Stress – stresshåndtering

Stresshåndtering, at håndtere stress handler
om at være opmærksom på 2 planer

Stress – Stresshåndtering

Jeg er stresset, jeg har stress, der er for meget, der stresser mig…

  • hører vi i andre og også os selv sige. Der er mange, der skyder skylden for stress over på samfundet, tempoet, jobbet, familien eller det hele under ét.

Uanset hvad, der har udløst og udløser en tilstand af stress

  • i os, er det hver af os, der bærer stressen, og ønsker vi noget andet, må vi altså selv tage ansvaret og gøre en forskel, der gør en forskel. På en måde kan man sige, at det er os selv, der har inviteret stress ind, og hvis den nu er en ubuden gæst, må vi lade den gå.

Det er dog ikke gjort med en mental afvisning. Måden at lukke den ubudne gæst “stress” ud på, er ved at lære sig teknikker udi stresshåndtering.

Stresshåndtering, at håndtere stress handler om at være opmærksom på 2 planer.

Et indre, kropsligt plan og et ydre plan,

  • der indbefatter vores omgivelser og de krav og forventninger, der findes her. Det er nødvendigt at lytte, se, fornemme og reagere. Det ved de fleste mennesker godt.

Og alligevel ses stress nærmest som en folkesygdom,

  • og folk taler om stress, der kommer snigende som en tyv om natten. Pludselig var jeg bare stresset, siger mange, pludselig mistede jeg overblik og interesse for andet end mine egne projekter.

Som NLP terapeut tænker jeg

  • at stresshåndtering er et sæt værktøjer, som den enkelte selv skal udvikle. Dette er lettest i samråd med andre; men min overbevisning er, at den enkelte må støttes til at gå sine egne skridt og tage sine egne beslutninger for at komme sit stress og stressen til livs og håndtere den energi og det overskud, der så frigives. Grunden til denne overbevisning er, at det er meget anvendt at rådgive andre, men at de råd vi modtager, først er virkeligt brugbare, når vi føler os sikre på, at dette er det rigtigt at gøre.

Mental afspænding.

Terapeutisk er det af og til nødvendigt at tilføje store mængder af mental afspænding og anerkendelse, for at den enkelte får mulighed for at tænke klart og atter reagere hensigtsmæssigt.

Min erfaring siger mig, at stresshåndtering og mental afspænding er et nødvendigt redskab for mange moderne mennesker. Og at såvel gode forbilleder som egne teknikker er gode trin på vejen.

Det har således vist sig for mine klienter, at det at lære at håndtere stress også har haft en positiv indvirkning på selvforståelse, kontakt med andre, evne til at præstere, ja kort sagt:

Stresshåndtering – skaber en højere livskvalitet.

I værste tilfælde er pangdangen at medarbejder begynder og tale om udbrændthed og spørger sig selv om de er udbrændt?

Stress-stresshaandtering

Foredrag om stress, stresshåndtering og stressforebyggelse.

Hvad indeholder et foredrag om stress?

Et foredrag om stress, leveret af Unicoaching omhandler:

Læs mere her.

Stress er ikke en sygdom, så det lyder måske lidt misvisende, at sige, at stress smitter.

Teambuilding – Stress i teams / på arbejdspladsen

Stresscoaching som en del af teambuilding.

Læs mere her.

Du kender det, jeg kender det, de allerfleste kender det.

Hvad indeholder et foredrag om positiv og negativ stress?

Læs mere her.

Hvad er stress, og hvad er ikke stress?

På de kursusdage, jeg afholder taler vi om den positive og negative stress.

For alting er ikke stress, og det giver en god indsigt for den enkelte at få afklaret hvad der er tegn på stress, og hvad der er tegn på travlhed, men ikke på stress.

Læs mere her.

Stress – Stresshåndtering

Jeg er stresset, jeg har stress, der er for meget, der stresser mig…

  • hører vi i andre og også os selv sige. Der er mange, der skyder skylden for stress over på samfundet, tempoet, jobbet, familien eller det hele under ét.

Uanset hvad, der har udløst og udløser en tilstand af stress

  • i os, er det hver af os, der bærer stressen, og ønsker vi noget andet, må vi altså selv tage ansvaret og gøre en forskel, der gør en forskel. På en måde kan man sige, at det er os selv, der har inviteret stress ind, og hvis den nu er en ubuden gæst, må vi lade den gå.

Det er dog ikke gjort med en mental afvisning. Måden at lukke den ubudne gæst “stress” ud på, er ved at lære sig teknikker udi stresshåndtering.

Og alligevel ses stress nærmest som en folkesygdom,

  • og folk taler om stress, der kommer snigende som en tyv om natten. Pludselig var jeg bare stresset, siger mange, pludselig mistede jeg overblik og interesse for andet end mine egne projekter.

Stresshåndtering, at håndtere stress handler om at være opmærksom på 2 planer.

Et indre, kropsligt plan og et ydre plan,

  • der indbefatter vores omgivelser og de krav og forventninger, der findes her. Det er nødvendigt at lytte, se, fornemme og reagere. Det ved de fleste mennesker godt.

Som NLP terapeut tænker jeg

  • at stresshåndtering er et sæt værktøjer, som den enkelte selv skal udvikle. Dette er lettest i samråd med andre; men min overbevisning er, at den enkelte må støttes til at gå sine egne skridt og tage sine egne beslutninger for at komme sit stress og stressen til livs og håndtere den energi og det overskud, der så frigives. Grunden til denne overbevisning er, at det er meget anvendt at rådgive andre, men at de råd vi modtager, først er virkeligt brugbare, når vi føler os sikre på, at dette er det rigtigt at gøre.

Mental afspænding.

Terapeutisk er det af og til nødvendigt at tilføje store mængder af mental afspænding og anerkendelse, for at den enkelte får mulighed for at tænke klart og atter reagere hensigtsmæssigt.

Min erfaring siger mig, at stresshåndtering og mental afspænding er et nødvendigt redskab for mange moderne mennesker. Og at såvel gode forbilleder som egne teknikker er gode trin på vejen.

Det har således vist sig for mine klienter, at det at lære at håndtere stress også har haft en positiv indvirkning på selvforståelse, kontakt med andre, evne til at præstere, ja kort sagt:

Stresshåndtering – skaber en højere livskvalitet.

I værste tilfælde er pangdangen at medarbejder begynder og tale om udbrændthed og spørger sig selv om de er udbrændt?

1 Comment

Comments are closed.