Målsætning, resultater & ressourcer

Det at have mål målsætning er energigivende og nødvendigt for vores psykiske velbefindende

Målsætning – resultater – ressourcer.

Sindet har brug for mål, der er inden for rækkevidde, så det kan mobilisere de kræfter, der skal til. Og da vores sind jo samtidig altid er orienteret imod at vi lever så balancerede og veltilfredse som muligt, står det altid på spring for at hjælpe os med at igangsætte de handlinger, der er mest givende for os. Tror jeg.

Personlig målsætning – parallel målsætning.

Man kan sætte personlige målsætning på alle planer. Og kan godt arbejde med parallelle målsætninger, da grænserne jo i os ikke er så stringente, som når vi prøver at skille dem ad med vores intellekt.

De fleste mennesker har deres helt egen forståelse og fornemmelse af, hvordan kroppen påvirket sindsstemninger – og omvendt.

Vi kender alle til, at vi, når vi har fået styrketrænet, fået gode kosttilskud eller løbet/svømmet en tur, føler os langt bedre tilpas. Og især når resultaterne ruller ind, når vi står på vægten, eller kan kassere et par bukser, fordi de er blevet for store, ja så ryger selvtilliden opad og vi ser lidt lysere på os selv og på andre.

Ligeledes når vi eksempelvis er forelskede, har bestået en eksamen, har kunnet tage imod en velment ros og føler os tilpasse og glade på det psykiske plan, så går vores fysiske energi op, og vi har langt mere overskud til at tage fat på det, der kalder på os.

Resultater-og-ressourcer

Resultater kommer ikke af sig selv.

Men resultater og gode indre fornemmelser kommer ikke bare af sig selv.

Og det er en nøgle til stor visdom og selvindsigt at blive bevidste om vores tanke- og reaktionsmønstre, også når det går godt.

Jeg har talt med rigtigt mange mennesker,

der har haft let ved at beskrive, hvorfor de mener, at ting er svære og at problemer er opstået. I sådanne situationer er det forholdsvist enkelt at afdække den negative, indre bebrejdende stemme og at pege på de omstændigheder, der har fået det hele til at gå ned af bakke.

Lad mig give nogle eksempler på personlige mål:

 • Jeg vil tabe mig 5 kg.
 • Jeg vil tjene 60.000 om måneden
 • Jeg vil være røgfri.
 • Jeg vil udvise respekt og nænsomhed over for dem, som jeg holder af.
 • Jeg vil sige min mening, også i nye forsamlinger.
 • Jeg vil løbetræne 3 gange om ugen.
 • Jeg vil føle tryghed og overskud i situationer, hvor jeg skal præstere noget.

Men mange har langt sværere ved at bevidstgøre, hvad det er eller var,

 • der sikrede os en succes. Og de ter netop her, at jeg sætter en stor indsats ind med hensyn til personlig målsætning. For langt de fleste mennesker kan få “fat i deres eget guld”, når de er klar over, at de mange gange tidligere, nok ubevidst, har løst en lignende konflikt. Og netop ved at arbejde med personlige mål bliver det tydeligt, hvor mange ressourcer, vi indeholder.

Hvordan jeg arbejder.

 • I min behandling arbejder jeg med hypnose for at eliminere de eventuelle forhindringer eller blokeringer, der indtil videre har hindret de personlige mål i at blive realiseret.
 • Jeg arbejder med samtalen, for at højne bevidstheden om egne mønstre, indre som ydre.
 • Jeg arbejder med støttende bekræftelser og positiv selvforvaltning.
 • Jeg arbejder med at få frigivet lige præcist de ressourcer, som den enkelte har brug for, for at hjælpe til med, at skridtene bliver lettere og sikre i retningen af de personlige mål.

Og husk:

 • Rejsen mod de personlige mål er både proces- og resultatorienteret.

Og vigtigst af alt:

 • Vær fleksibel. For nogle gange skal mål justeres, fordi virkeligheden også er med som medspiller.

Dit liv er kun en kamp, så længe du gør det til en kamp. Det er ikke meningen, at du skal bekæmpe eller vinde over dele af dig. I stedet skal du genopbygge tillid til dig og højne forståelsen af det i dig, som du har haft undertrykt så længe. Dit liv er en rejse og en vandring og et eventyr. Og du skriver nye sider hver dag.

Hvornår har du sidst lagt mærke til det?