Personlig coaching

Angageret coaching og “neutral” sparringspartner.

Bliv handlekraftig og sæt klare mål.

Vi indeholder alle blinde vinkler for os selv!

Lad mig fortælle dig lidt om, hvorfor personlig coaching er værd at overveje.
Og værd at gøre til en del af sit liv – I en kortere eller længere periode. I intervaller indimellem.
Man kan gå med så mange tanker selv. Tanker, som man kan dele med venner, studiekammerater, kollegaer, kæresten, søskende og forældre.

Min egen erfaring er, at alle disse gode mennesker, som man kender, er gode til at forstå og føle med. Mange gange gode til at opmuntre, berolige eller trøste, og også mange gange gode til at stille en eller to nye vinkler op.

Og jeg mener så absolut, at det er væsentligt at have disse relationer.
Hvad er det så, som coachen kan, som alle disse venner og alle disse livserfarne bekendte ikke kan?

Coachen kan det, at hun bliver ved at stille spørgsmål. Hun bliver ved at sætte nye overvejelser op, andre vinkler og opfattelsespositioner, øger kontakten til de ressourcer, man har glemt, at man havde, og guider til at genfinde attituder og det gå på mod, der gør de fokuspunkter, man har, lettere og mere overkommelige.
Alt sammen i et respektfuldt og interesseret rum.
Hvor man, når man går, har noget med hjem, der har gjort de næste skridt, både tydeligere og overkommelige.
Ja, så enkelt kan det siges.
Og tilgiv mig, når jeg har skrevet “hun” om coachen. Det er naturligvis også en “han”.

Jeg er selv coach. Jeg går selv til mine egne coaches, indimellem. Ikke fordi, at jeg ikke kan finde vejen selv. Men fordi der er spørgsmål, jeg ikke får stillet mig selv. Eller ikke får givet mig selv tiden til at tænke igennem.
Og sådan er det bare.
Vi indeholder alle blinde vinkler for os selv.
Og det er dem, som coachen kan være med til at løfte sløret for. Og blinde vinkler betyder ikke, at det er farlige og mystiske og helt uforståelige svar, man har et sted indeni. Det er svar, der mange gange er enkle og gør, at man føler sig i større kontakt med det, der virkeligt giver mening og som er med til at øge kontakten til det fulde og hele potentiale.

Jeg mener, at en af de fornemste og vigtigste opgaver for en coach er at matche. Som selv Søren Kierkegaard fik det sagt i datidens sprog, ja “så består al hjælpekunst i at møde personen, hvor han/hun er.”

Og det kan coachen. Hvis coachen ikke kan, er det coachen, der skal træne dette.

  • Nogle vil så bruge deres coach til at øge deres motivation.
  • Nogle vil bruge personlig coaching til at afklare problematiske aspekter.
  • Nogle vil bruge personlig coaching til at minimere tvivl og frygt.
  • Nogle vil bruge personlig coaching til at højne alle deres livsområder.
  • Nogle vil bruge personlig coaching til at få skub i deres karriere.
  • Nogle vil bruge personlig coaching til at lære at håndtere – forebygge stress.
  • Nogle vil bruge personlig coaching til at blive en bedre mor/far, chef, medarbejder, kæreste etc.
  • Nogle vil bruge personlig coaching til at forstå sig selv og egne reaktionsmønstre gennem Blueprint
  • Ja, mulighederne er utallige.

Det, der gælder, er at du gør dig klar. Til at tage fat om dit liv.
Til at blive mere bevidst om den rejse, du er på.
Til at blive mere synlig for dig selv og andre.

Og hvorfor ikke nu?