Skab en platform for at arbejde med
dit engagement og dit velvære på jobbet

Så hvad er det for noget med denne gennemslagskraft?

For vi kan se og mærke den, når den er der – og ligeledes kan vi se og mærke den, når den ikke er der. Vi kender jo alle til stand-up-komikeren, der ikke kommer ud over scenekanten. Vi kender til Tv-speakeren, som vi zapper væk fra, fordi vedkommende ikke kommer “igennem”, og vi kender læreren, der nok kan være klædt fagligt på, men ikke formår at møde og nå eleverne. Og ikke mindst kender vi til sælgeren, der med sit Colgate-smil og vidtløftige beskrivelser kun lader ligegyldighed og afvisning tilbage som det blivende indtryk. For eksemplerne er utallige på det modsatte.

Vi kan se og mærke den, når den er der – og ligeledes kan vi se og mærke den, når den ikke er der.

Når vi møder et menneske, der har gennemslagskraft I tale og udstråling, er vi ikke I tvivl om, hvad gennemslagskraft er.

Hvis du lige nu tænker tilbage, har du formentligt flere eksempler, fra din dagligdag eller fra medierne på mennesker, der har gennemslagskraft. Fra de eksempler, vi har mødt gennem vores liv, ved vi også, at gennemslagskraft repræsenterer sig forskelligt og derfor ikke bare sådan lader sig definere.

Nogle mennesker har en mild autoritet, andre har et vedholdende logisk ræsonnement, atter andre indgyder respekt ved deres blotte tilstedeværelse, og atter andre igen kan med et blik kombineret med en frejdighed tiltrække sig opmærksomhed og lydhørhed. Nogle har især gennemslagskraft i forhold til børn, og andre tryllebinder voksne forsamlinger og får deres budskaber i gennem, let og ubesværet.

Jeg tænker, at gennemslagskraft og personlig styrke handler om at være autentisk.

For mig at se, vil en balance imellem det, man mener og det man siger og gør, altid betyde, en vis grad af gennemslagskraft.

I det øjeblik og i de situationer, hvor vi selv er i overensstemmelse mellem vores meninger, ord og handlinger, i vores sprog og i vores kropssprog, ja så lytter andre mennesker efter, og så gør vi indtryk. Og det betyder, at vi har gennemslagskraft.

Der er nogle værdier, der er gennemgående, uanset i hvilke situationer, de end udspiller sig. Værdier, som samle giver en gennemslagskraft.

Spørgsmålet melder sig automatisk:

  • Taler vi om personlighed og hermed om et medfødt potentiale, der naturligt udfolder sig?
  • Eller taler vi om mennesker, der mestrer bevidst som ubevidst kommunikation og intuitivt ved, hvordan de skal gebærde sig i forskellige fora for at opnå lydhørhed og interesse?
  • Taler vi om mennesker, der via deres opvækst har så god en selvtillid og så godt et selvværd, at de aldrig kunne drømme om at sætte deres lys under en skæppe, men i stedet i daglige situationer “tænder bål på bjergene”?
  • Eller taler vi om mennesker, der er tæt på gode forbilleder og “kopierer” de mestringsstrategier, som disse står for?
  • Eller taler vi om mennesker, der er tæt på gode forbilleder og “kopierer” de mestringsstrategier, som disse står for?

Eller handler det om mennesker, der har så højt et intellekt, mange års studier og praksiserfaring bag sig, at de automatisk har gennemslagskraft, når de ønsker at formidle deres budskaber?

Som jeg nævner andetsteds på siden, kræver gode spørgsmål gode svar.

Så lad mig komme med mit bud på, hvad gennemslagskraft er, og lad mig ikke mindst komme med mit bud på, hvad der bl.a. skal til for at styrke en gennemslagskraft, på jobbet som privat.

Jeg arbejder selv med mennesker i min praksis, der mangler gennemslagskraft. Mangler den dynamik og det mod, den selvfølgelige naturlighed og den frejdighed samt de kommunikative virkemidler, der gør, at andre lytter og reagerer positivt.

Min påstand er, at gennemslagskraft er en kombination af flere faktorer. Og min påstand er, at det også er muligt at opnå og skabe større og større gennemslagskraft, selv for dem, der ikke bare har haft en respektfuld lydhørhed som støttende baggrundskulisse i deres opvækst.

De værdier/kvaliteter, jeg tænker på, er:

Troværdighed: En indre fornemmelse af, at det, man selv mener, siger og gør, er rigtigt.

Oprigtighed: Positiv forventning til, at ens eget budskab er vigtigt og at andre vil lytte/forstå dette.

Kort sagt; det handler om at være autentisk.

At være tro mod sig og sit, og samtidig at have en åbenhed for at spotte og pejle, hvad der sker i modtageren/modtagerne, når et budskab afleveres.

Jeg har utallige gange styrket gennemslagskraft.

Via samtale, via redskaber til eksternt at aflæse andre – uanset om det er ens partner, ens barn, ens kollega/chef eller en tilhørerskare. Jeg har via hypnose styrket den personlige forventning til, at andre godt vil lytte og forstå, og det giver bonus.

Så, jeg tror, at gennemslagskraft kan styrkes og vækkes i hvert eneste menneske.

Jeg tror og ved, at afklaring med hensyn til egne meninger og følelser gør en forskel, der gør en forskel. Jeg tror, at vi som mennesker er giver al den gennemslagskraft, vi vil have, hvis vi er tro imod os selv og vores moral og vores meninger, og jeg tror, at det at bearbejde en generthed eller en præstationsangst eller en forvirring, kan betyde, at vi atter kan ranke ryggen og sige det, som vi mener og få den respekt, anerkendelse og interesse, som vi alle ønsker. Når alt kommer til alt.

Derfor:

Har du brug for en større gennemslagskraft, privat og/eller jobmæssigt, så lad os løse problemet, så du om ½ år kan kigge tilbage og grine lidt af, at det på et tidspunkt var så svært at have gennemslagskraft. For det er med gennemslagskraft som med målsætning. Det drejer sig om at være SMART, og hvad jeg mener, forstår du øjeblikkeligt med følgende lille “reminder”.

Vær S M A R T | Specefik – Målbar – Ansvarlig – Realistisk – Tidsbestemt

Specifik:
  • At vide hvor og med hvem du ønsker at have gennemslagskraft.
Målbar:
  • At kende til interne som eksterne signaler for, hvornår du har gennemslagskraft
Ansvarlig:
  • At tage ansvar for egen fremtrædern og kommunikation og oprigtighed
Realistisk:
  • At være realistisk med hensyn til, hvor stor gennemslagskrafen er nu, og hvad det næste skridt er.
Tidsbestemt:
  • At sætte en tidsramme omkring, hvornår og hvor en vis portion gennemslagskraft skal være synlig i tanke, ord og handling.

Der er altid noget at gøre, når gennemslagskraft er ønsket, men ikke er mærkbar.

Jeg vil kunne hjælpe dig med at fjerne de blokeringer, der hæmmer og lære dig de kommunikative love og autentiske personlighedsstyrkende redskaber, som fremmer personlig styrke.

Du må som altid gerne sende mail til mig, hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående tekst.

Med venlig hilsen.
Christel.

.

gennemslagskraft-og-personlig-styrke

Klienteksempler som beskriver terapiforløb.