Allerførst skal du vælge emne

Du skal tænke på noget, som du ønsker forbedret i fremtiden. Skriv dit emne ned.

Eksemplet kan være:

Jeg vil nå bedre resultater/Jeg vil føle mig mere tryg blandt mine kollegaer/Jeg vil blive bedre til at kommunikere/Jeg vil have større indflydelse osv.

Vælg dit eget emne og huske: Det skal være vigtigt for dig.

SKRIV DIT EMNE/FOKUSPUNKT NED PÅ ET STYKKEPAPIR, OG SVAR SÅ PÅ FØLGENDE 3 SPØRGSMÅL:

 1. Hvad er den bedste oplevelse, du har haft i forhold til det valgte emne. Fortæl historien i stikord/ dvs. skriv stikord ned.
 2. Hvad eller hvem gjorde det muligt for dig at få den oplevelse?
 3. 3 Hvad drømmer du om vil være muligt i forhold til dit job?
INTERVIEWFASE.
 • Nu finder du en at arbejde sammen med. I interviewer hinanden på skift for grundigt at uddybe jeres oplevelser og drøm. Intervieweren laver notater.
 • Når dette er gjort, laver I grupper af 3 par.
 • Her genfortæller hver enkelt KORT det, der kom frem i interviewet. Når alle har fortalt, bliver processen igen individuel. Nu har du lyttet på de andre, og de har lyttet på dig. I behøver ikke kommentere hinandens oplevelser og visioner, men du har måske fået nogle impulser via de andre.
 • NU sætter du dig ned og tænker dig om.
 • For du skal nu beskrive dit eget.
UDVIKLINGSØNSKE.

Altså du skal beskrive noget ved dig selv, som du ønsker at udvikle. Det kan være, at det er det samme som dit valgte emne, men måske ikke. Måske er der lidt flere nuancer på.

VISIONSARBEJDET.

Du skal nu arbejde med dit udviklingsønske og opfylde flg. 3 kriterier:

 1. DU SKAL FORMULERE DIT UDVIKLINGSØNSKE POSITIVT.
 2. ØNSKET SKAL VÆRE RETTET MOD FREMTIDEN.
 3. DU SKAL KUNNE STÅ INDE FOR DIT ØNSKE.
NU GÅR DU TILBAGE TIL DEN FØRSTE PARTNER.

Her snakker I to sammen og du skal – ligesom den anden – beskrive hvordan det er, når dit udviklingsønske er blevet opfyldt, og din målsætning er lykkedes.

Altså: I skal forestille Jer, at ønsket er gået i opfyldelse og beskrive, hvordan det føles, og hvad du lægger mærke til i dig og i dine omgivelser. Hvordan det mon påvirker andre, at dette er gået i opfyldelse for dig?

Du skal hele tiden tale i nutid.

Den anden skriver ned.

DU KAN FÅ HJÆLP AF FØLGENDE SPØRGSMÅL.
 • Hvordan er det at have opfyldt visionen, hvad sker der og hvad kan lade sig gøre?
 • Hvem er med og hvilke muligheder giver det dig?
 • Hvilke nye mønstre har du sat i gang? Osv.
VEJEN TIL VISIONEN

I er stadig i grupper 2 og 2. Det, I her skal, er at afklare hvordan I kom til visionen. Og nu skal I tale i datid.

Man kan sige, at I skal tænke baglæns og svare på, hvad I gjorde for at få opfyldt Jeres udviklingsønske. Her sker der et stærkt og virkningsfuldt skift i din målsætning, idet du træner din bevidsthed til at tænke, at du allerede har nået det mål, du ønsker, og nu i en datidsform skal beskrive dette. I kan bruge følgende spørgsmål.

 1. Hvad gjorde du for at nå din vision?
 2. Hvilke forhindringer mødte du undervejs?
 3. Hvad gjorde du for at komme udenom disse forhindringer?

Afslutningsvis

MÅLSÆTNING AFSLUTNINGSVIS:

 • Nok er denne proces lidt omfattende og også et godt udtryk for, at målsætning ikke bare er noget, man lige gør. Men ligesom i mange andre processer her i livet, nytter det at forberede sig godt. Altså kan du i den afsluttende fase i denne målsætningsmodel svare på følgende:
  1. Hvad er det første skridt, du kan tage, for at realisere din vision?
  2. Hvad er dit næste skridt?
NÅR I BEGGE HAR FORTALT OG SKREVET NED, SKAL I SOM DET SIDSTE OPSÆTTE FOKUSPUNKTER OG PEJLEMÆRKER.

Denne fase for at gøre målsætningen både enkel og konkret, altså for at flytte målsætning fra et udelukkende mentalt/følelsesmæssigt plan til et fysisk og praktisk handleorienteret plan. For målsætning er jo bedst, når den foregår inden for vores egen rækkevidde i vores egen dagligdag.

 1. Hvad vil vise mig undervejs, at jeg er på rette vej?
 2. Hvad skal jeg se/høre/opleve for at vide, at jeg er på rette vej?
 3. Kan jeg sætte tid på nogle af mine pejlemærker?.

http://www.sonnerasmussen.dk/personaleudvikling/appreciative-inquiry-maalsaetning/.

Udvikling af samarbejde der skaber brugbare forandringer i dit team.

Alle virksomheder har et udviklingspotentiale.

Det betaler sig at investere i sine medarbejdere.

Hvor der er mennesker, er der fra tid til anden også konflikter.

I gamle dage ville vi anvende ordet KORPSÅND for teamspirit.

Appreciative Inquiry målsætning

Appreciative-Inquiry-maalsaetning2