Selvtillid er en måde at opbygge ny adfærd og tanker op på

Selvtillid er et plus-ord I vores senmoderne individualist samfund.

Adfærd

Grunden til disse gode råd, er, at det ikke at føle stor selvtillid meget tydeligt viser sig i vores adfærd.

Vi får ikke sagt vores mening, vi får ikke sagt til og fra, vi får ikke bedt om hjælp, og vi finder os i ydmygende kommentarer og blikke, og det kan godt blive en ond cirkel. Det er nødvendigt at bryde denne cirkel. For selvtillid handler om at lære at stole på sine egne tanker og lære at lytte til og stole på sine egne følelser.

Der er tit nogle lag, der skal skrælles af, før vi kan det, og det er det, jeg bruger megen tid på i min praksis.

Selvtillid

Opbygge selvtillid.

BÅDE SOM MENNESKE OG SOM NLP-TERAPEUT FORSTÅR JEG.
  • Hvordan det at opbygge selvtillid er en proces, der sker i vekselvirkning med andre, og at det drejer sig om at opbygge nye tanker og ny adfærd.
EN MÅDE AT OPBYGGE NY ADFÆRD OG TANKER PÅ,
  • er igennem NLP terapi som kan kombineres med hypnose.
DET ER MULIGT,
  • og jeg har haft mange klienter, der har sagt:
    • Gid jeg var startet noget før, nu har jeg i flere år gået og bildt mig ind, at jeg ingen selvtillid havde, og så er den vokset så hurtigt.

Selvtillid er som en plante…

  • Den skal gødes og vandes og have gode vækstforhold, og så vokser den og spreder glæde og ro omkring sig. Et af de mottoer, jeg selv har haft arbejdet med, er:
  • NÅR DU FINDER DIG I EN URETFÆRDIGHED, BEDER DU OM DEN NÆSTE.

Det er et godt billede af, hvordan vi underkendes vores eget værd, fordi vi ikke stoler på de kræfter og holdninger, vi har. Så det kan i alle tilfælde kun betale sig at tage sig selv og sit liv så alvorligt, at man styrker sin selvtillid. Hvis du har børn, vil de sekundært drage nytte af det, da de som en af de måder, de udvikler sig på, kopierer andres adfærd, og derfor vil deres selvtillid også vokse ved at du styrker din egen.

1 Comment

Comments are closed.