Angst

Angst er noget mange danskere der oplever, endog panikangst i helt almindelige hverdagssituationer

At være bange, at mærke angst – angsten er et menneskeligt grundvilkår

Alle mennesker kender til at være bange, at være vrede, at være glade, at være triste og/eller på anden måde at være ude af balance. Der er intet odiøst eller mærkeligt ved at føle angst. Angst kommer ikke tilfældigt, men angst skaber tit et behov hos den enkelte for at få angsten væk, så vi kan leve videre, glade og ubekymrede. En indre følelse af angst skaber nemlig hos de fleste det, der kaldes en fight or flight-reaktion. Dette betyder, at de fleste, som føler angst, oplever sig sat tilbage og ude af kontrol med situationen. Rent neurologisk sker der det, at den “primitive” del af vores hjerne og sind udløser en trang og lyst til enten at kæmpe eller flygte. Kæmpe med situationen og angsten eller flygte fra situationen og angsten. Og det at føle stor og uhåndterlig angst passer for de fleste ret dårligt med

en selvopfattelse, hvor man godt vil have styr på sig selv og på sit liv. Angst gør os bange, angst gør os bekymrede, angst får os til at kontrollere, og angst får os til at undgå. Og dermed bliver det at føle angst tit en begrænsende faktor i et menneskeliv.

Dette dokument handler derfor om angst, og det handler om behandling af angst. Det handler om angst som en budbringer, og det handler om de tiltag, som jeg sætter ind med, når et menneske føler angst og er mest optaget af at få angsten væk, eller at få redskaber til at kunne håndtere angsten, mentalt som praktisk. Det er aldrig forsent at modtage angstbehandling.

Hvorfor er angst et problem?

  • Når et lille barn bliver bange for en stor bils brummen eller for en gøende hund, forstår vi det godt Vi trøster barnet og siger du skal ikke være bange, jeg skal nok passe på dig. Og børn udvikler da også selv mange små og fine strategier for at kunne håndtere denne verden og dens forunderlige ting og situationer, som jo kan forskrække, når man er under 1 meter høj og ikke kognitivt kan bearbejde de oplevelser, man har. Men vi vokser jo alle sammen, og de fleste voksne danskere har oplevelser, som de kanske lidt gysende kan tænke tilbage på, fordi det var situationer, hvor vi blev bange. Nogle har måske været involveret i en trafikulykke. Nogle kan huske en dårlig eksamenssituation. Nogle kan huske, hvordan det var at gå i skole, når “de store” fra femte klasse var efter en og drillede. Andre kan huske den angst og rædsel, der opstod ved forældres skilsmisse eller ved dødsfald i nærmeste familie. Listen er lang, og mens du sidder og læser, tænker jeg, at du sikkert også kan grave erindringer frem, hvor du har været bange tidligere i din tilværelse.
  • Vores sind er jo stærkt, og vores sind er også sårbart. Stærkt fordi vi selv udvikler evner til at mestre angst og urovækkende situationer, og sårbart, fordi vi nogle gange bliver overvældede af noget, som i andre situationer blot ville være ! a pjece of cake”.
  • Angst bliver et problem, når vi begynder at bemærke, at vi reagerer uhensigtsmæssigt med angst, og når vores hjerne forsøger at fortælle os, at det her da ikke er noget at være bange for, og at vi nu må begynde at tage os lidt sammen. Og når vi så senere igen oplever, at angsten har tag i os, og vi ikke kan få den væk. De fleste vil nemlig så gerne have angsten væk.

De færreste af os har lært at rumme og håndtere vores følelser, tanker og handlinger, når vi føler angst og er bange. Og dette betyder blandt andet, at man kan udvikle angsten for angsten, og så står man virkeligt i en situation, hvor man har brug for hjælp.

Vil du læse om angst og de neurologiske processer angående grundfølelser og fight/flight-reaktioner, kan Psykologihåndbogen være et godt sted at starte.

Bange på den ene eller på anden måde.

Angst, eller om og være bange på den ene eller på anden måde.

JEG BEHANDLER MANGE MENNESKER, SOM ER BANGE PÅ DEN ENE ELLER ANDEN MÅDE. OG ARBEJDER MED ANGST OG ANGSTPROBLEMATIKKER, SOM ET LED I FORSKELLIGE SYSTEMER.

