Parterapi
^ ⇑ ^

Parterapi

Når man som par vælger at gå I parterapi sættes min største indsats som terapeut ind på at skabe tillid og kontakt til begge parter.

Ofte står tingene lidt på spidsen fordi:
- man skændes meget.
- man overvejer skilsmisse.
- man er uenige om de mest basale ting.
- man er kørt fast i hinandens gensidige bebrejdelser over for hinanden.
- man har mistet den nære kontakt i den fortravlet dagligdagens trummerum.
- man er holdt op med at fortælle, hvad man hver især føler inderst inde.
- man er mere optaget af at kæmpe og overleve end af at samarbejde og leve
.

^ ⇑ ^

Det fornemste med par i terapi er...

 • at få begge parter til at føle sig godt tilpas
 • at få grundlagt en kultur, hvor der i terapien bliver plads til at sætte ord på problematikkerne
 • at lære parterne at forstå og respektere hvor forskelligt, hver af parterne opfatter verden og hinandens signaler
 • at give plads til at drømme om, hvad parret sammen kunne udvikle og opleve i stedet for det, der har været udgangspunktet for at gå i parterapi.
 • at parret genopdager sig selv og hinanden og genoplever de værdier og stemninger, der engang skabte følelsen af, at netop partneren var det vigtigste menneske i verden
 • at komme ind til kernen af det, som virkeligt har værdi og binder sammen
 • at finde den friskhed i opfattelsen af partneren, som er blevet slidt væk igennem tiden
 • at lade parforholdet blive den vigtigste institution i ens tilværelse, med vitalitet, ømhed og venskab.
 • at lære nye og bedre måder at kommunikere på
 • at få øje på de pejlemærker, som er vigtige i en hverdag og en tilværelse, så man kan fokusere på det, man vil og fokusere mindre på det, man ikke vil
 • at se krisen som en mulighed for at genopdage sig selv og hinanden
 • at lære, hvad det er for en forskel, der gør en forskel
 • at forstå, hvordan man kom hertil og hvad det er for tirn, der skal til for at gå andre og mere konstruktive veje fremover
 • at blive tydelig både som partnere og som de mennesker, man hver især er
 • at lære at arbejde sammen som et team, når der er problemer, i stedet for at skabe skyttegravslignende tilstande
 • at huske, at det er hverdage, der er flest af
^ ⇑ ^

Jeg bruger vanligt den metafor,...

at vi som par indimellem og af forskellige årsager spiller et vinder - taber spil.
Det skal forstås således,
at hvis et parforhold skal fungere, må begge parter være indstillet på at spille efter de samme regler. Ligesom når vi spiller ludo eller et andet brætspil. Spiller vi efter hver vores designede regler, kommer vi desværre til at bruge kræfterne på at slå den anden "hjem", så man selv kan vinde, og det skaber dønninger, der påvirker alle planer i en hverdag.
I parterapien arbejdes der altså med de værdier,
man som par har eller ønsker at have. I parterapien arbejdes der med retningslinier, som er brugbare og respektfulde for begge parter. I parterapien arbejdes med situationer, der fra tidligere stadig kan spøge i nutiden. Der arbejdes med hvorledes man som par kommunikerer og generelt behandler hinanden. Og der er mange flere aspekter at tage fat på i en parterapi. For selvom vi tit sammenligner os med andre par, hvor vi tror, at græsset er grønnere, ja så siger min erfaring mig, at hvert par er helt unikt.
Et af de største problemer for par, er at man fokuserer på partnerens fejl.
Det er tankevækkende, hvor megen energi der bruges på bebrejdelser og den martrende leg "find fem fejl". For jeg tænker ofte på det faktum, som adskillige undersøger, der har adækket, hvad det er, som gør mennesker succesfulde, handler om. Bl.a. I bogen "Coaching" af Sofia Manning understreges det, at der kun er én ting, der er fælles for mennekser, som har succes. Og det er uanset, om successen er indenfor et ægteskab, et job, en personlig livsstil, økonomi osv. Det eneste, der kendetegner mennekser, som har succes, er, at man ikke er bange for at lave fejl.
Altså er det, at vi laver fejl og ikke er bange for dette, forudsætningen for succes. Også i et parforhold. Det er meget ofte en aha-oplevelse i terapien, når partnere forstår, at hvis der kan komme en konstruktiv optik på egne og partnerens fejl, og en optik, der handler om at sige "okay, jeg/vi lavede en fejl. Lad os rette den", ja så er vejen banet for vækst og indsigt, for udvikling og for den fortrolighed, der jo som oftest er den hyppigste mangelvare, når folk opsøger mig.
Jeg tror, at jeg nu har gjort det klart, at mit udgangspunkt ligger tæt op af, hvad parret / parterne har på hjerte, for et parforhold er startet ud fra følelser imellem hjerterne, så starten går helt naturligt her. .
Jeg vil opfordre alle, der tænker på parterapi
- spekulere i parterapi, at komme i gang, før de ønsker en skilsmisse. Vejen tilbage til "midten" er meget længere, når der er faldet alt for mange hårde ord og følt alt for mange kolde følelser.
Udfaldet af en terapi kan være forskellig.
Af og til beder jeg en af parterne, udover fortsat at gå i parterapi, at komme i individuel terapi (se menuen til højre). Dette sker, når et emne, eksempelvis en abort, utroskab / jalousi eller hvis et misbrug optræder og fylder mest for den ene part.
Udfaldet kan også være,
at parterne finder ud af, at de skal stoppe deres kamp nu og i stedet, i hvert fald hvis de her fælles børn, må lave en hjertelig og fornuftig aftale om i det mindste at være loyale og respektfulde samarbejdspartnere. Parterapi kan være et dialogskabende værktøj for en "lykkelig skilsmisse"
Udfaldet kan også være,
at hver af parterne får særlige hjemmeopgaver eller tiltag, som de skal tage fat på.
Eller udfaldet kan være
at parterne i en "parterapi skal finde gnisten der mangler" i parforholdet.
^ ⇑ ^

