Gruppeterapi – gruppeterapeut

Jeg arbejder også som gruppeterapeut med gruppeterapi

Individuelt ud fra hver enkel gruppe jeg arbejder med har jeg har jeg altid forberedt et tema til hver enkel gruppeterepi når vi mødes.

Gruppeterapi foregår altid ude-af-huset, dvs. på den pågældende institution eller hos en privat person, der har samlet en gruppe, der ønsker at gå i et udviklingsforløb.

Skræddersyet til opgaven

Det betyder, at gruppeterapi altid er individuelt skræddersyet til den enkelte gruppe, og at jeg i samarbejde med gruppen drøfter og vurderer, hvilke temaer og tiltag, der vil være mest relevante. Der er mange, der når de hører ordet gruppeterapi tænker tilbage på 1970erne, hvor folk sad i en rundkreds med tekopper og i buddha-stilling. Det er ikke sådan, jeg laver gruppeterapi.

Gruppeterapi

Jeg er altid forberedt som gruppeterapeut

Til en gruppeterepi har jeg altid forberedt et tema.
  • Som jeg holder oplæg om, og inviterer herefter de enkelte til at beskrive, hvad de oplever og tænker, når dette tema bringes op.
Det kunne lyde som en slags snakkeklub.
  • Men jeg har absolut et terapeutisk sigte, der handler om at bibringe indsigt og læring og mulighed for nye handlemønstre for den enkelte i gruppen.
Hvis temaet i en gruppeterapi eksempelvis er samarbejde.
  • Er det ligeledes væsentligt at igangsætte praktiske oplevelser, netop for at højne fællesskabsfølelsen og dermed samarbejde

Tryghedsniveau og gruppeterapi

For mange, her tænker jeg især på mennesker, der er på institution, er gruppeterapi et obligatorisk punkt på dagsordenen. Vi kender alle til at føle ulyst og modstand, hvis vi pålægges at skulle foretage en forandring. Jeg oplever, at min opgave som coach eller terapeut derfor bliver at arbejde med at skabe et højt tryghedsniveau og arbejde med motivationen for overhovedet at give noget af sig selv i en gruppe og være med til at skabe en positiv kultur om at tilbringe tid sammen kontimuerligt og tage personlige emner op.

Det er dog som beskrevet også muligt at rette henvendelse til mig og bestille et forløb i gruppeterapi. Rammen vil da hyppigere være et udviklingsforløb. Det er som regel mennesker med en fælles interesse, eksempelvis drømmetydning, positiv kommunikation, selvværd/selvtillid og selvrespekt, der bestiller et sådant forløb, i stedet for at gå på aftenskole. Det har flere gange været sådan, at et gruppeterapeutisk udviklingsforløb efter en tid, udvikler sig til, at gruppen selv kan fortsætte uden.