Lade op og finde sammen igen i parforholdet – ægteskabet

Forskellighed, individualitet samt fælles værdier og normer er en del af samlivet i et ægteskab eller i parforhold

Lade op – Finde sammen igen omkring de fælles værdier i parforholdet -ægteskabet.

  • Hvad er det, der virker, og hvad er det, der har virket for jer?

Dette spørgsmål stiller jeg alle de par, som kommer her. Grunden til, at jeg stiller dette spørgsmål er, at jeg ved, at der er ressourcer i alle relationer imellem mennesker. Og at der er mange ressourcer i den fælles historie, som et par har skrevet gennem tiden.

Og de fleste er meget hurtigt klar over, hvad det er, der har fungeret godt. Og de fleste erkender også lidt overraskede, at det er forholdsvist enkelt atter at implementere nogle af de aktiviteter, som virkede for dem.

Eksempler.

Jeg vil gerne give nogle eksempler, der er temmelig gennemgående og har virket for de fleste.

  • Det virker godt, når begge parter gør sig klart, hvordan de hver især ”lader op”, det vil sige, hvordan de hver især samler kræfter. Meget hyppigt svarer mændene, at det virker godt at have lov og ro til at gøre noget for sig selv. Uanset om det så er at rode med bilen, computeren, læse avisen, spille golf, ordne bistader mv..
  • Ligeledes svarer mange kvinder, at de lader op ved at gøre noget sammen med andre. Det kan være at mødes regelmæssigt med veninderne, at have en halv fridag med børnene, at ordne haven sammen, at have fælles projekter i hjemmet osv.
  • Det kommer ikke som nogen overraskelse, at vi har mere at give af og mere at give til hinanden, når vi har energi og har kræfter. Derfor er det altid min appel at behovet og kendskabet til hvordan den ene og den anden lader op, bliver en integreret del af en hverdag igen. For det virker.
  • Og ja, så er der jo mange der siger. Jamen, vi ved egentligt godt, hvordan vi ladede op, før vi fik børn, eller før vores arbejde blev så omsiggribende, som det er nu, men vi har bare ikke tid til at dyrke vores samliv.

Det er kærkomment at give den manglende tid skylden for, at et samvær ikke fungerer.

Og jeg er klar over, at mange har arrangeret sig således, at arbejde og børn tager meget tid. Men tiden er den samme som altid. Den læger ingen sår, den går bare. Og er en ramme, men stadig må vi som levende mennesker, gøre op, hvad vi vil lægge ind i tidsrammen. Det er os selv, der bestemmer. Så når par oplever, at manglende tid er en begrænsning, er der en ting at gøre, som virker.

  • At arrangere og afgøre, hvilket indhold, man vil have i den tid, som vi jo altid har til rådighed.

Hvordan man kan genfinde kærligheden.

Engang gik vi rundt og sagde ”jeg elsker dig” til vores partner. Vi viste i handling, at kærligheden var ubetinget, og at interessen og lysten til at prioritere tid og nærvær var en konstant dynamik.

Læs mere om hvordan man:

At genfinde kærligheden 2.

Jeg er sikker på, at nogle af jer, som læser om at genfinde kærligheden, gerne vil have en køreplan eller en opskrift. For jeg har uendeligt mange mænd i behandling, der siger: ”fortæl mig præcist, hvad jeg kan gøre, for at genvinde min kones/kærestes kærlighed”.

Og så logisk er det jo ikke med kærlighed.

Læs mere om hvordan man:

At genfinde og genskabe lidenskaben i dit parforhold.

Egentligt er udtrykket ”at genfinde lidenskaben” ikke det mest sigende udtryk for dette indlægs indhold.

For grundlæggende mener jeg ikke, at lidenskaben er gemt et sted, og at vi så bare må iværksætte en lille ”hide and seek” for at finde den. Derimod tænker jeg, at det at genskabe eller genopdage lidenskaben er mere præcist formuleret, for enhver, der har været i et parforhold , rækkende ud over forelskelsesfasen og med hverdage og regninger, børn og arbejde, svigerfamilier og søvnforstyrrelser, indkøb i myldretiden og indholdsløse TV-aftener ved, at der skal gøres noget for lidenskaben.

Læs mere over på min weblog om:

Jeg har skrevet lidt om forventninger.

Lidt kryptisk har vil jeg inviterer dig til og læse:

Kærligheden ikke er en læge.

Jeg vil gerne beskrive nogle tanker, jeg har om kærlighed.

Jeg har kaldt dette afsnit “Kærligheden er ikke en læge”, fordi det er et godt og sigende udtryk for, hvad kærligheden ikke er.

Læs mere om.

Kærligheden ikke er en læge 2.

Kan du skelne, om du elske, eller om du er afhængig af din partner?

Jeg har tidligere skrevet om at Kærligheden ikke er en læge – 1, og med det mener jeg, at selvom man elsker hinanden, ja så heler kærligheden ikke alle sår, helt automatisk. Det er der mange, som forundres over

Læs mere om.

Hvad tæller og er vigtigt i parforholdet?

Er du værd at samle på?

Jeg har ladet mig inspirere af en artikel, skrevet af Tea krog Sørensen den 23. oktober 2007.

Læs mere om:

Jeg elsker dig???

Jeg blev ringet op af en mand.

Han kunne ikke komme til min praksis, da han er bosiddende i udkants Danmark, så vi talte over telefonen. Han beskrev, at han var jaloux.

Det kom til udtryk på den måde, at han var mistroisk over for sin kæreste. Bl.a. det at han kom på besøg og syntes, at dynen lå anderledes i hendes seng, end den plejede. At hun nogen gange tog et par timer om at svare en sms. At han havde utroligt mange negative skræmmeforestillinger om, hvad hun mon lavede med andre.

Og det udmøntede sig i masser af skeptiske og destruktive spørgsmål fra hans side.

Læs mere om.

Om at sige rigtigt og sige " Jeg elsker dig".

Jeg har igennem årene talt med mange, både mænd og kvinder, som udtrykker frustration over, at de ikke bliver komplimenteret nok i deres parforhold, og især aspektet der drejer sig om, at når man siger ”jeg elsker dig” ikke får et svar, eller får et ”ja, men jeg elsker da også dig” i en lidt høflig udgave.

Mange fortæller om, at de føler mindreværd, når de har store følelser og siger eller skriver ”jeg elsker/savner dig”, men slet ikke føler sig besvarede. Og mange beskriver også en stor uro og til tider angst, når en partner eksempelvis tager mange timer om at få besvaret en sms.

Læs mere om.

Om at opretholde gnisten og intensiteten i dit parforhold.

Dynamikken og det at opretholde gnisten og intensiteten i dit parforhold.

Der er dagligt par, der spørger mig:

  • Hvad skal vi gøre for at genskabe følelserne og for at styrke den gensidige gnist i vores forhold?

Læs mere om.

Om at opretholde gnisten og intensiteten i dit parforhold