Deprimeret – små deprimeret

Mange udtrykker jeg er deprimeret – små deprimeret. Det er meget mere behageligt at føle sig fri og let end at føle sig fastlåst

Jeg føler mig deprimeret – små deprimeret, sagde en af mine klienter for nylig.

Og hendes formuleringer mindede om de mange tidligere klienter, der også har beskrevet det at føle sig deprimeret.

Jeg orker ikke at tænke på min fremtid, jeg bliver ked af det for et godt ord, der skal ingen ting til – så græder eller raser jeg, det er som om at verden er imod mig, jeg er bange og utilpas og synes ikke, at der er noget ved noget, jeg har ingen energi og føler mig modløs og forvirret – er jeg mon deprimeret?

Ovennævnte er blot nogle få af de udsagn, som jeg har mødt i min praksis.

Voksne og børn.

Voksne mennesker – og også nogle gange børn, der er kørt fast, føler sig handlingslammede, forvirrede, triste og deprimeret og uden energi.

Forskerne taler om, at flere og flere danskere er deprimerede i løbet af deres liv. Ja, helt ned i 5-6 års alderen er der børn, der udviser symptomer, der drejer tankerne hen på depression og / eller stress, og kan eks. udmynte sig i barnet tisser i sengen.

Det er derfor nødvendigt at tage det at føle sig deprimeret alvorligt. Hvorfor vi som mennesker føler os deprimerede, kan have mange årsager. Og for hver enkelt gælder, at den individuelle historie og den enkeltes fortolkning og omsættelighed er med til at afgøre udfaldet.

Uanset hvad er der noget at gøre
hvis du føler dig deprimeret i en behandling

DET, JEG ANSER SOM ET AF DE ALLERVIGTIGSTE PUNKTER,
  • Når et menneske giver udtryk for at være deprimeret, er at bringe følelsen af styrke tilbage. Der sker nemlig det, at en grundlæggende afmagtsfølelse truer, når melankolien og modløsheden bliver for enorm. For at bevæge sig væk fra afmagen – uden at gå ind i den grandiose almagt, må man derfor skridt for skridt afklare, hvad det er, der tynger og hvilke ressourcer, der er nødvendige at aktivere for at man atter føler sig på højde med andre – og med livet.
NLP – TERAPIEN GIVER NÆNSOMME OG EFFEKTIVE RESULTATER, NÅR DU FØLER DIG DEPRIMERET.
  • Jeg arbejder med at afklare problem- og løsningsområderne og undersøger, hvilke temaer, der er aktuelle for netop dig. Er det fysiske ting, der har udløst at du er deprimeret, er det følelsesmæssige faktorer, er det mon i det sociale felt eller et helt fjerde, hvor du oplever at miste din energi og indimellem er så deprimeret, at du overvejer at give op og bre lade stå til.
JEG ER AF DEN OVERBEVISNING,
  • At sindet står på spring for at forløse den tyngde og forvirring, der tit præger os, når vi er deprimerede. Derfor er kongevejen for mig at se at arbejde det på psykiske plan, i et trygt terapeutisk miljø, hvor jeg med stor erfaring og nænsomhed kan være med til at åbne døren til verden.

Det er lærerigt at bevæge sig fra at være deprimeret,

  • til at føle sig frustreret og så til at mærke den handlekraft og grundlæggende tillid, som gør, at vi orker igen, tør igen og vil igen. Jeg har den ekspertise, der skal til, for at støtte dig, så du skridt for skridt oplever livet igen, uanset om du i en periode har været nødt til at støtte dig til medicin eller ej.
  • Jeg har ved afslutningen af adskillige klientforløb, hvor det at føle sig deprimeret har været udgangspunkt, smilet hen for mig selv. Det er som om, – og dette kan man først se og erkende når man ikke længere er deprimeret!! – at der er nogle vigtige budskaber i tilstanden. Det er som om det nogle gange er nødvendigt at støde ind i det at føle sig deprimeret. Når og hvis det sker, er det vigtigt at vende nøden eller sagt på en anden måde gøre en dyd af nødvendigheden og forstå, hvad det er der skal integreres. For mig at se har det at føle sig deprimeret nemlig at gøre med, at vi har bevæget os væk fra dybe og grundlæggende værdier, at vi er gået for meget på kompromis og nærmest lever andres liv, hvorfor den fordybelse, som en deprimeret indre tilstand kan være indgangsporten til, kan være med til at rette de mønstre, som vi måske for længst har grundlagt, men glemt at lave om.
JO TIDLIGERE, DU FÅR DRØFTET DIN INDRE TILSTAND MED EN KYNDIG TERAPEUT, JO BEDRE.
  • Og jo før, du ser dit liv fra flere perspektiver, jo bedre. Valget er dit, og det bedste er efter min mening at have følelsen af at have mange valg, og at det er muligt at fravælge at være deprimeret.

DET SIDSTE KLIENTFORLØB, JEG AFSLUTTEDE MED HENSYN TIL AT FØLE SIG DEPRIMERET, SLUTTEDE MED ORDENE:

  • Jeg er naturligvis ikke glad for at jeg har været deprimeret, for det har haft store omkostninger, ikke mindst for min familie. Men omvendt: havde jeg ikke været deprimeret, havde jeg ikke lært at lytte til min indre stemme. Det er som om min modløshed kom for at fortælle mig, at det var NU, jeg skulle gøre noget andet for ikke at stå på sidelinien til mit eget liv.