Når man som par vælger at gå I parterapi sættes min største indsats som parterapeut ind på at skabe tillid og kontakt til begge parter

Det fornemste med par som kommer i parterapi er…

 • At få begge parter til at føle sig godt tilpas når de starter op i parterapi.
 • At få grundlagt en kultur, hvor der i terapien bliver plads til at sætte ord på problematikkerne.
 • At lære parterne at forstå og respektere hvor forskelligt, hver af parterne opfatter verden og hinandens signaler.
 • At give plads til at drømme om, hvad parret sammen kunne udvikle og opleve i stedet for det, der har været udgangspunktet for at gå i parterapi.
 • At parret genopdager sig selv og hinanden og genoplever de værdier og stemninger, der engang skabte følelsen af, at netop partneren var det vigtigste menneske i verden.
 • At komme ind til kernen af det, som virkeligt har værdi og binder sammen.
 • At finde den friskhed i opfattelsen af partneren, som er blevet slidt væk igennem tiden.
 • At lade parforholdet blive den vigtigste institution i ens tilværelse, med vitalitet, ømhed og venskab.
 • At lære nye og bedre måder at kommunikere på.
 • At få øje på de pejlemærker, som er vigtige i en hverdag og en tilværelse, så man kan fokusere på det, man vil og fokusere mindre på det, man ikke vil.
 • At se krisen som en mulighed for at genopdage sig selv og hinanden.
 • At lære, hvad det er for en forskel, der gør en forskel.
 • At forstå, hvordan man kom hertil og hvad det er for trin, der skal til for at gå andre og mere konstruktive veje fremover.
 • At blive tydelig både som partnere og som de mennesker, man hver især er.
 • At lære at arbejde sammen som et team, når der er problemer, i stedet for at skabe skyttegravslignende tilstande.
 • At huske, at det er hverdage, der er flest af.

Ofte står tingene lidt på spidsen inden de fleste begynder i parterapi  fordi:

 • Man skændes meget.
 • Man overvejer skilsmisse.
 • Man er uenige om de mest basale ting.
 • Man er kørt fast i hinandens gensidige bebrejdelser over for hinanden.
 • Man har mistet den nære kontakt i den fortravlet dagligdagens trummerum.
 • Man er holdt op med at fortælle, hvad man hver især føler inderst inde.
 • Man er mere optaget af at kæmpe og overleve end af at samarbejde og leve.

Jeg bruger vanligt den metafor,…

at vi som par indimellem og af forskellige årsager spiller et vinder – taber spil.
Det skal forstås således,

at hvis et parforhold skal fungere, må begge parter være indstillet på at spille efter de samme regler. Ligesom når vi spiller ludo eller et andet brætspil. Spiller vi efter hver vores designede regler, kommer vi desværre til at bruge kræfterne på at slå den anden “hjem”, så man selv kan vinde, og det skaber dønninger, der påvirker alle planer i en hverdag.

I parterapien arbejdes der altså med de værdier,

Man som par har eller ønsker at have. I parterapien arbejdes der med retningslinier, som er brugbare og respektfulde for begge parter. I parterapien arbejdes med situationer, der fra tidligere stadig kan spøge i nutiden. Der arbejdes med hvorledes man som par kommunikerer og generelt behandler hinanden. Og der er mange flere aspekter at tage fat på i en parterapi. For selvom vi tit sammenligner os med andre par, hvor vi tror, at græsset er grønnere, ja så siger min erfaring mig, at hvert par er helt unikt.

Et af de største problemer for par, er at man fokuserer på partnerens fejl.

Det er tankevækkende, hvor megen energi der bruges på bebrejdelser og den martrende leg “find fem fejl”. For jeg tænker ofte på det faktum, som adskillige undersøger, der har adækket, hvad det er, som gør mennesker succesfulde, handler om. Bl.a. I bogen “Coaching” af Sofia Manning understreges det, at der kun er én ting, der er fælles for mennekser, som har succes. Og det er uanset, om successen er indenfor et ægteskab, et job, en personlig livsstil, økonomi osv. Det eneste, der kendetegner mennekser, som har succes, er, at man ikke er bange for at lave fejl.

Altså er det, at vi laver fejl og ikke er bange for dette, forudsætningen for succes. Også i et parforhold. Det er meget ofte en aha-oplevelse i terapien, når partnere forstår, at hvis der kan komme en konstruktiv optik på egne og partnerens fejl, og en optik, der handler om at sige “okay, jeg/vi lavede en fejl. Lad os rette den”, ja så er vejen banet for vækst og indsigt, for udvikling og for den fortrolighed, der jo som oftest er den hyppigste mangelvare, når folk opsøger mig.

Jeg tror, at jeg nu har gjort det klart, at mit udgangspunkt ligger tæt op af, hvad parret / parterne har på hjerte, for et parforhold er startet ud fra følelser imellem hjerterne, så starten går helt naturligt her.

Jeg vil opfordre alle, der tænker på parterapi.

 • Spekulere I parterapi, at komme i gang, før I ønsker en skilsmisse.
  Vejen tilbage til “midten” er meget længere, når der er faldet alt for mange hårde ord og følt alt for mange kolde følelser.

Udfaldet af en parterapi kan være forskellig.

Af og til beder jeg en af parterne, udover fortsat at gå i parterapi, at komme i individuel terapi. Dette sker, når et emne, eksempelvis en abort, utroskab / jalousi eller hvis et misbrug optræder og fylder mest for den ene part.

Udfaldet kan også være,

 • at parterne finder ud af, at de skal stoppe deres kamp nu og i stedet, i hvert fald hvis de her fælles børn, må lave en hjertelig og fornuftig aftale om i det mindste at være loyale og respektfulde samarbejdspartnere. Parterapi kan være et dialogskabende værktøj for en “lykkelig skilsmisse”. det kan også i helt sjældne forekomme at parterapi bliver til separation i alt mindelighed.

Udfaldet kan også være,

 • at hver af parterne får særlige hjemmeopgaver eller tiltag, som de skal tage fat på, som eksempelvis hvordan viser i hinanden jeg elsker dig.

Eller udfaldet kan være,

 • at parterne i en parterapi skal finde gnisten der mangler i parforholdet.

Når jeg afholder parterapi…

får parret som regel også øvelser med hjem, hvor den næste parterapi så kan bestilles, når træningen med øvelserne er godt i gang på hjemmefronten.

Og når jeg afholder parterapi drøftes de roller, som hver af parterne af nød eller af lyst har påtaget sig. Tit berører vi forældreroller, overhund/underhundroller, den aktive/den passive rolle, den tillidsfulde/kontrollerende rolle, ja listen er lang og særegen fra par til par. De rollemodeller, som hver af parterne har haft, nemlig deres egne forældre, hvor mange jo har “kopieret” mere eller mindre bevidst, berøres også i mange tilfælde. Fordi det tit er nødvendigt at forstå, hvor og hvad vi kommer fra, netop for at bevidstgøre, hvad vi egentligt går rundt og gør ved hinanden og hvorfor, og jo netop: om vi skal og vil blive ved med dette.

Min oplevelse er, at der jo ikke kun er to parter i et par. Lidt filosofisk sagt består et parforhold af 3 cirkler:

 •  Dig, mig og os.

I starten af parforholdet, i forelskelsesfasen, lægges der som regel stor vægt på det fælles felt, da begge parter er meget tiltrukkede af hinanden og bruger megen tid sammen. Desuden er både dig og mig feltet ret tydeligt i starten, da det er den andens person og væsen, der tiltrækker partneren, og man endnu ikke er for sammenvævede.

Som tiden går, eventuelle børn kommer til, ændres cirklernes størrelse og interaktion med hinanden. Og det er berigende og indsigtsfuldt for begge parter og det fælles felt at opleve forskellen, når der arbejdes med de mekanismer og hændelser, der har ændret de tre cirklers indbyrdes forhold. At gå i terapi som par bliver derved en tryg og spændende rejse for hver af de inkluderede.

Hermed inviterer jeg Jer til at tage “Columbus-hatten” på og gøre Jer til opdagelsesrejsende på Jeres livs rejse.

Er I klar?

Parterapi kan hjælpe med genfinde de fælle værdier.

Indlæg relateret til parterapi.

Vi gik i parterapi og fandt igen gnisten i vores parforhold.

Vores historie om at gå i parterapi.
Jeg har valgt at fortælle vores historie om at gå i parterapi, da det virkelig har ført vores liv tilbage i den rigtige retning.

Hvorfor overhovedet gå i parterapi?

Gør I hinanden gode?

Når et forhold er blevet kompliceret, er der altid grunde til det i det enkelte pars historik.

