Profil – Christel Sonne Rasmussen

Mit navn er Christel Sonne Rasmussen, jeg er årgang 1971, bor I Kolding, hvor jeg har egen praksis med specialområder som parterapi, hypnose, individuel terapi samt coaching via min anden virksomhed www.unicoaching.dk.

Jeg er mor til to, en søn årgang 1996 og en datter årgang 2000.

Jeg har fungeret som underviser, psykoterapeut og foredragsholder siden 1995.

Jeg startede mit eget firma i person- og personaleudvikling som til og starte med hed 23½ GRAD, og  som efterføgende er gået over til og hedde sonneRASMUSSEN.dk, altså at jeg ønsker at afspejler mit efternavn og hvem min personlighed.

Min baggrund.

Min baggrund er udover en matematisk-musisk studentereksamen fra Vejen Gymnasium i 1990, at jeg har en 4-årig uddannelse fra Dansk NLP Institut i Silkeborg.

  • Jeg er NLP Practitioner.
  • Jeg er NLP Master Practitioner.
  • Jeg er NLP terapeut, NLP konsulent, NLP Sundhedsspecialist, og har taget ekstra moduler i opbygningen af selvværd, hypnose – trance og ubevidste ressourcer samt behandling af fobi – fobier.

Udover psykoterapeutisk praksis underviser jeg.

For tiden er jeg tilknyttet forskellige forløb hvor jeg varetager undervisning udi de personlige og kommunikative felter. Jeg har været vidt omkring undervisningsmæssigt, og underviser voksne i forskellige regier. Både på institutioner, PPR-afdelinger, skræddersyede kurser, workshops, konferencer og i kommunalt regi.

Jeg har arbejdet som terapeutisk ansvarlig på adskillige døgninstitutioner for stofmisbrugere, har afholdt foredrag og undervisning indenfor handicapområdet, har arbejdet med undervisning siden 1997 for AOF daghøjskoler og aftenskoler, har parallelt hermed haft terapeutisk praksis, hvor jeg har arbejdet med individuel terapi til børn og voksne samt par.

Jeg har I perioden september 2002- maj 2004 læst PD I psykologi på CVU Sønderjylland.

Pædagogisk Diplomuddannelse er en praksisbachelor på akademisk niveau, hvis sigte er at forene teori med erfaringer og viden fra praksis.

De moduler, jeg har gennemgået og bestået, er:

  • Videnskabsteori og pædagogik.
  • Neuropsykologi og kognition.
  • Pædagogisk psykologi.
  • Organisations- og gruppepsykologi.
  • Vejledning og kollegial supervision.

Og jeg har juni 2004 afsluttet mit afgangsprojekt. Eksamenskarakteren var 10, og specialet omhandler børns moraludvikling, med udgangspunkt i bl.a. Jean Piagets teorier kombineret med den kulturhistoriske skoles idegrundlag med Vygotsky som repræsentant samt den danske moralforsker Benny Karpatschoffs teorier.

Du kan læse mine opgaver her: Børn moral og moraludvikling.

Specielt om mig.

Jeg har siden jeg var barn haft en øjensygdom, Retinitis Pigmentosa. Den har i min voksenalder gjort mig blind, således at forstå, at jeg har ½ procent syn, hvilket svarer til, at jeg kan se lys og mørke. At have en kronisk fremadskridende sygdom har naturligvis gjort, at jeg i årevis har haft en usædvanligt stor interesse for selvforståelse og for håndtering af de aspekter, som dukker op, når man i mange daglige situationer konfronteres med sin afmagt.

Coaching.

I foråret 2006 startede jeg på en coach-uddannelse hos Axept.

En uddannelse, ledet af psykolog Birgitte Jepsen. Her forfinede jeg mine kompetencer indenfor coaching, supervision, kommunikation samt udvidede jeg mit kendskab til mekanismer i grupper og således åbnedes endnu flere døre til erhvervslivet og grupper og enkeltpersoner, der har brug for supervision og coaching. Dette kursus blev afsluttet og bestået med glans i december 2006. Derfor er der nu endnu et skud på stammen, som er at jeg har oprettet hjemmesiden www.unicoaching.dk.

Som altid er mit vandmærke at være informativ, og selvom nogle mener, at visse af mine sider er lidt teksttunge, er det en bevidst prioritering fra min side at give viden og ikke kun skrive, hvilke titler, jeg har.

Jeg blev positivt bidt af coachingen, og har derfor udvidet mit kendskab via Axepts kurser.

Således har jeg i årene 2007-2008 gennemført et omfattende kursus inden for stresscoaching. Ligesom jeg har gennemført et omfattende kursus inden for formidling, især med fokus på grupper og teams.

Hvad du kan forvente.

Jeg er en inspirerende og livgivende terapeut og underviser. Vækker til refleksion og handling, bl.a. på grund af min narrative stil. Kender mig selv, mine styrker og begrænsninger, bl.a. på grund af den omtalte kroniske øjensygdom, der har gjort mig blind indenfor de seneste år. Og er et menneske, der ved, at tillid, kontakt og oprigtighed åbner flere døre end så meget andet.

Mit højeste ønske, som jeg dagligt praktiserer, er at gøre en forskel, der gør en forskel, og at vise, at det nytter at tage fat i livet, såvel fagligt som personligt.

Min bog om motivation

  • I december 2009 udkom min første bog Motivation.

Historien bag bogen er interessant, for jeg blev kontaktet af Simon Staffeldt Skov, redaktør på Nyt juridisk Forlag, der spurgte, om jeg ville skrive en bog, omhandlende Motivation. Jeg var til møde med ham i København i maj 2009, og 1. september 2009 var bogen skrevet.

Simon fortalte, at de ønskede en bog om Motivation, der netop ikke var skrevet af en jægersoldat eller en elitesportsmand m/k, men af et ”almindeligt menneske”, der vidste noget om det at motivere sig selv og andre. Da jeg havde skrevet et prøvekapitel, og det var blevet godkendt, havde jeg derefter frie hænder.

Selv næsten fem år efter er jeg stadig tilfreds med bogen. Jeg har naturligvis læst den igennem flere gange selv og er endnu ikke stødt på afsnit, som jeg ærgrer mig over, ligesom jeg heller ikke går med en fortrydelse over, at der var noget, jeg ikke fik med.

Bogen Motivation kan læses af både unge og voksne.