Traume – traumer

I løbet af vores opvækst, oplever alle mennesker større eller mindre traume oplevelser, og som de har med sig igennem livet

Traume – Traumer

I løbet af vores opvækst, oplever alle mennesker noget som de på det given tidspunkt ikke har ressourcer til at bearbejde.

Disse oplevelser kaldes traume eller traumer. Derfor fortrænger vi ofte disse situationer.

Erindringer fra traumer opstår fordi.

Traumer – traumatiske erindringer opstået som følge af ulykker, dødsfald, sygdom, overgreb, vold og anden form for disrespekt, lagres i bevidstheden og tit også som spændinger i kroppen. Traumer kan tilligemed danne grundlag for, at vi udvikler forskellige adfærdsmønstre. Eksempelvis kan ubearbejdet traumer udvikle en overdrevent høflig og venlig adfærd for at vi senere hen i vores liv kan undgå vold eller anden magtanvendelse.

Traume traumer

Mønstre i traumatiske erindringer

Vi oplever måske,
  • at vores mønstre er uhensigtsmæssige for os.
Vi er måske for venlige,
  • for vrede, for bange, for generte, for jaloux, for selvudslettende mv., kan det være gavnenede at gå i behandling for at få bevidstgjort og bearbejdet de traumatiske oplevelser, der ligger til grund for dette mønster. For at vi som mennesker sættes fri til at udfolde de kræfter og ideer, vi har.
NLP – terapi har mange virkningsfulde teknikker med hensyn til bearbejdning af traumer.
  • Nogle af teknikkerne til bearbejdning af traumer er tidslinie-terapi, hypnose – trance-rejser, forening af indre dele der ikke har arbejdet sammen, samt re-framing, hvilket vil sige, at der terapeutisk arbejdes med at trække den læring og erfaring ud, som vi på trods af traumet har lært.

I behandling af traumer…

  • er det terapeutiske sigte i høj grad at lave en distance, således at det bliver muligt fremover at reagerer opmærksomt og balanceret i hverdagssituationer.