Går du og tænker på, hvordan du kommer videre i dit liv?

Samtaleterapi

Der er bred enighed om, at vi mennesker er sociale væsener.

Det betyder, at vi har brug for hinanden, brug for at være sammen, brug for at udveksle erfaringer og oplevelser blandt meget mere.

Det er også sådan, at det er ved at være sammen med mennesker, at problemer kan opstå. Tænk bare på fænomener som jalousi, frustration, afvisning, tristhed og modløshed og at disse følelser i langt de fleste tilfælde er opstået i vores kontakt med andre.

Nogle gange sker der imidlertid det, at vi er kørt fast.

At der opstår problematikker, som vi eller de, der er tæt på os, ikke selv kan håndtere. I sådan en situation kan samtaleterapi være en mulighed.

Det, man oplever i samtaleterapi, er at man via samtale fra en kyndig og rummelig terapeut, får formuleret sig både med hensyn til problematiske følelser , men også til hvad man kunne tænke sig i stedet.

Samtaleterapi kan åbne op

Det, en samtaleterapi desuden kan gøre, er,…

  • at spejle problematikken og komme med nye vinkler og uddybende spørgsmål.

Dette vil betyde,

  • at problemet ændrer form og bliver mere nuanceret, og at der opstår flere muligheder for at løse det.

Samtaleterapi kan dermed vende en problematik på hovedet,

  • sådan at forstå, at problemfeltet ses i et helt andet lys og pludselig giver mening. Samtaleterapeutiske forløb har naturligvis forskellig varighed alt afhængigt af problemets størrelse og omfang.

Få samtaler kan gøre meget

Nogle gange er det nok med et par enkelte terapi samtaler; andre gange strækker forløbene sig over måneder, med lange intervaller. Flere og flere begynder at betrtagte deres samtaleterapeut som deres psykologiske læge, på den måde at forstå, at de opsøger terapeuten ved behov, og at der herefter så kan gå et stykke tid før der er brug for kontakt igen.

Samtaleterapi kan være baseret udelukkende på samtale, dog vil der nogle gange være indflettet andre terapeutiske teknikker som trance / hypnose, ressourceoverføring og mental afspænding. Samtaleterapi modvirker følelsesmæssig og mental stress, forvirring, modløshed, magtesløshed, energitab, mindreværd m.m. Samtaleterapi foregår i rolige omgivelser med god til til fordybelse og ressourceforstærkning.

Individuel-terapi

Klienteksempler som beskriver terapiforløb.

Jeg har oprettet siden.