Utroskab – min kæreste er mig utro

Min kæreste har været mig utro

Nogle par vælger dog at blive sammen, også efter utroskaben.

Når der forekommer utroskab i et parforhold, rører det op i mange følelser.


Min kæreste er / har været mig utro

Utroskab er modpolen til troskab, og er en betegnelse, der dækker over, at en eller begge parter I et parforhold har haft et seksuelt forhold til en udenforstående part, enten en elsker / elskerinde, hvis ikke en On Nigtn Stand. Nogle af de par, jeg har haft i terapi, definerer også en utroskab som en situation, hvor partneren på et kommunikativt fortroligt plan har haft en nær kontakt med en anden, og at der er blevet talt om problemerne i parforholdet. Det betyder, at nogle oplever, at deres partner har været dem utro, hvis denne har fortalt om parforholdet derhjemme, også selvom der ikke har været blandet sexualitet ind i denne relation.

Selve betegnelsen forekommer dog lidt “firkantet”, for når vi er vores partner utro, eller vores partner opdager at være blevet nedprioriteret og svigtet på et seksuelt grundlag, kommer der mange følelser i spil.

Og dermed taler vi ikke længere om et “skab”, hvor man kan tage “ting” ud fra hylderne og så lukke skabet til, som var intet hændt, nej vi taler snarere om en proces, der efterlader sår og afmagt – og en mængde spørgsmål om hvorfor var det nødvendigt, hvad manglede vi, hvad har han/hun, som jeg ikke har, men også hos den, der har været utro, kan der være frygtelige samvittighedskvaler og følelsesmæssig forvirring.

Nogle vælger at hemmeligholde sidespring og længerevarende erotiske forhold for deres daglige partner, men som regel “springer bomben” på et eller andet tidspunkt. Og den kølvandsstribe, som en utro adfærd bringer med sig, er hyppigst følelsen af svigtbedragat være blevet forrådt, vrede, sårethed – og i mange tilfælde fremprovokeres den dybe angst, der ligger i de fleste mennesker i større eller mindre grad, nemlig angsten for at blive forladt. En utro adfærd rammer os nemlig på et dybt plan, nemlig planet for tro og tillid, og når utroskab kommer frem i dagens lys, skabes der automatisk en kløft imellem parterne i et parforhold.

Og begge parter står med spørgsmålet om, om de har lysten og interessen i at bygge en bro over den kløft. Og dermed bliver det one night stand efter julefrokosten, flirten med en kollega, der udartede sig til noget mere, det erotiske møde efter mandagens badminton m.m. meget hurtigt et spøgelse, der toner frem i adskillige sammenhænge, hvis det da ikke øjeblikkeligt besluttes, at parforholdet skal slutte. Og det betyder, at mange par oplever, at de nu ikke længere er to, men tre i parforholdet.

Nogle går fra hinanden, når der har været utroskab inde i forholdet.

Der er mange par, der vælger at gå fra hinanden, når der har været utroskab inde. Med begrundelser om at det ikke er muligt at stole på hinanden længere, at det er usikkert om der er kærlighed tilbage i forholdet, og at følelser som had, afmagt og vrede fylder samværet efter utroskaben.

Nogle par vælger dog at blive sammen, også efter utroskaben.

Selvom der har været utroskab inde i billedet, som dermed bliver vævet ind i et pars fælles historie, er der dog stadig mange par, der ønsker at blive sammen. Grundene til at få et samliv til atter at fungere er mange.

I ALLE DE FAMILIER, HVOR DER ER BØRN, MELDER BESKYTTERTRANGEN OG SAMVITTIGHEDEN SIG I FORÆLDRENE,

og det at være gode kulturbærere og vise sig selv og sine børn, at man kan håndtere kriser, er vigtigt for mange. Det er ikke nødvendigvis let, men det at der er børn, som man jo er fælles om at elske ubegrænset, er den væsentligste faktor for de fleste for at gå i gang med at navigere i et lidt kaotisk følelseshav. Der er også mange, som på trods af, at den ene partner har valgt et erotisk eventyr, vælger at se hinanden i øjnene og veje for og imod med hensyn til.

