Når konflikterne er her, kalder de på en stillingtagen, en løsning samt en handling

Konfliktløsning og konflikthåndtering på arbejdspladspladsen

Konfliktløsning og konflikthåndtering er vedkommende fænomener for de fleste arbejdspladser.

Men ingen konfliktløsning uden en eller flere konflikter.

Konflikter og problemer er begreber, som alle mennesker adskillige gange på deres livsvej støder på.

Uanset om man er alene eller sammen med andre, uanset køn, alder , social status og tro oplever vi som mennesker af og til konflikter. Konflikter kan variere fra at være små og hurtigt løste problematikker til i værste fald store dilemmaer og uenighed, der fører til krig. Disse scenarier kalder på behovet for kendskab og kunnen indenfor konfliktløsning og konflikthåndtering.

Konfliktløsning og konflikthåndtering på arbejdspladspladsen

Der er interne og eksterne konflikter på en arbejdsplads.

Og konflikter kan være af indre karakter som at kæmpe med en mindreværdsfølelse, at bearbejde en sorg, at kunne motivere sig selv – eller andre trods alle odds, at stole på egen intuition og at forholde sig til afvisninger, svigt og ensomhed.

Ligeså mange former for eksterne konflikter findes der. Vi kæmper for vores ret og position i grupper og evt. parforhold, vi forsøger at overbevise en modpart i en diskussion, søskende slås indbyrdes og udfordrer deres forældre, den unge generation gør oprør mod den ældre generations erfaring og kunnen, virksomheder konkurrerer benhårdt i kampen om ordrer, og racer og lande bekæmper hinanden.

For at kunne komme videre på en ny og bedre måde, bliver konfliktløsning og konflikthåndtering en del af dagsordenen, både når konflikterne er af indre og ydre karakter. Og min viden og erfaring siger mig, at metoderne for konfliktløsning og konflikthåndtering er ens, selvom nogle konflikter udspilles i vores indre, og andre i og med vores omgivelser.

Den romantiske optik og ønsket om fravær af konflikter.

Tilbagelænet i en blød lænestol med filosoffens optik får man lyst til at spørge:
  • Skal det da aldrig holde op? Hvornår vil menneskene på både et personligt, socialt og globalt plan da slutte fred og lade konflikter forvandle sig til en respekt for uenighed og en anerkendelse af forskelligheden?
Hvornår vil menneskene, spørger filosoffen,
  • fokusere på respektfuld konfliktløsning og fredsommelig konflikthåndtering. Det er godt nok at have ønsket om fredfyldthed ro og ingen splid, men som de fleste også har erfaret i deres eget liv, gør det ingen speciel forskel kun at ønske.
Når konflikterne er her, kalder de på en stillingtagen og en handling.
  • Og de fleste har da ved nærmere eftertanke da også erfaret, at når vi undgår at løse konflikter, ja så forsvinder de faktisk ikke. Det er snarere tilfældet, at de “flytter ind” og spøger trods ihærdige forsøg på både fortrængning og ignorants.
Så konfliktløsning er ikke at glemme eller skubbe tanken om konflikten bort,
  • og konflikthåndtering er ej heller bare at gøre det modsatte som eksempelvis at bruge indflydelse og destruktive kræfter for at gå ud af konflikten som en skrydende sejrherre.

Der er i de senere år vokset en stigende interesse frem for konfliktløsning og konflikthåndtering på arbejdspladsen og hos medarbejder.

I takt med at både mennesker, personligt som fagligt oplever stress, i takt med, at det ikke længere er flovt eller et udtryk for sindssyge at opsøge en psykolog for at bevidstgøre og tage hånd om personlige problematikker, i takt med at familiestrukturens værdier og traditioner forandrer sig, i takt med at forråethed og kriminalitet er hyppige emner i vores samfund – og i takt med at verdenssamfundets magtfordeling er markant anderledes end for bare 20 år siden, men det ikke har fjernet voldsomheder og krig fra menneskeheden, er der en langt større åbenhed og interesse for at forstå konflikters grundnatur og i eget personlige, sociale og faglige liv at forstå, hvordan vi løser konflikter.

Takten må slås an, og det virker som om, at den dirigerende faktor er at tilegne sig viden og færdigheder med hensyn til konfliktløsning og konflikthåndtering.

Hvor skal vi starte?

Der er, som jeg ser det, en langt større forståelse af, at grundtanken i konfliktløsning og konflikthåndtering er, at : hvis vi vil lave verden om, må vi starte med os selv, tage det ansvar der er vores og gøre den konstruktive forskel, der gør en forskel.

Læs om model og forståelse for:

Læs også om at: