Styrk parforholdets kommunikation

Et vellykket parforhold og kommunikation går hånd i hånd. Problemer i et parforhold kan skyldes mangt og meget, men som oftest har problemerne rod i dårlig kommunikation. Hvis I ikke er på bølgelængde og har svært ved at finde tonen, kan I desværre nemt komme til at misforstå hinanden og ikke nok med det: Kommunikationen kan låse, skabe dårlig tavshed, afstand, modløshed og håbløshed og det, som de fleste frygter, at du føler dig ensom i din tosomhed.

Hvis I ønsker at komme over problemerne i forholdet, kan I derfor komme et godt stykke af vejen ved at fokusere på den rette kommunikation. Ved at styrke kommunikationen i parforholdet og fokusere på at udtrykke jer ”rigtigt”, dvs. med mere interesse, respekt og anerkendelse som blot nogle af pejlemærkerne, kan I nemlig komme ud af langt de fleste nedture og endda komme styrkede igennem kritiske tider i parforholdet.

Kommunikation kræver forståelse

Kommunikation handler om at være opmærksom på, hvad vi afsender, samt hvordan vi ønsker, at det skal modtages. Problemer i forholdet skyldes ofte misforståede budskaber eller problemer, som vi er afskrækket fra at kommunikere åbent omkring.

Vi styrker altså primært kommunikationen ved at vi sætter os ned og taler helt ærligt om de ting, som vi føler og tænker. Desuden får du og i – i parterapi en række værktøjer til at styrke kommunikationen mellem dig og din partner, så I også i fremtiden vil have lettere ved at kommunikere åbent og komme igennem jeres problemer ved at tale om dem.

Når du forstår din partner, giver du ham eller hende følelsen af, at du ”står der for ham/hende”. Og det gælder også den anden vej rundt. Heldigvis bliver vi aldrig større som mennesker, at opbakning fra den, vi holder af, har vital betydning.

Parforhold og kommunikation

Der kan altså ikke længere herske tvivl om, at parforhold og kommunikation hænger umiskendeligt sammen, netop fordi et parforhold er baseret på kommunikation mellem de to parter. Hvis du føler, at kommunikationen mellem dig og din partner ikke er, hvad den bør være eller i det mindste kunne blive meget bedre, kunne parterapi med fokus på kommunikationen være en idé at overveje.

Gennemgående er der temaer, der er svære eller umulige at tale om. Enten fordi de er tabuiserede i forholdet eller vanligvis  ender i konflikter. Temaerne omhandler eksempelvis  børneopdragelse, sex, prioritering af tid, jalousi, økonomi og fortiden. Mange mænd ønsker at trække en streg i sandet, hvor kvinderne har brug for dialogen. Der findes en konstruktiv midtervej.

Er du i tvivl, er du altid meget velkommen til at kontakte mig direkte, så du kan høre mere om parforhold og kommunikation og fordelene ved at sætte aktivt fokus på kommunikationen i parforholdet.