Når jeg skriver, at angst forekommer i forskellige systemer mener jeg, at det jo heldigvis er sjældent, at mennesker er bange hele tiden. Hyppigere er det, at vi generer angst indenfor specifikke systemer. Nogle er bange, når de er i kontakt med bestemte emner som edderkopper, elevatorer, højder, katte, hunde og slanger, nye situationer, vand med mere. Andre er bange, når de skal præstere, når de skal ringe og op sælge via telefonen, når de får opmærksomhed og fokus, når de bliver stillet til ansvar, når de er tæt på andre mennesker m.m.

Andre igen bliver bange, når de tænker tilbage på situationer i deres fortid, eller føler angst, når de tænker på fremtidige udfordringer. Disse beskrivelser skulle gerne tydeligt eksemplificere, hvorledes angst er særdeles varierende fra menneske til menneske, og også, at det er sjældent at møde mennesker, der ikke igennem deres liv enten har eller har haft en fobi eller været bange på den ene eller anden måde.

Nogle hovedpunkter i forhold angst og at føle sig bange.

JEG BEHANDLER MANGE MENNESKER, SOM HAR ANGST PÅ DEN ENE ELLER ANDEN MÅDE.

Det vil sige, at jeg har klienter, der har en fobi eller flere fobier. Jeg har klienter, der føler panikangst. Jeg har klienter, der oplever angst som en del af jalousi. Jeg har klienter, der ved skilsmisse eller dødsfald er blevet konfronteret med angsten for at miste og angsten for at være alene. Jeg har klienter, der er bange for deres egne tanker, som for eksempel selvhad. Jeg har klienter, der martres af angst på grund af tidligere ubearbejdede traumer som kunne være overgreb, ulykker, krigssituationer et cetera.

VED BEARBEJDNING AF ANGST, AFDÆKKER JEG FØLGENDE.

Hvor opstår angsten, hvornår opstår angsten, med hvem opstår angsten, hvad gør angsten ved dig, hvem er du, når du føler angst, hvilke nye ressourcer og handlemåder vil du gerne implementere i stedet for at blive bange, osv. osv.

I MIT ARBEJDE MED ANGST BENYTTER JEG MIG AF HYPNOSE, PSYKOTERAPI OG NLP.

Jeg tænker tit, at det er et væsentligt punkt i processen at erkende at det ikke er nødvendigt at være bange for at være bange. Angst er angst, som glæde er glæde, forvirring er forvirring, og i det øjeblik, vi som mennesker tager ansvar for vores situation, følelser og handlinger og reagerer konstruktivt ved at gøre noget andet og bevæge os ud af magtesløsheden, kan angsten atter forlade os.

JEG HAR SET MANGE EKSEMPLER PÅ AT ANGST KOMMER SOM EN FØLELSESMÆSSIG BUDBRINGER FOR AT GØRE OPMÆRKSOM PÅ.

At det er nødvendigt at gøre en forskel i ens egen tilværelse. Angst fortæller os blandt andet om, hvornår vi har ladet egne grænser overskride, og at det er på sin plads at generobre sit eget territorium. Angst viser os hvor stærkt sindet er. Angst kan også være en nyttig budbringer, der peger på de situationer, hvor vi ikke får udtrykt og sørget for vores egne behov. Og angst kan ligeledes være en læremester udi det at rumme sig selv og acceptere sin livssutiation, som den er.

JEG VED, AT DET ER MULIGT AT ÆNDRE EN MEGET NEGATIV REPRÆSENTATION TIL EN KONSTRUKTIV.

Den styrke, der er i angsten, kan jo blive en imponerende ressource, når fortegnet er positivt og er forvandlet til selvstøttende tankegange og tillidsfyldte indstillinger.

Angst kan således ses som sindets svar på, at der har været en personlig belastningsgrad, som det nu er påkrævet, at man forholder sig til.

FOBIER - fobisk angst.

Med hensyn til fobier, uanset om de er helt specifikke og handler om højder, fugle, hunde, vand, eksamen eller hvad det nu er, eller sociale fobier, der altid udspilles i det sociale rum, har jeg så mange eksempler via tidligere klientforløb, at jeg mener at vide, at de kan fjernes og ændres til det mere positive.

JEG VED, AT INGENTING KOMMER AF INGENTING. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR ANGST.

Der er derfor grunde til, at angst opstår. Disse grunde skal bearbejdes og forstås og “slippes”. Angst kommer således ikke som en eller anden besættelse eller som en straf fra oven, hvad nogle mennesker tror. Angst er en reaktion på tit fortrængte oplevelser. Men som jeg ser det aldrig uden grund.

