NLP. kan bruges inden for mange terapi – områder

NLP – Terapi

Behovet for terapi opstår I menneskers liv når der er en kompleks konfliktsituation, som vi ikke kan løse, med den tankegang og de ressourcer, vi har til rådighed, og her kan NLP – Terapi så komme ind.

Det at opsøge en terapeut er gavnende i forhold til afklaring, nye vinkler og at få gen- eller nyfundet ressourcer, vi ikke anede var til stede. Det er tit en personlig proces at gøre sig klar til at opsøge en terapeut; tit prøver vi selv at finde og skabe løsninger på problematikker, venner og bekendte involveres måske, men når de gamle mønstre smerteligt har gentaget sig over tid, vokser paratheden.

NLP Terapi kan bruges inden for områder som:

Individuel terapi, parterapi og gruppeterapi samt til at afhjælpe: forvirring frustration, magtesløshed, vrede, svigt, energitab modløshed, dårlig vane vaner, lavt selvværd, konfliktsky, søvnproblemer og flere nuancer af de forskellige livskriser og problemfelter, vi som mennesker kan vikles ind i. NLP terapi kan også bruges i forhold til allergi.

Hvad handler terapeutisk arbejde om.

Det terapeutiske arbejde drejer sig om…

via samtale og øvelser at nuancere fokus og styrke de følelser og ressourcer, der skal til for at bevæge sig ind i et løsningsområde.

Et enkelt motto er, at det er sjovere at være udviklet end indviklet…

eller sagt på en anden måde: Det at afvikle en indviklet adfærd/tilstand skaber en udvikling. Og som en anerkendt psykoterapeut Richard Bandler sagde “mennesker ønsker kun 2 ting: gode følelser og løsninger på deres problemer”.

At det netop er NLP terapi, jeg siden 1994 har arbejdet med, skyldes,…

at adskillige af NLP – teknikkerne kombineret med menneskelig indsigt og forståelse, gør en forskel, der skaber en forskel. NLP terapi og teknikkerne bygger på, at alle mennesker har de ressourcer, de har brug for, og at terapeutens fornemste opgave er at danne bro mellem det bevidste og ubevidste sind, således at dit system samarbejder på at skabe og opretholde løsninger, der er rigtige for dig og dine omgivelser, og hermed er balancen genoprettet.

NLP terapi er effektivt forstået på den måde.

At man ikke behøver at gå i terapi i årevis, men med afgrænsede problematikker kan bearbejde et tema indenfor overskuelig fremtid.

Nok kan problematikkerne for den enkelte umiddelbart synes overskuelige, men når problemområdet og løsningsområdet først er afklaret, kan de blokeringer, der er opstået på grund af et manglende samarbejde mellem det bevidste og ubevidste plan, atter genoprettes.

Det er min oplevelse, at det ubevidste sind står på spring for at afhjælpe den tyngde eller det kaos, der er opstået, og NLP – redskabernes både nænsomme og effektive redskaber er skræddersyet til både i dybden og bredden at frigive kræfter og samtidig kunne åbne for nye tankegange.

 NLP. kan bruges inden for mange terapi – områder.

Klienteksempler som beskriver terapiforløb.