Enneagrammet – en udviklingsrejse

Der er mange forskellige personlighedstests. Der er mange forskellige terapiformer. Alle har vi hver vores vej at gå.

Og nogle af os er mere interesserede, læs : dybt optaget af at forstå os selv og andre.

Grundene til dette kan være mange.

 • At vi har følt os misforstået i opvæksten og har brug for at forstå meningen med dette vilkår.
 • At vi har følt, at vi er ”det fortabte barn” i familien og ikke minder om vores forældre eller søskende og dermed kender meget til  en sjælelig ensomhed
 • At vi har haft prøvelser i skolen, så som mobning, oplevelsen af ikke at få vores potentiale i spil, en venten på at blive set og hørt
 • At vi, skønt det ikke er logisk, går og mærker på for megen frygt eller indre uro
 • At det at føle, at man har  ret til at være her – og kan mærke et selvværd og en daglig glæde, ikke er et gennemgående træk
 • At vi har en fornemmelse, der kan være svær at forklare, men som kan handle om, at der er en indre stemning, der kalder på os og siger : der er noget, du skal finde ud af. Lær dig selv at kende og kend din lykke ….
 • At du er blevet såret i kærlighedslivet og nu er blevet desillusioneret og frygter, at du skal vandre alene rundt resten af denne tilværelse
 • At du har været eller er syg, uanset om det er en spiseforstyrrelse, et fysisk handicap, en diffus angst, en kronisk lidelse, uforklarlige smerter eller noget andet, der presser dig til at forsone dig med dit vilkår og vide, hvordan du kan lære at mestre det
 • At du ved, at du skal skifte job eller kurs, men ikke er klar over, i hvilken retning du skal vende dit blik

Ja, grundene kan være mange – og der er grunde for hver af os

Kend din lykke

For når alt kommer til alt, sagde en af mine inspiratorer inden for  NLP – verdenen det meget fint, tilbage i sidste årtusind:

Han, Richard Bandler, sagde.

”Livet og sindet kan være komplekst. Men min erfaring er, at når alt kommer til alt, så vil de allerfleste mennesker blot have to ting:

 1. Løsninger på deres problemer
 2. Gode følelser

Dejligt med en simplicitet i menneskelivet. For Bandler pegede på noget helt essentielt og dermed meget vitalt.

Egentligt sagde han: Kend din lykke .

Og jeg tilføjer: Ja, kend din lykke – og vid, hvordan du kan have medindflydelse på den.

På min egen opdagelsesrejse har NLP, transaktionsanalyse, en vifte af oplevelser med spændende mennesker, privat som fagligt, tusinder af gode bøger, daglig meditation  samt  Enneagrammet, som jeg  her i 2016 har uddannet mig indenfor, været nogle af de mest væsentlige ingredienser.

Jeg har altid søgt og vil fortsat søge viden og mennesker, der har en grundig og omhyggelig indsigt i det område, de arbejder med. Jo mere Enneagrammet foldes ud for mig, forbløffes jeg over den mangeårige ”forskning”, der ligger bag Enneagrammet og stadig er i fuldt flor. Det fryder mig, at Enneagrammet netop ikke er en ”sådan her er du”- typologi og ej heller en  kategorisk og begrænsende ”Sådan er det bare”- konstatering.

Det, som Enneagrammet giver mig, er helt enkelt, at jeg kan rumme og meget dybere forstå de mennesker, jeg møder og som kommer for at få hjælp fra mig.

De tre aspekter, jeg her vil drage frem, er

 • at det er uvurderligt at forstå, hvilken grundfrygt et andet menneske har,
 • at det er givende at vide, hvordan jeg kan møde og motivere andre
 • at det  gør det enkelt at tale om selv komplekse situationer, når jeg kender personens primære instinkt og kan igangsætte eller pege på aktiviteter, der giver glæde.

Ud af boksen

Således indbyder Enneagrammet mig til at komme ud af boksen, så jeg ikke har fordømmende eller distancerende opfattelser af andre mennesker .

For jeg tror, at de fleste af os, har en holdning til andre og dermed ”box`er” dem, eller sætter dem i en mentale bås.

Ulykkeligheden i dette er, at vi kun får øje på blå ting, hvis vi har fokus på blå ting.

Sagt med andre ord: Vi begrænser os selv med et for snævert eller et for negativt fokus.

Et par enkelte eksempler:

Førhen kunne jeg indeni mig selv sagtens himle med øjnene, når jeg mødte det, jeg dengang kaldte en ”kontrol”-person.

For kvindernes vedkommende var det perfektionistisk make up, tøj, hår, kontrolleret og styrende adfærd med et ”find fem fejl”-fokus, der generede mig.

For mændenes vedkommende en perfektionistisk  og bedrevidende indstilling, der gav en stemning af rigiditet og mangel på liv.

Det er nemt nu at være i selskab med sådanne mennesker, fordi: jeg ved, at de som regel vil være type 1 – og så kan jeg i stedet for at tune ind på, at de er firkantede og ikke fatter livets mening, være opmærksom på og have stor empati for, at deres grundfrygt er at være forkerte, og det har jeg ingen problemer med at vise respekt for.

Og så er mit billede af dem ændret. Og så er relationen med et meget smukkere.

Og det bedst er: Så er jeg sat fri.

Et andet eksempel:

En mand kom til mig, fordi han er konfliktsky. Han erkender, at han er undvigende og nølende, går med megen dårlig samvittighed og selvbebrejdelse samt en selvopfattelse af, at han er en ”fej vatnisse”. Det har i hans parforhold betydet, at hans kæreste er blevet dominerende og efterhånden træt af ham, for han træder aldrig i karakter og giver hende en grundlæggende uro med hensyn til, om han virkeligt bakker hende op, når det gælder.

Desuden har en kvinde, der kun sjældent – eller aldrig – oplever sin mand sige sin mening, tendens til at miste respekten for ham.

Og så er parforholdet i fare for, om det kan fortsætte…..

Ud fra Enneagrammet er denne mand type 9, diplomaten/fredsmægleren/ harmonisøgeren. Med en grundfrygt for adskillelse.

Da han fik forklaret sin type og de temaer, der er i den, forstod han af sig selv vigtigheden af at lære at tage konflikter, mens de er små, så den sammensmeltning, han har så hårdt brug for, er inden for hans egne hænder. At hans kæreste så er type 2, og derigennem har brug for, at han emotionelt forbinder sig med hende i stedet for at ”forsvinde ind i afstand og underlegenhed”, har givet en masse konstruktivt og mange udviklingsaspekter for dem.

Jeg har været NLP terapeut og parterapeut i mange år. Jeg ville også sagtens kunne hjælpe en person uden at kende Enneagrammet. Det interessante er blot, at det giver en bedre forklaringsramme og en helt anden accept fra nogle af de mennesker, jeg møder, når de ved :
”er der virkeligt andre, ja nærmest hver 9. person, der har det ligesom mig ”….?

De tre bøger, der inspirerer mig mest ,er

 • Enneagrammets visdom af Don Eichard Eiso
 • Enneagrammet i praxis, af Michael <Groser
 • Ni syn på verden – enneagrammet som perspektiv, af Jerome Wagner

Vil du med på en udviklingsrejse, der bevidstgør tanker og fornemmelser, som du kun tror, har været specielle for dig?

Vil du med på en udviklingsrejse, hvor der arbejdes præcist med dig, din baggrund og dine temaer?

Så kontakt mig.

Jeg afholder individuelle sessions, par coaching og – hvis du kan samle en gruppe, så lad mig det vide. Hvis muligt finder vi en løsning.