FLERE VÆLGER, NÅR DET STORE PERSPEKTIV ER PÅ, AT SIGE, AT SLUTRESULTATET PÅ BUNDLINIEN ER OVERVEJENDE POSITIVT,

og at et sidespring eller utroskaben ikke skal vælte dem af pinden. Det kan føles uoverskueligt, når en utroskab rulles frem, og detaljeringsgraden kan være uhyre pinefuld. Men som sagt kan det føles og virke endnu mere uoverskueligt at vælge skilsmisse, da det vil berøre fælles venner, familierelationer, aktiviteter og al den struktur, som man som par automatisk har bygget op med tiden.

UTROSKABEN SÆTTER ALTID TANKER OG FØLELSER I GANG. MANGE ENDDA.

Mange forsøger, før de kommer til mig, selv at analysere, hvad det er, man som partnere har glemt i tidens løb. Jeg hører meget ofte på ægtefæller, der ser utroskab som et sygdomstegn i forholdet, og at indsatsen derfor rettes imod at gøre forholdet sundt igen. Der er mange kvinder, der efter fødsler og med travle hverdage, mister lysten til velkendt og kedelig sex med deres mand, og inde bagved såretheden godt kan forstå, at manden har haft brug for noget andet. At det ikke er holdbart i længden, med en tredje part på sidelinien, er også tydeligt for de fleste. Så derfor berører jeg tit emnet erotik og intimitet med de par, som kommer her. Sex er jo meget mere end det at hygge sig under dynen; og det er som regel heller ikke det rent seksuelle, som er det, der frustrerer.

NÅR ALT KOMMER TIL ALT,

kan utroskaben altså åbne for, hvordan nærheden og intimiteten genfindes og genskabes, så lyst til hinanden ikke kun er en seksuel ting, men ligeså meget en interesse og positiv nysgerrighed, der positivt påvirker hele samværet.

Så alt i alt:

Det er op til det enkelte par at afgøre, om det at der har været utroskab med i en kortere eller længere periode, skal være grunden til et brud, eller om det at der har været utroskab inde over, skal være det, der gør, at man nu begynder på et dybere plan at tage hinanden langt mere alvorligt og vil arbejde på at bygge respekt, nærhed og forståelse op igen.

Temaer i en parterapi snak vil altid være.

  • Hvilke værdier har I i parforholdet.
  • Hvordan har utroskaben påvirket Jer hver især.
  • Hvad er utroskaben et udtryk for?
  • Hvad skal der til for at finde melodien igen?

Min erfaring gennem de 20 år, jeg har arbejdet med par er,

  • at der tit opstår et behov for en eller begge af parrets parter om også at gå i individuel terapi. For at blive afklaret, eventuelt tilgive, og/eller for at lære at styre sine impulser.

Der er mange velmenende mennesker, der mener, at man skal stoppe sit parforhold, når en af parterne har været utro.

I nogle tilfælde er det også det bedste.

Men i nogle tilfælde har jeg også oplevet, hvordan intensiteten og nærheden er blevet stærkere efter behandlingen af utroskab. Fordi parterne efter behandlingen har valgt hinanden og opbygget en ny kultur, hvor de får talt om det, der rører sig i dem og igen vælger at dele flere situationer end hidtil. Hvis begge parter i et parforhold ønsker at fortsætte, selvom den ene – eller i nogle tilfælde- begge parter har været utro, vil visse temaer være aktuelle, nemlig:

  • Værdiafklaring.
  • Konflikthåndtering.
  • Tillid i stedet for kontrol.
  • Proces i stedet for produkt .

