Der er mange definitioner på, hvad undervisning er

Vi kender alle til at modtage undervisning fra vores tid i folkeskolen.

da var rammerne fastlagte der var bestemte mål, man skulle nå, og erindringerne om skoletiden er farvet af personlige, faglige og sociale oplevelser.

Læring og kompetencer.

Nu, hvor læring og kompetencer er blevet en del af manges bevidsthed, har definitionerne af undervisning ændret sig.

Det er ikke længere givet, at man bare lærer noget, blot fordi man sidder i et rum, hvor der gives undervisning. Og undervisning behøver da heller ikke længere være i en skolekontekst, men kan have mange varianter. Uanset hvad, så kræver en undervisning, at der er en medlevende og engageret underviser til stede, og at denne underviser formår både fagligt og personligt at skabe en ramme om sin undervisning, der gør, at tilhørerne får lyst til at tage ansvar for egen læring. Læringsbegrebet har nemlig ændret sig, inspireret af den engelske sociolog Anthony Giddens, der har udstukket ideerne til den livslange læring, som især danskerne har været gode til at tage til sig. Den gode undervisning er en undervisning, hvor underviseren formår at vise et under. Hvor underviseren formår at kaste nyt lys over et emne og dermed udvide tilhørernes modtagelighed for det specifikke emne.

Undervisning inden for forskellige områder.

Jeg har siden 1997 lavet undervisning inden for forskellige områder. Og gør det fortsat.

Jeg har tidligere været tilknyttet afklaringshold for sygedagpengemodtagere kombineret med min terapeutiske praksis, foredrag og eget studium på den pædagogiske diplomuddannelse i psykologi. Jeg har således i årevis både modtaget og givet undervisning i en vekselvirkende proces. Undervisning er nemlig bedst, når det er en vekselvirkende proces. Når der kan skabes et ”læringsrum”, hvor alle, såvel tilhørere som underviser, bliver aktive aktører, der sætter begreber og dynamik i spil. Min undervisning strækker sig over:

Undervisningen af familier og voksne i livskriser udspringer af, at jeg er født med et synshandicap og i min nuværende alder af 32 er blevet blind. Trods det lever jeg et ret almindeligt familieliv med mand og 2 børn, underviserjobs, terapeutisk praksis og fortsat videre- og efteruddannelse. Jeg har grundet min mangeårige interesse for psykologi udviklet et omfattende materiale og en stor indsigt om, hvad det betyder at leve med et handicap, for den enkelte og for familien. Og har nuanceret min viden til også at omhandle, hvad kriser i tilværelsen betyder for den enkelte og familien. Jeg arbejder meget mestring i stedet for at stirre sig blind på problemerne og lægger mig således meget op af at kunne se det, der virker og støtte det, der er udviklingspotentiale i, i stedet for at hænge fast i sorgen, afmagten og frustrationen. Således tilbyder jeg undervisning til faggrupper som pædagoger og lærere, ligesom jeg tilbyder undervisning af mere personlig karakter til familier og mennesker, der af en eller flere årsager befinder sig i en krise.

Jeg har på daghøjskoler, PPR-grupper, kompetencecentre, institutioner og aftenskoler lavet undervisning for voksne. Udgangspunktet har altid været et specifikt tema/en specifik retning. Jeg har udviklet flere teknikker og modeller til selve undervisningens form, måde at nå kursisterne på, evaluering og teamwork. Jeg kan tilknyttes som gæsteunderviser på ethvert aklaringsforløb, primært i trekantsområdet.

I undervisningen af personalegrupper er temaet altid specifikt. Afhængigt af, om jeg underviser pædagoger, psykologer, medarbejdere der har brug for stress – stresshåndtering/motivation, terapeuter eller andre socialarbejdere, er undervisningen altid tilpasset og berigende. Jeg har eksempelvis undervist i behandling af traumer og fobier på en PPR-rådgivning, afholdt personaleudvikling og konflikthåndtering for hjemmevejledere og undervist terapeuter, der skulle dygtiggøre sig indenfor misbrugsbehandling Dette tilbyder jeg fortsat. Jeg udformer altid temaerne til målgruppen og lægger ikke skjul på, at et af mine hjørnestene er refleksion, læring, udvikling og metoder.

Personlig vækst, personlig styrke, personlig afklaring og høj livskvalitet er et basalt behov og ønske for flere og flere. Da mange danskere lige skal over den hurdle, det er , ikke bare selv at kunne finde alle måderne at få opfyldt disse behov og ønsker på, er min undervisning i ovenstående emner et godt indspark og en inspirerende kilde til at blive klogere på sig selv, og også at kunne igangsætte og fastholde en forandring.

Min baggrund som underviser men undervisning.

Jeg har en NLP-terapeutisk baggrund kombineret med en mangeårig interesse for personlig udvikling og har en forsfriskende og energigivende underviserstil. Min undervisning i disse emner sker primært på bestilling. Hvis I er en gruppe, der kender hinanden og gerne vil videre, kan jeg bestilles til en sådan opgave. Jeg ser endvidere, at min undervisning i dette tema er oplagt på afklarings- og vejledningsforløb som gæsteunderviser til også personalegrupper, der skal have et ekstra krydderi på det personlige plan. I perioden 2004 – 2007 har jeg været tilknyttet som konsulent på et privatejet kursussted, der udbyder kurser for sygedagpengemodtagere, der skal afklares for at kunne vende styrkede tilbage til arbejdsmarkedet. Mine undervisningstemaer har her været:

  • Afklaring af ressourcer.
  • Motivation og målsætning.
  • Mestring og det at håndtere modstand.
  • Kroppens og psykens indvirkning på hinanden.
  • Den indre drømmer, kritiker og realist.
  • Undervisning i opbygning af selvtillid, selvværd og selvagtelse.
  • Grænsesætning og kommunikation

Ligeledes er jeg i efteråret 2005 blevet tilknyttet Askov Højskole. Denne skønne højskole med megen dynamik og historie, hvor jeg varetager undervisningen i Personlig Udvikling på Livsstilslinien.

Jeg arbejder primært i Trekantsområde – Sønderjylland og Fyn.