Svigt

Følelsen af svigt er ofte hyppigt et sammensurium af vrede, sorg, usikkerhed m.v.

Et mere eksistentielt terapeutisk emne er at arbejde med svigt.

Når klienter, der har oplevet mange svigt og ungdom, primært fra forældres/samfundets side, opsøger mig for at få hjælp, og vi begynder at tale om de forskellige svigt, bliver flere planer aktiveret.

Dels er der en følelsesmæssig side.

Der er hyppigt et sammensurium af:

  • Vrede, sorg, usikkerhed, lavt selvværd og angst hos et menneske, der har oplevet mange svigt.

Samtidig er der ligeså tit en mental kompleksitet der drejer sig om at længes efter noget bedre, at tænke overdrevent egoistisk eller overdrevent hjælpsomt, at svinge imellem modløshed og trods, ja det psykiske scenarium er naturligvis sammensat forskelligt fra person til person.

Men det har været et kendetegn ved de fleste af mine klienter at det kan være svært at stole på andre, svært at lade være med at svigte sig selv og svært at vurdere, hvad der rigtigt og forkert – og let at føle skyld og skam.

Svigt

Grundholdninger.

  • Som NLP-terapeut er en af mine grundholdninger, at det er nødvendigt at vise den svigtede person omsorg og lydhørhed. Og at det er væsentligt at skille de forskellige svigt fra hinanden og at bearbejde de følelser og tanker, der er opstået i kølvandet på det at blive svigtet.

Som jeg nævnte er det eksistentielt og for mig at se derfor et livstema et arbejde med svigt. Det berører de dybereliggende personlighedsstrukturer og har opbygget sig over længere tid. Det tager derfor også tid at bearbejde svigt, da så mange planer er involveret, og fordi det kræver ny indsigt og nye erfaringer at bygge en adfærd op, hvor man ikke ubevidst beder om at blive svigtet, men i stedet kan sende signaler ud om naturligt at blive respekteret.

Offer-rollen.

Hvis et menneske identificerer sig med at blive svigtet og i sin selvopfattelse tvivler på sig selv og andre, er det besnærende at havne i eller rettere placere sig i en offerrolle. Det er meget tydeligt, når vi får kradset i overfladen, om der er holdninger, der fastholder offerrollen. Mange vil tænke:

  • ”Det er typisk. Livet er jo hårdt. Jeg fortjener åbenbart ikke bedre”.
  • ”Man kan ikke stole på nogen. På et tidspunkt vil jeg blive svigtet igen. Alle har en skjult dagsorden”.

Jeg arbejder meget med klienter, der er blevet svigtet, om dels af minimere den følelsesmæssige smerte og at bygge et mere styrket fundament og en mental modstandsdygtighed op.  Og enhver, der vil bevæge sig væk fra at identificere sig med at ”det er synd for mig, jeg er blevet svigtet” får som hjemmeopgave det spørgsmål, der hedder:

  • Hvad er det modsatte af at blive svigtet?

Og hvordan kan du selv tænke anderledes/gøre noget for at signalere, at du stoler så meget på dig selv, at du tiltrækker og skaber det modsatte af svigt?.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis ovenstående har vakt din interesse. Ligeledes er du naturligvis også velkommen til at skrive på min blog.

Enhver forandring starter med bevidsthed.