Enneagrammet og instinkter

Du ved det, jeg ved det, alle ved det.

Dyr styres af deres instinkter.

Når vi mennesker er i livsfare, styres vi også af de 3 instinkter, der på nydansk hedder Fight, flight og freeze instinkterne. På dansk hedder de kamp, flugt  og ”læg dig død”-instinkterne. Instinkterne befinder sig i den del af hjernen, der alle dage har været i og styret os. Og er ikke blevet ændret siden vi trådte de første skridt på vores smukke klode.

Enneagrammet og instinkter

Det lader til, at instinkterne er fordelt, så vi først, når vi er i livsfare, ved hvilket instinkt, der er det stærkeste….

Det vil sige, at vi først, når vi er i livsfare, ved om vi reagerer med kamp, flugt eller lægges døde(lammes). Det er en af grundene til, at jeg blandt andet har arbejdet med soldater, der når de først var i reel livsfare, oplevede at blive overmandet og lammet af freeze-instinktet, skønt de var trænet til kamp.

Instinkterne i dagligdagen

Når vi lever, og når vi virker, er der også flere og opretholdende kræfter oginstinkter i spil.
Der er nemlig 3 andre og yderst vitale instinkter.

Nemlig de instinkter, der sørger for, at vi lever og føler os glade, har kontakt med vores gå-på-mod, optimisme og tillid til egne kræfter og andre.
Disse 3 instinkter  – kaldes, igen på nydansk:

 • The social instinct
 • The sexual instinct
 • The survivor instinct

Lad os få det oversat, så vi kan omsætte det til vores moderne liv og lad mig kort introducere dig til instinkternes afgørende betydning med hensyn til vores livsglæde, energi og handlekraft.
Min dygtige inspirator, Michael Groser, har omdøbt de 3 instinkter til:

 • Navigatør – instinktet
 • 1:1 – instinktet
 • Redebygger – instinktet

Også disse instinkter er fordelt og lever deres eget liv i os og styrer os meget mere, end rigtigt mange er bevidste om.

Således har jeg og således har du og således har enhver en fordeling, så vi har et primært instinkt, et midter-instinkt, der støtter det primære instinkt og et ”blindt” instinkt, som vi skal give noget energi for at føle os hele.

Når man som jeg dagligt I min praksis som parterapeut og individuel terapeut anvender enneagrammet, kan det ikke stå alene blot at type, hvilken grundtype der er i spil.

Instinkternes betydning er altafgørende.

Fordi du ved kendskabet til din egen instinkt rækkefølge forstår du følgende :

 • Du ved, hvad der giver dig glæde og dermed får du medindflydelse på din lykkefølelse.
 • Du får en højnet forståelse for dine forældre, din partner, dine børn, dine venner og dine kolleger
 • Har nemt at spotte andres instinkter og øger tolerancen for vores forskellighed.
 • Især i nære relationer bliver det langt nemmere at respektere hinanden samt at bruge forskellighederne konstruktivt.
 • Du forstår, hvorfor du drænes i bestemte situationer og med bestemte mennesker.

Giv løven mad – så bliver løven glad

Se eventuelt instinktet som en løve, der brøler indeni

Og vid, at hvis løven ikke får den rette mad, så begynder den at spise af dig.

Det kan du mærke som træthed, energitab, manglende lyst, manglende handlekraft, utilpashed, utilfredshed, irritation og kedsomhed. Blandt andet

Navigatørinstinktet – the social instinct

Navigatør løven skal have navigatør-løvemad.

Det vil sige, at dette sociale instinkt styrer dig henimod at have kontakt med grupper.

Sammen er vi stærkest, er dette instinkts motto – og instinktet hjælper dig med at være opmærksom, opfatte mange ting i dine omgivelser og at have lethed ved at gå ind i sociale relationer, vurdere gruppedynamik og magtforhold, og have en lyst til at  samle mennesker og skabe fælles aktiviteter.

Dette instinkt vil hjælpe dig, så du ikke er alene.

