Ondt i livet

Mange mennesker i de rige vestlige industri lande oplever sig selv som syge!

Ondt i livet er ikke et udtryk, som jeg har opfundet.

Bl.a. neuropsykologen Lise Ehlers beskriver i hendes fremragende bog af samme navn, forskellige synspunkter og cases, der illustrerer, hvordan det at have ondt i livet, kan skabe såvel fysiske som psykiske problematikker.

Flere læger, der bl.a. anvender en psykosocial forståelsesramme ved patienter med problematikker, der ikke kan spores eller forstås af naturvidenskabelig vej, anvender også udtrykket ondt i livet.

Og hvad er det så for noget med dette liv, vores egne liv, når det gør ondt i dem? Det vil jeg gerne forsøge at redegøre for i nedenstående.

Jeg tænker om det at have ondt i livet, at vi tilpasser os og væbner os til en smerte.

DET BEHØVER IKKE VÆRE EN FYSISK SMERTE, MEN KAN VÆRE EN FØLELSESMÆSSIG BELASTNING ELLER NOGLE NEGATIVE TANKER, SOM VI IKKE SYNES, VI KAN GØRE NOGET VED, ELLER IKKE ORKER AT GØRE NOGET VED.

Og denne byrde, som vi vænner os til at bære rundt på, forstærkes af mange faktorer, og hvis vi ikke tager fat om nældens rod, bliver det i flere tilfælde til en form for kapitulation, hvor vi, hvis vi vælger ikke at give op, begynder at få mystiske og i udgangspunktet uforklarlige symptomer. Jeg har i min praksis haft rigtigt mange klienter, der med blandede symptombilleder af forskellige komplekser/fobier/fysiske symptomer og mentale hæmmende overbevisninger, fik det markant bedre ved at vi lagde den ramme ned over behandlingen, at det kunne være, at vedkommende havde ondt i livet.

NOGLE EKSEMPLER PÅ AT HAVE ONDT I LIVET KAN VÆRE MANGE, OG KAN NATURLIGVIS UDSPRINGE FRA MANGE SIDER. DET KAN VÆRE, AT.
  • Der falder for mange hårde ord – og i nogle tilfælde også slag – i vores parforhold.
  • At vores barn/børn ikke trives optimalt i skolen/børnehaven.
  • At vores arbejdsplads tager for mange kræfter fra os, fagligt/kollegialt/ledelsesmæssigt.
  • t vi oplever adskillige tab indenfor en forholdsvist kort periode.
  • At vi ikke formår at skabe/opretholde nære relationer og ikke får delt vores indre med venner, der har lyst og tid til at lytte.
  • At vi oplever, at nogen/noget styrer vores liv, herunder jalousi, vrede, tristhed, – og eksterne faktorer som økonomi, styrende mennesker omkring os/dårlige vaner som over/underspisning, overforbrug af alkohol/sex/tobak.
  • At vi bærer på en angst for fremtiden/døden/ at miste nogen/noget.
  • At vi har haft en hård og glædesløs opvækst med traumer og mangel på respekt og anerkendelse.

Ondt i livet er sjældent kun én af ovenstående faktorer, men er hyppigere en forekomst af flere af nævnte elementer. Det gode spørgsmål er selvfølgelig så hvordan man kommer videre og lærer at håndtere den smerte,/ de tab, der har afstedkommet alle disse “flugt”-manøvrer og signaler om ikke at være i balance?

Ondt-i-livet

Lise Ehlers mener, at sygdom for mange kvinder er blevet en livsstil.

Ondt-i-livet3

Smerterne er virkelige nok, men årsagen skal tit søges andre steder end i det rent fysiske.

Klienteksempler som beskriver terapiforløb.

I min praksis arbejder jeg i denne henseende med rum.

DET BETYDER, AT JEG HJÆLPER MED AT SKABE ET TILLIDSFYLDT RUM,
  • Hvor der er plads til dels enhver følelse, til dels enhver erindring, også de smertefulde. Hvor der er tid og plads til at blive lyttet til og at få formuleret det, er måske har befundet sig som en tavs viden, der kanske aldrig er blevet formuleret højt. Dette arbejde med at finde de rum, der er problemfyldte for at få peget på, hvor indsatsen skal sættes ind. Er det eksempelvis i familierummet, at energien forsvinder og frustration har været en årelang følgesvend, kan det være nødvendigt med parterapi/familieterapi.
ER DET I “ARBEJDS” -RUMMET,
  • at de kaotiske og trættende følelser udspringer og eksisterer, er det nødvendigt nøje at endevende, hvorvidt vedkommende har det rette job eller skal nyorientere sig.
ER DET I “BARNDOMS” RUMMET,

at der er mange ubearbejdede traumer og erindringer om drilleri og blive mobbet i skolen/svigt/overgreb bør dette “rum” bearbejdes, så det er muligt at ånde igen.
Og så videre.

Alt dette for at kunne “rumme” sig selv, egne stemninger, egne behov, egne tanker og naturligvis for at kunne udføre handlinger, der er i overensstemmelse med ens eget og de systemer, man befinder sig i.

Ondt i ivetSom at få det liv, man har haft så ondt i, tilbage.

De klienter, der har ladet sig fordybe i en personlig proces for at gøre rent bord indeni og blive tydeligere for sig selv, har flere gange oplevet, at smerter og diffuse symptomer er forsvundet. Ikke som dug for solen, men som en glidende proces over tid.

Når en frossen arm eller en årelang migræne således forsvinder ved hjælp af samtale og nogle ændrede mønstre føles det meget glædeligt og som at få det liv, man har haft så ondt i, tilbage. Og det jeg bemærker som terapeut er, at den opmærksomhed på egne værdier og ansvarlighed tages alvorligt på en anden måde fremover end førhen.

Vi har kun ét liv og må forstå og rumme den andel, som vi selv har indflydelse på, og se det, der opstår som budbringere og ikke som fjendtlige elementer, der vil os det værste.

Hvis du lige nu sidder og føler, at du har ondt i dit liv og ikke kan finde hoved og hale i det, vil jeg anbefale dig at læse Lise Ehlers bog “ondt i livet”, fordi denne lille letlæste bog i sig selv giver nogle fine pointer og tankevækkende eksempler.

Du må også meget gerne maile / ringe til mig for en drøftelse af din problematik.