Når disse aspekter er talt igennem, og det er blevet klart, hvor der skal sættes ind, er det for mig at se lige så nødvendigt at afklare, hvordan den eventuelt fastlåste situation kan løsnes, og hvordan I selv kan puste liv ind i forholdet.

Læs mere her.

Kærestetid sammen med hinanden er vigtigt.

Da jeg var barn i 70erne, gik man ikke op i at tale om kærestetid.
Der var helt andre traditioner for, at de voksne var de voksne, og at de, når TV avisen gik i gang ved 19.30- tiden bare havde voksentid, hvor vi børn så kunne være på vores værelser eller var lagt i seng, afhængigt af alder.

Hej alle mænd.

Jeg har skrevet en artikel om:

Jeg håber, at I læser det med åbent sind.

Komme i gang, før I ønsker en skilsmisse.

Skilsmisse jeg – vi ønsker en skilsmisse?
En skilsmisse er aldrig den løsning, man vælger først.

Gnisten mangler i vores parforhold – ægteskab

Jeg har ofte par I parterapi, hvor den kvindelige part udtryk for, at hun ikke længere har følelser for partneren, og at hun ikke ved, om hun elsker ham mere.

Hvis parterapi bliver til separation.

Parterapi er en mulighed, når et par er gået i stå og mangler inspiration og ideer til atter at komme på sporet igen.Og virker bedst, når parret har haft gode mønstre og vaner førhen, og hvor energien, lysten og inderligheden har været aktiv, for så er der successtrategier, der atter kan findes frem.
Mange tror, at parterapi kan løse alt. Og at man, hvis man bar går i parterapi, har sikret sin fremtid.

Om utroskab, og om at være den anden utro.

Der lader til at være en overbevisning om, at hvis et menneske er sin partner utro, ja så er det på grund af, at der er knas i parforholdet at en ting som utroskab opstår.

En “Lykkelig skilsmisse“.

Skilsmisse – parterapi og børnene
Vi er blevet skilt, hvad nu med børnene?

Jalousi kan dræbe kærligheden i alle parforhold.

Jalousi kan dræbe kærligheden i parforhold.
I MIN UNGDOMS P4-PROGRAMMER HUSKER JEG, AT TINE BRYLD GANG PÅ GANG SAGDE:
Man er jo sindssyg, når man er jaloux.

Beretning om og gå i parterapi fra august 2006.

Vi kom i parterapi fordi vi aldrig kunne få løst de problemer der opstod, selvom vi selv talte meget og længe om dem.

Om når kvinder mister gnisten.

Både på bloggen her og i min praksis oplever jeg igen og igen, at mænd udtaler:

 • Jeg har ikke set det komme.
 • Jeg følte mig lykkelig. Vores forhold var fortrinligt.
 • Jeg elsker jo min kone.
 • Jeg forstår ingenting. Hun siger, at følelserne er væk, og at hun har kæmpet længe, men jeg har ikke anet noget og jeg vil gøre alt for at kæmpe, så vi kan finde melodien igen.
 • Hun kan da seriøst ikke bare mene, at hun vil skilles. Man smider jo ikke bare XX antal år væk, og hun er jo min prinsesse. Jeg vil bære hende på hænder og fødder, hvis det er det, der skal til.

Læs her om:

Om skilsmisse – Skal vi skilles eller ej?

På samme måde som der er kølvand efter en båd, oplever jeg som parterapeut hvert eneste år i januar, – og hvert eneste år efter sommerferien, at tilgangen af mere end kriseramte par, der overvejer eller vil afklares med hensyn til skilsmisse.

Kvinder, der elsker for meget.

Der er skrevet en bog med titlen ”Kvinder, der elsker for meget”, dog er den ikke helt nutidig.

Når jeg taler med kvinder, der tydeligvist bærer præg af, at de slides op, men ikke kan tage enten klar kommunikation eller en resolut beslutning, må vi søge grunden til, hvorfor de opretholder offerrollen. Og bliver ved at gøre manden til bøddel.

Krise i parforholdet - ægteskabet.

Mine vidunderlige klienter siger i flæng:

Mit parforhold fungerer ikke, mit ægteskab er på kanten af afgrunden, der er ingen gnist i vores parforhold – ægteskab osv.

Jeg gør en stor indsats for at bryde disse lidt stive og indrammede begreber, for at nuancere opfattelserne. For det er forståeligt, at parforholdet eller ægteskabet ikke virker. Det er jo derfor, at folk kommer til mig.