Instinktet hjælper dig, så du har kontakt med naboer, hurtigt får kontakt på en cafe, får skabt rammerne for 10 års jubilæet, får gang i gruppearbejdet på skolen osv osv

Er du for meget alene – uden kontakt til Facebook og/eller vil din kæreste bare helst drikke kaffe og sidde og sludre, bliver den indre løve sulten og begynder at spise af din energi, dræner dit fokus og får dig til at kede dig og give dig oplevelsen af, at du er i under skud.

1:1- instinktet – the sexual instinct

1:1 – løven skal have 1:1- løvemad.

Her er instinktets stemning, at det der gør dig glad, er at være i en nær relation med et andet menneske ad gangen.

Nøgleord som fordybelse og intensitet får løven til at slikke sig om munden.

Så hvis 1:1 er dit primære instinkt vil du søge aktiviteter og mennesker, hvor der er dybde og hvor der laves og tales om meningsfulde emner.

Kropslig nærhed, sensualitet, at kigge hinanden dybt i øjnene og være ”på frekvens” får  dig til at stråle.

Det kan være at danse, at læse, at skrive, at male, at løbe, at fordybe sig i en ny madopskrift, at lege med et barn, at være intenst til stede der vækker energi og glæde  i et menneske med primært 1:1- instinkt.

Det er dermed vigtigt at understrege, at det ikke kun er at have lyst til at dyrke sex, som det engelske navn lidt fejlagtigt henleder opmærksomheden primært på.

Er du omgivet  af overflade og small talk, mange aktiviteter og mennesker, der har en tro på, at pligter er det vigtigste, vil løven nemt kunne drænes og du vil miste energi, handlekraft og lyst.

Rederbyggerinstinktet – the survivor instinct

Lige siden tidernes morgen har redebygger instinktet fået mennesker til at springe op fra deres soveskind for at få fat i det, der sørger for at vi overlever.

Og selv om vi mennesker er blevet langt mere moderne, får instinktet mennesker til at holde et fokus på  at dække de basale behov som søvn, mad, varme og tryghed. Et instinkt, der passer på os og sikrer vores overlevelse og i vores dage viser et menneske, der bliver glad, når der kan laves lister med ting, de bliver gjort.

Med nøgleordet sikkerhed går redebygger instinktet meget gerne rundt i deres hjem og nyder at få gjort rent, lavet mad, ordnet haven og vasketøjet, sørger for et lille lager med ekstra toiletpapir og flåede tomater, samt med en energi der sørger for, at ”vi ikke går ned på udstyr”.

Redebyggeren har således mange ting, samler gerne ”i bunker” og nyder den fred, der opstår efter en lang dags veludførte opgaver og så at sidde med en kop kaffe og følge med i TV-programmerne. Stille og roligt og hyggeligt.

Og hopper så i seng ved 22-tiden. For det er som regel på dette tidspunkt, at den indre  løve brøler og minder dig om, at det er ved at være sengetid.

Og:

Kommer du bagud med dine planer. Får du, grundet stress eller andet, negligeret dine ”to do ”- lister. Formår du ikke at give dine nære omsorg, og har du udviklet en livsstil, hvor du får sovet for lidt, spist for dårligt, drukket for meget og dyrket for lidt motion, ja så begynder løven at spise dig…

Instinkterne og parterapi

Især i parterapierne er snakkene om instinkter afgørende

Du kan, hvis dette interesserer dig, allerede nu forudse nogle af de temaer, der automatisk kommer op, når der er to mennesker sammen, der har det samme primære instinkt, ikke?

Og måske kan du også se eller fornemme, hvilke faldgruber og muligheder, der er i et parforhold, hvor de to primære instinkter i forholdet er hhv:

 • Navigatør og 1:1
 • Navigatør og redebygger
 • 1:1 og redebygger

Vil du vide mere om dynamikken i jeres parforhold, kan vi aktivt arbejde med dette i et forløb.

Fordi, det selv at have medindflydelse på glæde, gør hele forskellen i dette liv, hvor det er hverdage, der er flest af.