Når jeg afholder parterapi...

får parret som regel også øvelser med hjem, hvor den næste behandling så kan bestilles, når træningen med øvelserne er godt i gang på hjemmefronten.
Og når jeg afholder parterapi drøftes de roller, som hver af parterne af nød eller af lyst har påtaget sig. Tit berører vi forældreroller, overhund/underhundroller, den aktive/den passive rolle, den tillidsfulde/kontrollerende rolle, ja listen er lang og særegen fra par til par. De rollemodeller, som hver af parterne har haft, nemlig deres egne forældre, hvor mange jo har "kopieret" mere eller mindre bevidst, berøres også i mange tilfælde. Fordi det tit er nødvendigt at forstå, hvor og hvad vi kommer fra, netop for at bevidstgøre, hvad vi egentligt går rundt og gør ved hinanden og hvorfor, og jo netop: om vi skal og vil blive ved med dette.

Min oplevelse er, at der jo ikke kun er to parter i et par. Lidt filosofisk sagt består et parforhold af 3 cirkler:

 • dig, mig og os.

I starten af parforholdet, i forelskelsesfasen, lægges der som regel stor vægt på det fælles felt, da begge parter er meget tiltrukkede af hinanden og bruger megen tid sammen. Desuden er både dig og mig feltet ret tydeligt i starten, da det er den andens person og væsen, der tiltrækker partneren, og man endnu ikke er for sammenvævede.

Som tiden går, eventuelle børn kommer til, ændres cirklernes størrelse og interaktion med hinanden. Og det er berigende og indsigtsfuldt for begge parter og det fælles felt at opleve forskellen, når der arbejdes med de mekanismer og hændelser, der har ændret de tre cirklers indbyrdes forhold. At gå i terapi som par bliver derved en tryg og spændende rejse for hver af de inkluderede.

Hermed inviterer jeg Jer til at tage "Columbus-hatten" på og gøre Jer til opdagelsesrejsende på Jeres livs rejse. Er I klar?

.

Sidste NYT

⇑ Velkommen til min weblog CSR-NYT

Den 7. novwmber 2011

CSR Nyt WeblogWeblog: sonnerasmussen.dk/csr-nyt/

På min Weblog CSR NYT og på mit fora/brevkasse ligger de senste opdateringer og indlæg inden for parterapi.

⇑ Vores historie om at gå i parterapi

Den 25. februar 2007

Vi var i parterapi hos dig i August sidste år. Vi kom fordi vi aldrig kunne få løst de problemer der opstod, selvom vi talte meget og længe om dem.

