Stress – stresshåndtering 1.
Kendskab til stresshåndtering er afgørende og betydningsfuldt.

Stresshåndtering – stresshåndteringskoncept.

Konstruktivt målsætningsarbejde.

Mental stress, følelsesmæssig stress, fysisk stress.

I mit mangeårige virke har jeg mødt mange mennesker, der var plaget af stress.

 • Kendskab til stresshåndtering er afgørende og betydningsfuldt.
 • Stresshåndtering er livgivende og grundlæggende for din livskvalitet.
 • Stresshåndtering gør en forskel for dig, i dit arbejde og i din fritid.
 • Stresshåndtering betyder, at du kan mestre og have positiv indflydelse på dit liv.
 • Stresshåndtering sikrer dig, så du undgår såvel sygdomme, uhensigtsmæssig adfærd og dermed opøver både tryghed, overskud og glæde.

Ja, ovennævnte påstande fortæller dig, at jeg kender til betydningen af stresshåndtering og til effekten af såvel et liv med stress samt et liv, hvor stress håndteres.

I mit mangeårige virke som NLP – terapeut og NLP – konsulent med Axept – coaching som overbygning, har jeg mødt mange mennesker, der var plaget af stress og al den bekymring og ubalance, dette skaber, såvel fysisk, emotionelt, mentalt, relationelt og på en arbejdsplads.
Og da jeg mener, at vi som mennesker øger mest energi, overskud og sammenhæng ved netop at kunne mestre det, vi møder, i stedet for enten at ignorere eller håbe på, at det nu nok skal blive bedre efter den næste weekend eller ferie, ja så udbyder jeg naturligvis kurser i stresshåndtering for ledere, personalegrupper, par og enkeltpersoner.

I mit stresshåndteringskoncept fokuserer jeg bl.a. på 4 punkter.

 1. Dels aspektet: hvad skal fjernes fra situationen.
 2. Dels: hvad skal undgås.
 3. Hvad skal bevares.
  Og
 4. Hvad skal opnås.

Punkter, der umiddelbart lægger sig op af konstruktivt målsætningsarbejde, og samtidig punkter, der handler om at have alle aspekter med.
Netop alle punkter skal med, for at sikre, at de tiltag, der gøres, for at mindske eller helt neutralisere stress, bliver så konkrete og realiserbare som muligt.
Og fordi det ikke er nok bare at lade være med at gøre det ene eller det andet. Der må parallelt være en optik, der handler om, hvad der virker, og i hvilken retning, man bevæger sig.

Et eksempel:

En mand, med en høj stilling inden for IT-branchen var uhyre stresset. Det viste sig i hans temperament, der løb mere og mere af med ham, så han reagerede uhensigtsmæssigt og usympatisk over for medarbejdere og familiemedlemmer. Han sov dårligt om natten, han tabte sig og kunne ikke rigtigt finde glæde ved tingene.

På spørgsmål “hvad skal fjernes fra din tilværelse, blev han klar over, at de 60 timer, som han arbejdede om ugen, skulle sættes ned, så han fik sig en ugentlig fridag.

På spørgsmålet om, hvad han skulle undgå, blev han klar over, at han ville undgå tidsregistrering og at han ville undgå at lade opgaver ligge i mere end 3 dage, uden at informere om, at han var bagefter, så hans chef og medarbejdere enten kunne overtage opgaven eller måtte acceptere, at den blev forsinket.

Da han blev spurgt om, hvad han ville bevare, blev han klar over, at det var afgørende, at han bevarede sin arbejdsglæde og en personlig og god kontakt med de andre kollegaer i frokostrummet.

Og adspurgt om, hvad han ville opnå, vidste han, at han ville opnå det punkt, hvor han, når han gik hjem fra arbejde, lod det ligge, så han kunne være tilstede med sin familie og sine venner i fritiden. Han vidste, at han ville opnå en bedre kontakt med chefen, så der var samklang og overensstemmelse, hvilket kunne gøres ved at lave ugentlige “stående møder”, hvorved der var kontakt og fokus på dagens og ugens arbejde, så informationer flød mere frit og ubesværet.

Umiddelbart lyder ovenstående meget indlysende. Det er det jo også.

Det spændende og konstruktive ved casen er, at når man er stresset, vil man have tendens til at fokusere på et af punkterne og så bide sig fast i dette og kæmpe videre med alt det øvrige.
Der er stadig arbejde at gøre, når disse punkter er klarlagt, men det sikrer en langt bedre ramme og et langt stærkere fundament.

Modellen står ikke altid alene. Men er bl.a. et af de værktøjer, jeg benytter mig af.

Og den kan i kombination med andre modeller gøre en bæredygtig og positiv indflydelse gældende, fra lederniveau, til personalegrupper, til familier, par og enkeltpersoner.