Men jeg ved, at det giver mere mening, når vi drejer samtalen ind på eksempler, der omhandler, hvordan gnisten er forsvundet i parforholdet – ægteskabet, og i hvilke situationer, det er tydeligt, at eksempelvis den ene eller anden part ikke føler sig erotisk tiltrukket af deres partner. Vi ved jo alle, at det er vores aktioner og reaktioner mellem hverandre, der gør, om vi føler, at vi trives med vores partner eller ej. Så derfor er det afgørende, at levendegøre og få øje på de processer, vi er i, netop for ikke bare at sætte en bundlinie, der hedder, at mit parforhold er gået i stå.

Kriser i ægteskabet / parforhold:

 1. Krise efter forelskelsen
 2. Krise efter brylluppet, antiklimaks
 3. Krise fordi man er offer for kærligheden eller hvad?
 4. Krise fordi man er iblandt de Kvinder, der elsker for meget eller de kvinder der elsker forkert.
 5. Krise, hvornår er man i offer- eller den anden i bødelrollen
 6. Krise fordi der skabes en offer – bøddel – redmingmands rolle.
 7. Krise jeg overvejer skilsmisse.
 8. Krise når kvinder mister gnisten, følelserne og ønsker skilsmisse.
 9. Krise, når den ene savner nærhed og opmærksomhed
 10. Krise over dagligdagens små konflikter i ægteskabet/parforholdet, herunder irritabilitet over hinandens små vaner.
 11. Krise over frustrationer vedrørende rengøring og indkøb
 12. Krise og diskussioner om hinandens venner eller veninder
 13. Krise når den ene er mere forelsket end den anden
 14. Krise om aftaler vedrørende fester
 15. Krise udløst af for høj prioritering af arbejde kontra prioritering af familieliv og børn.
 16. Krise og diskussioner pga. forskellige synspunkter om penge og økonomi
 17. Krise udløst af forskellig synspunkter på konflikthåndtering.
 18. Krise om modenhed eller mangel på samme og manglende udvikling i forholdet
 19. Krise om mærkedage, herunder hvordan Juleaften – Nytårsaften skal holdes /fejres.
 20. Krise om håndteringen af svigerforældre eller søskende, der vil blande sig og bestemme i jeres ægteskab/parforhold
 21. Krise om, hvorvidt en mand kan rumme en kvindes behov for small talk
 22. Krise om sygdom i familien og de forskydninger, dette kan skabe i familiens rollesammensætning
 23. Krise, udløst af sorg/dødsfald
 24. Krise ved første barns fødsel, herunder belastningsgrad og jalousi
 25. Krise i de sammenbragte familier: Dine, mine og vores børn
 26. Krise, når børnene når pubertetsalderen
 27. Krise grundet forskellige værdier i og omkring børnenes opdragelse.
 28. Kriser i livet
 29. Midtvejskrise – 40-års krisen hos kvinder, 50 års krisen hos mænd
 30. Krise grundet stilstand, dagene bliver grå i grå
 31. Krise grundet manglende lyst til sex
 32. Krise på grund af utroskab
 33. Krise på grund af jalousi og misundelse
 34. Krise udløst af  små problemer/ store problemer
 35. Krise og magtkampe over bebrejdelser og anklager om den andens biologiske familie
 36. Krise udløst af gensidig stædighed. Ingen vil give sig, og dialoger bliver til uløste diskussioner
 37. Krise på grund af forskellig konflikthåndtering. Den ene vil tale problemerne igennem, den anden går.
 38. Krise, der er baseret på misforståelser og fastholdelse i kommentarer, der er faldet i tidens løb ”Jamen, du sagde, at ”
 39. Krise på grund af behovet for at snakke fortidige situationer igennem igen og igen.
 40. Krise udløst af hverdagen har overtaget, og evnen til at sætte fælles mål og nå disse, er trådt i baggrunden
 41. Krise om anklager og bebrejdelser af den andens biologiske familie. ”Jeg har ikke giftet mig med min mor”.
 42. Krise udløst af for megen aktivitet på de sociale medier såsom Facebook, MSN, Twitter, LInked In mv.
 43. Krise på grund af utroskab, flirt, fokus på porno
 44. Krise på grund af manglende anerkendelse. Ingen føler sig set eller hørt i parforholdet /ægteskabet

Parterapi – skilsmisse – eller – fælles udfordring?