Beretning:
Parterapi - august 2006 »

Den 13. juni 2006

Jeg har valgt at fortælle vores historie om at gå i parterapi, da det virkelig har ført vores liv tilbage i den rigtige retning.

Beretningn:
Vores historie om at gå i parterapi »

⇑ Det er ikke kun mænd der er utro.

Den 21. marts 2006

Der var en af mine mandlige klienter, der gjorde mig opmærksom på, at jeg havde skrevet mine tekster som om, at det kun var mænd, der er utro. Det var og er en god feedback, og lad mig dog nuancere det billede lidt.

Se siden: God feedback på utroskab »

⇑ Fremover udvidet åbningstider

Den 13. juni 2007

Udvidet åbningstider for parterapi .

Læs mere om åbningstider og om aften- og weekendkonsultationer.

Dag-, aften- og weekendkonsultation »

Hilsen Christel

⇑ Fra en klient

Den 17. januar 2006

En klient sendte denne historie om en samurai og en zenmester.

Himlen og helvede »

⇑ Alt for damerne

Artikel i alt for damerne om utroskab »

⇑ Et godt parforhold

Den 7. april 2005

Siden "Et godt parforhold" er tilført.

I de fleste parforhold grundlægges der allerede tidligt I forholdet nogle mønstre. De mønstre kan udspille sig på mange planer, og lad mig her give nogle eksempler. Læs mere her:

Et godt parforhold »

Siden "Finde sammen igen" er tilført.

Hvad er det, der virker, og hvad er det, der har virket for jer? Dette spørgsmål stiller jeg næsten alle de par, som kommer her. Læs mere her: Lade op - Finde sammen igen omkring de fælles værdier »

⇑ Udbrændt - udbrændthed

Den 7. december 2005

Siden udbrændt-udbrændthed er tilført.

Stress og udbrændthed er to beslægtede begreber, der hyppigt nævnes i flæng.

Udbrændthed - udbrændt »

⇑ Klienteksempler er opdateret

Den 4. august 2006

Afvigende fra mange andre par, havde dette par stor tillid til hinanden.

Se siden: Klienteksempler »

⇑ Links til andre sider

Læs her om ⇑ Individuel terapi »

Læs her om ⇑ Jalousi »

Læs her om ⇑ Krise i parforholdet - Ægteskabet »

Læs her om ⇑ Parforhold »

Læs her om ⇑ Psykoterapi »

Læs her om ⇑ Utroskab bearbejdning af de indre følelser »

⇑ Det er ikke kun mænd der er utro.

Den 21. marts 2006

Der var en af mine mandlige klienter, der gjorde mig opmærksom på, at jeg havde skrevet mine tekster som om, at det kun var mænd, der er utro. Det var og er en god feedback, og lad mig dog nuancere det billede lidt.

Se siden: Klienteksempler »

Skilsmisse eller fælles udfordring

Synes du, at vi passer sammen?...

Har flere af de par, som jeg har haft i terapi, spurgt mig.

Læs om: Skilsmisse eller fælles udfordring

Utroskab

Utroskab er modpolen til troskab,

og er en betegnelse, der dækker over, at en eller begge parter I et parforhold har haft et seksuelt forhold til en udenforstående.
Læs om: Utroskab

Parterapi - utroskab

Hvis begge parter i et parforhold

ønsker at fortsætte, selvom den ene - eller i nogle tilflæde- begge parter har været utro, vil visse temaer være aktuelle.
Læs om: Parterapi - utroskab

^ ⇑ ^

 

Parterapi i forbindelse med skilsmisse

Parterapi kan være et velvalgt redskab i tiden omkring en skilsmisse.

Tiden omkring en skilsmisse opleves af de fleste som en krise. En krise, hvor følelser skifter med en hurtighed, der gør det vanskeligt at bevare overblikket. De fleste føler sig på skift gennemstrømmet af følelser som sorg, vrede, lettelse, frustration, håb, nederlag og bekymring, for blot at drage nogle af de stærkeste følelser frem.

 

Links:

sonneRASMUSSEN Tel: 7553 7803
Trekantsområdet - Kolding - Vejle - Frederica samt Fyn - Odense