Lavt selvværd, ikke nogen selvtillid betyder meget
i relation til andre mennesker

Selvværd og om at styrke lavt selvværd

Jeg tror ikke på mig selv, mit selvværd er lavt,…

jeg har ingen gennemslagskraft, andre respekterer mig ikke på grund af mit lave selvværd, folk bruger mig som dørmåtte, fordi jeg ikke kan sige til eller fra.

Jeg har hørt disse og lignende udtalelser et hav af gange i min praksis.

Læs om en und piger beretning:

Det betyder noget negativt.

Det at have et lavt selvværd, et mindreværd eller ikke nogen selvtillid betyder nemlig meget i relation til andre mennesker.

For når vi ikke tror på os selv og måske ej heller ved, hvad vi står for, er det nærliggende for andre, det være sig børn, partner, arbejdskolleger, at benytte sig af situationen og dominere eller i værste fald udnytte vores svaghed. Der er derfor mange gode grunde til seriøst at forholde sig til et lavt selvværd og styrke dette. Feedbacken vil nemlig hurtigt komme fra vores omgivelser.

Her kan du læse mere om hvordan du kan styrke dit selvværd.

Lavt selvværd

Og hvordan gør man så det?

Hvordan styrkes en fornemmelse af svaghed eller følelsen af ikke være OK,

Så det ikke kun er i tankerne, at vi ønsker at være stærke, men også i adfærd og udstråling udviser styrke og balance.

Som NLP – terapeut vil jeg sige, at det er en proces.

Og at starten går på det tidspunkt, hvor et menneske selv har fået øjnene op for, at uanset hvilke cirkler han/hun befinder sig i, så er det de samme problematikker om mangel på respekt, mangel på lydhørhed, mangel på resonans og mangel på accept, der gør sig gældende.

Så starten går.

Når man er blevet så led og ked af situationen, så sur på sig selv over sin svaghed, at man beslutter sig for, at nu kan det være nok. Herefter ligger der et stykke terapeutisk arbejde foran én.

Et terapeutisk arbejde, der dog skal vekselvirke med aktiv deltagelse

  • i livet for at få opsamlet erfaringer og få øje på de forandringer, der uvægerligt kommer til at ske, når et lavt selvværd styrkes til et moderat og senere et godt selvværd.

Via NLP – terapi / teknikker og hypnose arbejders der med årsagen til de hæmmende overbevisninger, ressourcer, adfærd, forbilleder, indre motivation, personlig målsætning og assertiv kommunikation.

Og så er startskuddet også gået til et helt andet liv.

Vores selvopfattelse er helt unik.

Det er kun os selv, der ved, hvordan vi har det, og hvordan vi opfatter og mærker os selv. Derfor bliver arbejdet med det at bygge sig selv op, eller at forstærke bestemte indre stemninger og tankemønstre, en individuel rejse.

Det er tankevækkende, at det ikke er muligt hverken at måle eller veje vores følelse af os selv. For vi kan jo hver især sagtens mærke, hvordan vi har det med os selv eller andre.

Når talen falder på selvværd eller ligefrem et mindreværd, er det meget mærkbart og tydeligt, hvilken værdi vi føler og hvilken værdi, vi sætter på os selv.

Men når tankerne og de indre stemninger er negative. Når tankerne er dystre og tunge, og når vi ikke kan etablere den tro, ro og styrke, som vi måske tidligere har haft enten i glimt eller som en stærk indre fornemmelse, ja så er det tid til at stoppe op og tænke ind i, hvordan man kommer forbedret og beriget videre.

For lavt selvværd kan udmønte sig i megen uhensigtsmæssig adfærd, og kan i sammenhænge med andre mennesker, blive en selvforstærkende proces.

Med hensyn til uhensigtsmæssig adfærd, er der adskillige eksempler på, hvad et lavt selvværd kan føre til.

For det første er den mentale del ikke til at komme uden om.

Mange får på grund af et lavt selvværd, en overdreven trang til at sammenligne sig med andre, i eget negativt favør. De andre er altid bedre, dygtigere, klogere, smukkere, slankere, og slutresultatet bliver ofte modløshed og også tit vrede over egen fastlåste situation.

Desuden kan de svækkede og negative tanker, der relaterer sig til et lavt selvværd udmønte sig i en undskyldende og selvbebrejdende attitude. Ligesom man kan have en for mange irriterende tendens til at tænke på andre, før man tænker på sig selv og at give til andre, før man giver til sig selv. De tanker, der endvidere kan holde et lavt selvværd i gang, er tanker, hvor man for at undgå at være i kontakt med et indre kaos af lavt selvværd, udvikler en overdreven perfektionisme. Det kan vise sig i rengøring, overdrevent fokus på udseende m.m., og kan betyde, at adfærd som spiseforstyrrelser, jalousi, angst, neglebidning, søvnproblemer samt en lang række andre symptomer kan blive en del af en hverdag.

Men det er jo ikke kun indeni, at vi får beviser på, at vores selvværd er lavt. I det sociale rum med andre mennesker, det være sig vores børn, vores partner, chef, familie og andre relationer, bliver personen med det lave selvværd tit en taber. For det virker som om, at intet lykkes, når vi ikke tror på os selv. Vi kommer, uden at ville det, til at agere den, som andre behandler urimeligt. Vi bliver den, som yder mere, end vi egentligt har kræfter til. Og vi bliver den, som andre tager for givet, og i værste fald bliver vi udnyttet og manipuleret med.

Og vores personlige drømme begynder at blegne, for vi tør ikke engang tænke dem til ende, og hvis vi gør, ja så mangler vi kræfterne og viljen til at realisere dem. Eller bede om den hjælp, som vi også har brug for.

Men fortvivl ikke.

For der er masser at gøre for at stoppe den negative følelse af lavt selvværd og i stedet få en stærkere selvfølelse. Og det kan lade sig gøre. Det er ikke noget, der kun er andre forundt. Når du læser på min side, kan du se de forskellige tiltag, jeg kan byde ind med. Jeg er klar, når du er klar.

Og husk, at du altid gerne må maile til mig for at få respons og feedback på netop din situation.

Så lad os stoppe det lave selvværd og begynde rejsen mod et lettere liv på alle planer.

Nu.