Individuel terapi

NÅR MENNESKER ØNSKER AT BLIVE BEDRE TIL AT SPILLE TENNIS, OPSØGER DE EN DYGTIG TENNISTRÆNER.

ØNSKER DE AT BLIVE BEDRE TIL AT TALE ENGELSK, TAGER DE TIL ENGLAND ELLER MELDER SIG PÅ ET KURSUS.
OG NÅR MENNESKER ØNSKER AT BLIVE BEDRE TIL AT TACKLE EN PROBLEMATISK SITUATION I DERES LIV, KAN DET AT GÅ I INDIVIDUEL TERAPI VÆRE ET NØDVENDIGT TILTAG.

Den form for individuel terapi, som jeg tilbyder, er NLP terapi

JEG HAR PRAKTISERET SIDEN 1995 OG HAR DERFOR ARBEJDET MED UTALLIGE TEMAER OG PROBLEMATIKKER.

Når jeg starter et nyt forløb.

  • I individuel terapi, forudsætter jeg, at der er en låst situation. Når noget er låst, kræves en nøgle, og den nøgle, jeg blandt andet benytter mig af, er at afklare problemfeltet, løsningsfeltet, de ligevægtsskabende ressourcer, der kræves, samt på sigt at udforske hvad en ændring vil betyde for min klient. At jeg har en grundig afklaringsfase skyldes, at det er væsentligt at der sættes ord på de tanker og følelser, der er for klienten. Og også at der arbejdes fremadrettet, så behandlingen ikke kun drejer sig om, hvad klienten oplever lige nu samt samtaler om, hvad klienten ikke vil.

Jeg tænker tit den første del af behandlingen som en slags sejlads, som en rejse på havet.

  • Da gælder et gammelt ordsprog, som også er beskrivende mht. individuel terapi, nemlig: for et skib uden mål, er ingen vind gunstig. Altså arbejder jeg med at finde en retning, som klienten vil bevæge sig hen imod, således at forstå, at behandlingens retning og mål defineres. Dette skærper skridtene og indsatsen. Desuden lægger jeg den ramme rundt om behandlingerne, at der hele tiden arbejdes på to planer. Dels, at målet er målet, og at vejen er målet. Det er væsentligt at være opmærksom i processen og dog ikke så fokuseret, at målet glider ud af syne.

Problematikker i individuel terapi udløses altid af en form for konflikt.

Det kan være en intern konflikt…

  • om at man ønsker at ændre en dårlig vane, få fjernet en fobi, få frigjort flere ressourcer, få støtte til at tænke nyt og løsningsorienteret, ligesom det kan være en personlig konflikt med et andet menneske, man ønsker drøftet og behandlet. I individuel terapi kan det også være dybereliggende problematikker som lavt selvværd, sorg og krise, sygdom, angst der afklares og bearbejdes.

Erfaring med individuel terapi.

Uanset hvilken problematik en klient bringer ind i en individuel terapi har jeg adskillige teknikker og erfaring, der betyder, at det er muligt at styrke og fremme ethvert problematisk felt. Mit personlige ønske med hensyn til individuel terapi er at gøre en forskel, der gør en forskel, da dette åbner mulighed for læring, integration og personlig udvikling.

VI SES.

Individuel-terapi

Klienteksempler som beskriver terapiforløb.

På denne side kan du læse om forskellige temaer, som tidligere klienter er kommet med for at få behandlet.

Historierne er bragt med klienternes samtykke, men er naturligvis slørede, så det ikke er muligt at genkende mine respektive klienter.

Læs mere her.