Og når de fælles værdier så er afklaret, vil det være nødvendigt at se den første del af processen som en overgang til et mere tillidsfyldt landskab end det hidtidige. Og samtidig at forstå, at denne brobygning ikke sker af sig selv. Min erfaring siger, at alle parforhold, der har været i en krise, frembragt af utroskab, har brug for redskaber til konflikthåndtering og genopdagelse af hinanden f.eks. via parterapi.

Utroskab er et speget emne. Og derfor vigtigt at tage alvorligt.
Du/I må gerne maile mig, hvis du/I har brug for en kommentar eller anvisning til de næste skridt.

Min kæreste er mig utro.

En sommer hilsen mht. utro - utroskab.

Hej Christel.

Lige en lille sommerhilsen herfra.
Der er nu snart gået 1 år siden jeg fik det store chok, og jeg tror roligt at jeg kan sige, vi er gennem krisen.

Jeg har stadig nogle ting jeg gerne vil sige til 3. part, for at være helt igennem. Jeg har fra andre hørt, at hun ikke kan forstå at jeg ikke ønsker at have noget som helst med hende at gøre, ikke engang at hilse på hende.

læs mere her.

Hvordan sådan kommer du / I videre efter utroskab.

Som parterapeut har jeg igennem årene arbejdet med mange par, der ønsker at komme videre sammen efter utroskab.

Læs mere her.

At leve i nuet efter utroskab.

Christel, tak fordi du stiller forum til rådighed.

Efter at være blevet bedraget af sin partner, så kan vejen frem imod et nyt liv være en filosofi om at leve i nuet. Men det har en pris – hvordan håndterer man manglende drømme og visioner?

Læs indlægget over på brevkassen, samt det tilhørende svar, og den samlet dialog.

Min kæreste har været mig utro.

Min kæreste har været mig utro.

Han har ikke selv fortalt mig det, men jeg har set det på Facebook og snakket med nogle bekendte, der længe har haft en viden om det.

Tårerne løber ned af hendes kinder. Hun er en sanselig og intelligent kvinde midt i 20erne.

Og hun har, indtil den barske sandhed blev vist og fortalt hende, stolet på sin kæreste 100 procent. Og elsket ham 110 procent, som hun siger.

Læs mere om.

Parforholdet efter utroskab.

Jeg har kendskab til mange par, der vælger at fortsætte efter at der har været utroskab inde i billedet.
Der er en tendens, jeg har bemærket i mere end 90 ud af 100 tilfælde, som jeg gerne vil beskrive.

Den part, der er blevet svigtet, dvs. den part, hvis partner har været utro, vil i de allerfleste tilfælde have en lang periode med jalousi og overdreven kontrol.

Og jeg har mødt par, hvor en sådan jalousi har varet i flere år, og selvom parterne stadig er sammen, ja så er samlivet ikke blevet ret meget nemmere.

Midt i krisen, hvor en svigtet part netop har opdaget eller fået fortalt, at der har været en elsker (elskerinde), vil mange forsøge at reparere deres parforhold. For de elsker den person, der har svigtet, og historien kan være lang og temmelig god på mange planer. Der er meget at miste, og man gør sig klart til at håndtere også dette slag.

Læs mere om.

Har min kone en elsker? – Har min mand en elskerinde?

Der er en gammel vittighed, som jeg tit har hørt.

Det er ikke sådan, at man skraldgriner, når man hører den, for den er alvorstung. Du får den lige. Måske kender du den også?

Læs mere her.

On Nigtn Stand.

Jeg hører fra mange af mine klienter, at tonen i især gruppen fra 18-25 kan være meget fri, og at der tit ikke bruges lang tid på at ”bage på hinanden” eller flirte igennem lang tid. Jeg forstår på flere, at både piger og drenge/kvinder og mænd, bliver spurgt: ”vil du med hjem og dyrke sex / skal vi knalde- bare for i nat ?”

Tonen er dermed langt mere fri, end tilbage i 90erne.

Læs mere her.

Intet sex eller erotik i parforholdet – det er nærmest dødt.

