Generthed er måske en af de største barrierer
for at få kontakt med nye mennesker

Jeg er genert – jeg lider af generthed.

Jeg har over en periode arbejdet med en ung mand, først I 30´erne, der føler sig – og virker genert.

Det har naturligvis betydet, at jeg har tænkt meget over, hvad generthed er, og hvordan det er muligt at styrke en person, så genertheden nok er en del af personligheden, men ikke én overskyggende part.

Når talen falder på generthed, taler vi om et menneske, der synligt er sky, tilbageholdende og usikker.

Det kan ses – “ALLE” kan se jeg er genert – min generthed.

Det er også tit synligt for andre, at dette menneske er genert, og generthed kan være en væsentlig barriere i forholdet til at skabe kontakt med andre. Generthed er dermed en problematik, der befinder sig i den sociale cirkel.

Og som den kulturhistoriske skoles psykologi peger på, bl.a. L.S. Vygotsky, skal sociale problemer løses med sociale midler. Vygotskys ord er fra starten af 1900-tallet, men holder stadig stik.

Genert - Generthed

Hvad gør jeg når jeg føler mig genert.

Jeg anskuer generthed som et tema,
  • der skal bearbejdes via samtaleterapi og derpå må klienten selv ud og prøve af. Blot at tænke sig til de ressourcer, der kræves, og aldrig mere at føle generthed, virker utopisk og virkelighedsfjernt.
Som med enhver klient, er behandlingen af generthed af individuel karakter.

Der er dermed individuelle årsager til, at personen trækker sig og føler usikkerhed ved at vise, hvem han/hun er. Så arbejdet med troen på sig selv, selvværd og tilliden til egne tanker og følelser vil være nærliggende.

Samtidig ser jeg også det at være genert som et automatisk mønster,
  • der er indarbejdet i en adfærd. Altså foregår behandlingen af generthed på et eksistentielt, men også et adfærdsniveau.
Generthed er måske en af de største barrierer for at få kontakt med nye mennesker,
  • og i arbejdet med mine generte klienter, bemærker jeg også, at der foregår en massiv tankeaktivitet. Det er som om, at den indre kritiker er på overarbejde og konstant kommenterer negativt på alt, hvad personen gør og ikke gør.

Behandling af generthed – det at være genert.

Så selv om det for et genert menneske, vil være en overvindelse at tage telefonen og bestille en tid, kan det vist ikke betale sig at lade være.

Vi må få kontaktet denne generthed, åbne op for den og lade den være til stede, men med det mål for øje at lade det være et bevidst valg, hvis man ønsker at trække sig og ikke et ubevidst automatisk respons.

NLP værktøjskassen har mange gode og virkningsfulde redskaber med hensyn til behandling af af en genert person. Både tidslinierejser – tidslinie terapi, arbejdet med et positivt selvbillede og arbejdet med modstridende indre dele vil være oplagt.

At overkomme sin generthed er som at smide en gammel kappe væk, og gå ud i livet for at tage imod og igen vise, hvad man indeholder, uden generthed, usikkerhed eller selvbebrejdelser.