Se angst som en budbringer – hvad fortæller angsten?

  • Når de dramatiske spændinger og følelser er dæmpede eller forsvundet, dukker der et nyt lag op. Laget for refleksion og forståelse. Når først den psykiske spænding og fysiske spænding er af mere rolig karakter, rummer angst en stor mulighed for indsigt og ressourcer, og det inviterer til at lære at forstå, hvad sindet fortæller.
  • Dette kræver naturligvis indsigt og ressourcer, og hvert eneste behandlingsforløb, der handler om angst, er derfor individuelt tilpasset.
  • Som NLP-terapeut bruger jeg naturligvis kræfter på at bygge tillid op, så der er mulighed for at tale åbent og frit om det, der rører sig i klientens indre, da det jo er her, angsten udspringer fra.
  • At kunne rumme og afvikle angst er en form for en opdagelsesrejse; man lærer sig selv at kende og lærer at skelne mellem fortid, nutid og fremtid – og egne behov, lyster og forventninger i modsætning til andres behov, lyster og forventninger.
  • Det er en intens og stærk proces at lære at forstå, hvad angsten kommer for at fortælle. Og det er min klare erfaring, at tør man møde sin angst i stedet for at flygte fra sin angst, giver man sig selv en helt ny måde at se sit liv på – og at leve det.
Angst for nåle

Angst for nåle

Klientberetning om angst – om at være bange.

“Pludselig en dag blev jeg bange for alt, jeg kunne ikke tage ud og handle, køre bil eller hente mine børn i institutioner”.

Læs mere her.

Angstsymptomer, en klientberetning Pige 14 år, med angstsymptomer.

Hej Christel.

Jeg vil gerne have lov til at sige tusinde tak for et godt samarbejde, og at du har hjulpet mig så godt på vej

Læs mere her.

Angstsymptomer, en klientberetning. – Pige 14 år, med angstsymptomer.

Angst for nåle – nålefobi.

Det var mig en glædelig nyhed, da jeg forleden fik en mail fra en af mine klienter der der havde angst for nåle.

Jeg havde for nogle uger siden en ung kvinde i behandling for nålefobi. En ung kvinde, der som en af de få unge kvinder i dette land, netop ikke havde huller i ørerne grundet sin mangeårige angst for nåle.

Læs mere her:

En dag bliver længslen større end angsten.

Der er delte meninger om, hvad vi som mennesker bremses af.

Mange mener, at mennesker bremses af interne fænomener som angst, frygt, utryghed, forvirring, traumer, ensomhed, mindreværd m.m.

Flere mener også, at vi bremses af sygdom, fattigdom, kriser, sult, vaner, dødsfald m.m

Læs mere her om.

Fobi – angst for at flyve – Flyskræk.

For hendes fobi – angst for at flyve havde overtaget.

En fobi kendetegnes bl.a. ved at det er en angst for som regel irrationelle objekter/oplevelser.
Fobien kendetegnes ved en mærkbar fysisk og emotionel angstreaktion og har i værste fald en invaliderende eller stærkt hæmmende indvirkning på den almindelige balance og livskvaliteten.At være bange for edderkopper, snegle, slanger, tordenvejr, fugle, at flyve, at køre på motorvej, at få vand over hovedet , at gå på trapper, stå i en elevator, køre over broer mm. er ikke livstruende oplevelser, og bør der for ikke plage et menneske i mange af døgnets vågne timer.

Læs mere her om.

Håb og frygt dræner. - "Jeg har talt med mange mange mennesker om håb og frygt".

Det er jo ingen hemmelighed under solen, at vi mister energi, når vi frygter. Frygt er en sindstilstand eller en følelsesmæssig reaktion, der har med aspekter i vores fremtid eller i vores konstruerede fremtid at gøre.

Læs mere her om.

Odontofobi. - "Tandlægeskræk – angst og bange for og skulle gå til tandlæge".

Tandlægeskræk har sine grunde, ingen ting kommer af ingenting.
Hvert enkelt menneske har sine egne grunde til at være bange – have angst for tandlæger og det, der foregår i selve tandlægestolen.

Naturligvis er det en form for intim behandling at skulle åbne munden, læne sig tilbage og tillidsfuldt stole på, at tandlægen gør sit job ordentligt.