Indimellem taler jeg med par, der ikke som den første del af deres parforhold har haft startet op med sexliv og erotik.

Det er vanligvis de par, der har mødt hinanden via dating sites eller via kontaktannoncer, og her har der været skriftlig og senere telefonisk kontakt, før en egentlig ”forelskelsesfase” gik i gang.

Læs mere her.

Utroskab og følelsen af at blive forrådt.

Afhængigt af ens historie, temperament og i hvilken form en utroskab optræder,

kan man også føle, at man sidder fast i følelsen af at være blevet forrådt. Og flere klienter er kommet til mig, fordi de føler sig forrådt.

Læs mere her.

Utroskab og at sidde tilbage med følelsen af bedrag.

Jeg havde for nylig en ung kvinde i behandling.

Hun kom med et tema,som flere unge kvinder før hende er kommet med.
Hendes situation var, at hendes kæreste gennem 2 år havde været hende utro med en af hendes bedste veninder.

Læs mere her.

Utroskab og at sidde tilbage med følelsen af bedrag.

At genskabe kærligheden og tilliden efter sidespring/utroskab.

Hvorfor er det så svært for nogen at genskabe kærligheden og tilliden efter sidespring / utroskab?

Læs mere her.

Utroskab og at bygge tilliden op igen.

Mange, især mænd, har spurgt mig, hvad det vil sige at bygge tilliden op igen efter utroskab.

For det er ganske enkelt ikke konkret for ret mange, hvordan man genskaber den tillid, som er nødvendig og ønskværdig.

Jeg plejer at bruge et billede på dette. Et billede, som mange forstår. Og vil derfor også invitere dig til at se, hvad det tillidsbrud er.

Læs mere her.

Utro kvinder.

Utroskab forekommer desværre i mange parforhold, og jo, kvinder er også utro.

Det kan være meget forskelligt, hvordan kontakten med en tredje part etableres, og hvert menneske har sine egne grunde og motiver, når de er utro.

utro-kvinder Nogle bruger utroskab til at stoppe et parforhold. Andre bruger utroskab til at få noget af den bekræftelse, som deres partner ikke giver dem.

Læs mere her.

Om at bygge tillid op til partner efter utroskab.

Der er mange, der skriver til mig vedrørende, hvordan man bygger tillid op til en partner, evt. efter utroskab, sms-flirt mv.

Dels kan du læse mere om det på min hjemmeside, dels tænker jeg I denne morgen følgende tanker.

Læs mere her.

At genfinde kærligheden.

Finde og genskabe kærligheden.

Engang gik vi rundt og sagde ”jeg elsker dig” til vores partner. Vi viste i handling, at kærligheden var ubetinget, og at interessen og lysten til at prioritere tid og nærvær var en konstant dynamik. Vi fik også ordene ”jeg elsker dig” at høre, i mange smukke former. Vi var forelskede. Og ikke kun i forelskelsen faldt ordene. Også når der var specielle oplevelser som en fælles glæde over at høre et stykke musik, grine af et tv-program, nyde duften af efterår på turen i skoven, børnenes kommen til verden osv.

Læs mere her.

At genfinde kærligheden 2.

Jeg er sikker på, at nogle af jer, som læser om at genfinde kærligheden, gerne vil have en køreplan eller en opskrift. For jeg har uendeligt mange mænd i behandling, der siger:

  • ”Fortæl mig præcist, hvad jeg kan gøre, for at genvinde min kones/kærestes kærlighed”.

Læs mere her.

At føle utryghed eller være usikker i parforholdet.

Min kæreste har været mig utro.

Han har ikke selv fortalt mig det, men jeg har set det på Facebook og snakket med nogle bekendte, der længe har haft en viden om det.

Tårerne løber ned af hendes kinder. Hun er en sanselig og intelligent kvinde midt i 20erne.

Læs mere her.

Min kæreste er mig utro. 2.

Min kæreste er mig utro. 3