Synes du, at vi passer sammen? Har flere af de par, som jeg har haft i parterapi, spurgt mig om. Jeg har altid undret mig over, at et par har haft brug for denne eksterne vurdering eller bekræftelse. Og har derfor aldrig villet svare direkte på spørgsmålet. Snarere spurgt tilbage,…..

 

Læs mere på siden:

Når den ene savner nærhed og opmærksomhed.

Om manglende nærhed og opmærksomhed i ægteskabet/parforholdet.
Daglige udtalelser og eksempler fra mænd og kvinder som føler de mangler nærhed eller opmærksomhed hjemme.

Når parterapi bliver til separation.

Undergang eller en overgang.

Det er ingen hemmelighed, at parterapi ikke er en trolddomskunst, der kan få parforhold, der har været ikke-fungerende eller ikke har kærlige i årevis til at blomstre op igen.

Hvorfor lytter mænd ikke efter?

Jeg bliver tit kontaktet, mest af mænd, der beskriver, at deres hustru igennem mange år, nu har sagt stop. Nu har hun sagt, at hun ikke længere har følelser for manden, og at det er bedst at stoppe og flytte fra hinanden.

Mændene giver mange gange udtryk for, at hustruen godt nok igennem de sidste mange år har sagt, at hun ikke var tilfreds i forholdet, men at de ikke har lyttet efter. Og ikke har taget det til efterretning, andet end i et par dage eller uger, og så er gledet tilbage i den vante gænge med fokus på job og karriere, fritidsinteresser og eget ego.

Offer for kærligheden eller hvad?

Min erfaring er, at hvis der blot er en part, der føler stor afmagt, som blandt andet kommer til udtryk i mindreværd, handlingslammelse, et øget behov for bekræftelse, angst for at være alene eller angst for at miste, jalousi, kontrol og overvågning mv., bliver parret som regel fastlåst i roller, hvor de ubevidst skiftes til at være offer, bøddel eller redningsmand.

Jeg elsker dig???

Jeg blev ringet op af en mand.

Han kunne ikke komme til min praksis, da han er bosiddende i udkants Danmark, så vi talte over telefonen. Han beskrev, at han var jaloux.

Det kom til udtryk på den måde, at han var mistroisk over for sin kæreste.

At oprigtigt at kunne sige "Jeg elsker dig".

At sige – Jeg elsker dig.

Jeg har igennem årene talt med mange, både mænd og kvinder, som udtrykker frustration over, at de ikke bliver komplimenteret nok i deres parforhold, og især aspektet der drejer sig om, at når man siger ”jeg elsker dig” ikke får et svar, eller får et ”ja, men jeg elsker da også dig” i en lidt høflig udgave.

Skænderier der dræber eller ødelægger parforholdt.

Der er råd for det hele.

Det kræver noget af begge parter, men hvis du og I oplever, at skænderier er blevet for hyppige og for destruktive, så overvej parterapi. Overvej at blive inspireret til at håndtere forskelligheder med tolerance, undren og virksomme kommunikationsværktøjer.

Kærligheden er ikke en læge.

Jeg vil gerne beskrive nogle tanker, jeg har om kærlighed.

Jeg har kaldt dette afsnit “Kærligheden er ikke en læge”, fordi det er et godt og sigende udtryk for, hvad kærligheden ikke er.

Kærligheden er ikke en læge 2.

Kan du skelne, om du elske, eller om du er afhængig af din partner?

Når nok er nok.

Mange gange er det medlidenhed og tanker om, hvordan børnene vil klare et brud, der afholder den eller de voksne fra at tage skridtet og sige “nu er nok, nok”.

At genfinde kærligheden.

Engang gik vi rundt og sagde ”jeg elsker dig” til vores partner. Vi viste i handling, at kærligheden var ubetinget, og at interessen og lysten til at prioritere tid og nærvær var en konstant dynamik. Vi fik også ordene ”jeg elsker dig” at høre, i mange smukke former.

At genfinde kærligheden 2.

Jeg er sikker på, at nogle af jer, som læser om at genfinde kærligheden, gerne vil have en køreplan eller en opskrift.

For jeg har uendeligt mange mænd i behandling, der siger:

 • ”Fortæl mig præcist, hvad jeg kan gøre, for at genvinde min kones/kærestes kærlighed”.

Kærligheden er ikke en læge.