Læs mere om.

Tandlægeskræk.

Typisk angst reaktioner ved / omkring socialfobi.

Nogle fobier er mere omfattende end den almindelige afgrænsede edderkoppefobi eller angst for andre isolerede emner.

Det drejer sig om de former for fobier, der handler om det sociale felt.

Når et menneske oplever angstreaktioner og ubehagelige kropsfornemmelser i sociale sammenhænge, er der tale om en social fobi.

Læs mere om.

Aquafobi akvafobi angst, bange for vand – vandskræk.

Det er godt, at vi kan blive bange som mennesker. Kunne vi ikke blive bange, er det usandsynligt, at vi ville overleve.

Hvis vi som mennesker ikke kan reagere, når vi bliver bange, som når vi eksempelvis står på fortovet og ser eller hører en stor last bil komme drønende, men bare går over vejen, var vores liv i fare. SÅ de fleste kan, når de reflekterer godt se pointen i at tage ved lære af reel frygt.

Læs mere her.

Aquafobi akvafobi angst, bange for vand – vandskræk.

Odontofobi Tandlægeskræk angst for tandlæge tandlæger.

Jeg har siddet med dem masser af gange.

Kvinder som mænd, og rigtigt mange midaldrende mænd, der blot ved at tænke på at gå til tandlæge, får angstreaktioner. Voksne mennesker, der undlader at gå til det halvårlige eftersyn. Voksne mennesker, der udskyder det at gå til tandlæge i årevis, også selvom tandlægerne gør en kæmpe indsats for at berolige og for at gøre et besøg hos tandlægen så rart som muligt.

Læs mere her.

Ornithofobi, angst, bange – fobi for fugle.

I behandlingen af fuglefobi lægger jeg vægt på helt klart at få afgrænset, hvad det er for skrækscenarier, der foregår på det indre plan.

Læs mere her.

Telefonskræk. Jeg har en angst – jeg er bange for og skulle ringe andre op!

Jeg har i tidens løb talt med mange, der i større eller mindre grad, lider af det, der populært kaldes for telefonskræk.
Flere af disse har været journalister og sælgere. Mennesker, der dagligt er nødt til at tale i telefon, og derfor dagligt konfronteres med deres telefonskræk.

Læs mere her.

Trypanofobi. - Angst for nåle – nålefobi.

Det var mig en glædelig nyhed, da jeg forleden fik en mail fra en af mine klienter der der havde angst for nåle.
Jeg havde for nogle uger siden en ung kvinde i behandling for nålefobi. En ung kvinde, der som en af de få unge kvinder i dette land, netop ikke havde huller i ørerne grundet sin mangeårige angst for nåle.

Læs mere her.

Skotofobi – angsten bange for mørke - mørkerædhed.

De allerfleste børn har i kortvarige perioder af deres barndom angst for mørke. Hvis angsten for mørket fortsætter, så man selv som 12-13 årig kun kan finde trøst og tryghed, når man sover i forældrenes seng, må der gribes ind.

Læs mere her.

Aerofobi – bange angst om angsten for at flyve.

Nogle mennesker svæveflyver i deres fritid. Mange har en drøm om at blive piloter og stewardesser. Nogle flyver til USA flere gange i deres ungdom, og så sker der det, at nogle udvikler Aerofobi, har en udpræget og intens angst for at flyve.

Jeg har i adskillige år arbejdet med mange, både kvinder og mænd, der er rædselsslagne for at flyve.

Læs mere her.

Ailurofobi, Cynofobi og Ophidiofobi – angsten for henholdsvis katte, hunde og slanger.

Disse tre fobier, der er meget udbredte, er nogle af de få, hvor man kan argumentere for, at de måske har en biologisk baggrund. Som race har rovdyr som løver, tigre, og andre store kattedyr, samt ulve, sjakaler mv. – og ikke mindst gift – og kvælerslangerne absolut været reelle trusler med hensyn til overlevelse.

Læs mere her.

  • Ailurofobi, Cynofobi og Ophidiofobi – angsten for henholdsvis katte, hunde og slanger.

Araknofobi – angst bange for edderkopper.

Der hersker en del diskussion om, hvilken fobi der er den mest almindelige, men araknofobi ligger i hvert fald meget tæt på toppen, hvis ikke den har førstepladsen. Op mod 50% af alle kvinder og 10% af alle mænd lider af araknofobi i større eller mindre grad.

Læs mere her.