NLP er virkningsfuldt til bearbejdning af angst – panikangst

Panikangst – angst.

Der er mange danskere, der oplever angst og endog panikangst I forskellige hverdagssituationer.

For nogle mennesker bliver angsten så alvorligt, at de endog bliver bange for at blive bange.

Inden det kommer så vidt, og også når det er kommet så vidt, er der stadig noget at gøre udover medicin.

I min praksis arbejder jeg hyppigt med angst og panikangst – ofte har det sit afsæt i fremtiden, dvs. om ens

NLP – terapi målretter sig med fokus på panikangst.

Det, jeg fokuserer på, er hvornår angsten opstod, hvordan den viser sig, hvilke budskaber, panikangsten har og hvad det betyder for det personlige velvære at være bange. Hvorfor angsten er opstået, er også relevant, men det allervigtigste er at afklare, hvordan den fik lov at opstå. Panikangst kommer ikke uden grund.

Min erfaring sige det handler om ansvar for egne handlinger og beslutninger.

MIN ERFARING SIGER MIG,

  • At der er nær forbindelse mellem angst og så personligt at tage ansvar for egne handlinger og beslutninger. Angst kan også ses som et forsvar mod at kaste sig ind i livet, så derfor bliver behandlingen af angst og panikangst altid en individuel sag.

NÅR ET MENNESKE FØLER HYPPIG ANGST MEDFØRER DET TIT TANKER OM.

  • At man ingen selvkontrol har, at man er svag, og føler derfor mange spekulationer og distraherende tabubelagte følelser som skyld og forvirring. Det er på en måde, som om vi i den danske kultur godt kan acceptere, at børn, især pigerne, bliver bange, men ellers er angst i folkebevidstheden tit noget, som man ikke burde føle uden synlig grund.

DE, SOM FØLER ANGST OG OGSÅ FÅR ANFALD AF PANIKANGST, VED DOG.

  • I hvor høj grad, det påvirker en hverdag, en selvopfattelse, fordi angsten kan antage flere former og komme i umiddelbart ufarlige situationer. Det er nærmest, som om, at psyken har en voldsom allergiske reaktion over for ufarlige emner. For de fleste kan godt med deres fornuft forklare sig selv, at der ikke er grund til at være bange for at stå i en kø, eller krydse en åben plads, for at sige sin mening til en autoritet, for at køre bil, ja eksemplerne er utallige.

MEN DET ER VIGTIGT AT FORSTÅ,

  • At med angstproblematikker skal der arbejdes på et både bevidst og ubevidst plan, da angst jo ikke er noget, vi vågner om morgenen og beslutter os for at føle, men når den er der, er den der, og det får de allerfleste mennesker til at få en fornemmelse at af ville flygte, hvor dilemmaet så opstår, når vi ikke kan flygte fra os selv og vores sind.

NLP terapi er virkningsfuldt til bearbejdning af panikangst.

NLP – værktøjskassen har mange nænsomme og virkningsfulde teknikker til behandlinger af traumer, opbyggelsen afselvværd og ressourceaktivering, ligesom hypnose og tranceøvelser også styrker en persons psykisk immunforsvar, så angst og panikangst ikke er hyppige gæster i et menneskes tilværelse