Jeg vil gerne beskrive nogle tanker, jeg har om kærlighed.
Jeg har kaldt dette indlæg for “Kærligheden er ikke en læge”, fordi det er et godt og sigende udtryk for, hvad kærligheden ikke er.

Midtvejskrise – hos kvinder og 50 års krisen hos mænd.

Udfordringen handler om at gøre midtvejskrisen til et vendepunkt.

Parterapi kan være nødvendigt som inspiration til at komme styrkede igennem krisen og til at få genfundet den intensitet og nærhed, som var engang

Nu må vi bare se fremad i vores parforhold.

Jeg vil godt sige til dem, der vil se fremad og undgå at se tilbage for enhver pris:

Spekulere I parterapi, at komme i gang, før I ønsker en skilsmisse.

 • Vejen tilbage til “midten” er meget længere, når der er faldet alt for mange hårde ord og følt alt for mange kolde følelser.

 

Man er hverken kun i offer eller bøddel.

Ingen kan udelukkende være fastlåst i en position. Det er ganske enkelt ikke muligt.

Min kone forstår mig ikke, så nu vil hun skilles.

Det, jeg vil pege på med denne beskrivelse, og jeg understreger endnu en gang, at det ikke, slet ikke, er gennemsnittet af mænd, der agerer / reagerer som ovenfor beskrevet, er følgende:

Gensidig respekt og nysgerrighed.

I ethvert samarbejde og ikke mindst i parforhold er der ofte en kvalitet, der udelades, og søm mange gange igen og igen fører til problematikker. Nemlig det aspekt, at nysgerrigheden udelukkes.

Gensidig respekt i parforholdet – ægteskabet,

Tillid har ofte i parforholdet – ægteskabet været en mangelvare i længere tid, ligesom kritik og tavshed ofte er nogle af de aspekter, der har domineret dagligdagen.

Hvad gør jeg?

Jeg har mange par i behandling, der har brug for konkrete redskaber til at komme videre.

Tryghed i parforholdet – ægteskabet.

Som jeg har skrevet flere steder på dette website, har vi som mennesker et basalt behov for tryghed i vores parforhold – ægteskab.

Når vi føler os trygge og har tykhed, har vi ingen eller kun få bekymringer.

Kan mand rumme en kvindes behov for small talk?

Når dialogerne udebliver.
“Jeg har brug for at tale mere med dig”

Jeg overvejer skilsmisse.

Jeg har talt med mange kvinder og mange mænd, der overvejer skilsmisse.

Kendetegnende for alle er, at det ikke er tanker, der er kommet over natten, men tanker som har stået på, tit igennem halve og hele år inden de kommer i parterapi.

Jeg kan ikke mærke noget dybfølt eller helhjertet for forholdet.

Adskillige gange har jeg siddet med par, hvor den ene part beskriver, at det er som om, at følelserne er væk eller bedøvede.

Amerikanerne har et godt udtryk for det. Det kaldes ”To be Numb”.

Det du savner, er alt det du mangler at give.

Når folk kommer til mig og siger:

 • Jeg mangler respekt.
 • jeg mangler ømhed, nærværd osv.

Er det som regel relateret til, at mennesker i deres netværk åbenbart ikke indfrier dette behov.

Og så kan man gå rundt og længes og generere tomhed og udslukthed samt stor frustration. Men man kan også gøre noget andet.

Om at såre hinanden.

Der findes en gammel historie, som jeg har kendt i mange år.
Den handler om en dreng, der havde svært ved at styre sit temperament. Han blev for hidsig og for rasende, og en dag foreslog hans far ham, følgende:

Hvad tæller og er vigtigt i parforholdet?

Her er Marshalls liste over 10 grundlæggende krav, som kvinder bør stille til en mand.

Og til mændene er der blot at sige: Samme krav kan I med rimelighed stille til jeres kvinder!

Tillid og om at skabe tillid.

Mange siger det. Siger: “Jeg ønsker tillid til processen; jeg ønsker tillid til mig selv; jeg ønsker tillid i mit parforhold”. Blandt andet.

Indlæg på fora: "Er jeg overilet eller er det slut"?

Hej Allerførst tak for en fantastisk hjemmeside, som hjalp mig meget for et år siden, ved at læse andres kvaler om utroskab. Nu er jeg tilbage efter et år og håber på lidt gode input herfra.

Læs indlægget samt svaret over på fora.