Præstationsangst. – Coaching af præstationsangst – præsentationsangst

Præstationsangst. – Coaching af præstationsangst – præsentationsangst.

Denne side handler om: Præstationsangst – præsentationsangst.

Lad dig ikke begrænse af noget, der let kan forandres.

Præstationsangst – præsentationsangst er noget de fleste af os kender til, eller har hørt om.

Præstationsangst er et fænomen, der kan dræne megen energi.
I arbejdet med coaching af ledere og medarbejdere falder talen på præstationsangst og usikkerhed ved at præstere, lige så hyppigt som talen falder på arbejdsglæde og motivation. Og ligeledes falder talen på præsentationsangst, som er usikkerhed i sammenhænge, hvor man vil skal præsentere noget nyt, også tit.

I det følgende beskrives, hvordan jeg forholder mig til begge disse fænomener, der i mange tilfælde overlapper hinanden.

Præstationsangst er et fænomen, der kan dræne megen energi, og som kan hæmme megen virketrang. Og er derfor værd at tage fat om, også selvom det hyppigt skaber følelser af flovhed og tilstande af selvbebrejdelse.

Coaching og præstationsangst kan indeholde flere aspekter.

Dels kan der fokuseres på den individuelle person og coaches med henblik på at kunne håndtere de situationer, som også på forhånd kan udløse præstationsangst.
Dette kan opfølges af videooptagelser, der tydeligt afspejler personens proces.

Dels kan der coaches med henblik på at forstærke fokuspersonens kompetencer med hensyn til præsentationsteknik.
Så vedkommende føler sig klædt på og sikker i sammenhænge, hvor det er nødvendigt at præstere og præsentere.

De to aspekter udelukker naturligvis ikke hinanden.
Og igen er det værd at understrege, at uanset om omdrejningspunktet i coaching er præsentationsangst eller præsentationsteknik eller et helt tredje, ja så er både processen og resultatet vigtigt. Og at man efter en coaching altid har sin egen personlige handleplan, der enkelt og konstruktivt er med til at sikre, at de næste skridt er både bæredygtige og fremadrettede.

Et eksempel:

En direktør er pludseligt begyndt at blive utilpas i situationer, hvor han har ordet, og hvor alles blikke er vendt imod ham.
Han har været i denne situation utallige gange, uden problemer, og forstår ikke, hvad det er, der sker, og har svært ved at håndtere situationen.
Han vil gerne kunne føle sig sikker og rolig igen. Vil gerne kunne tænke “det skal nok gå”, før han tager til møder, og vil gerne kunne have den gode ro i maven, som han plejede at have.

Dette coachingforløb strakte sig over 3 samtaler. Dels for at få drøftet, hvilke aspekter, der havde haft indflydelse på det tidspunkt, hvor præstationsangsten opstod. Dels for at udfordre de begrænsende overbevisninger, fokuspersonen havde bygget op med hensyn til præstationsangst.
De følgende coaching – sessions fokuserede på stresshåndtering og på at forberede sig mentalt til præstationssituationer. Til at øge motivationen og “det her kan jeg da godt” -tilstanden.
Aftalen er, at vedkommende kontakter Uni Coaching.dk igen, hvis der opstår problemer.

Andre gange viser det sig, at coaching vedr. præsentationsangst hyppigere drejer sig om manglende kompetencer inden for præsentationsteknik.
I sådanne situationer, hvor en fokusperson giver udtryk for, at han/hun føler sig mangelfuld og altid frygter at gå i stå det samme sted, orienterer coachingen sig på at afdække de ressourcer og kompetencer,, personen allerede har, ligesom undervisning i formidling og præsentation er i højsædet.

Præsentationsteknik handler bl.a. om:
  • Disposition.
  • Mental forberedelse.
  • AI- konceptet.
  • Håndtering af uforudsete begivenheder.
  • Værdier og personlig stil.

Når en fokusperson bevidstgøres om ovennævnte kompetencer og brugbare modeller, vil det klæde vedkommende på i situationer, hvor frygt, usikkerhed, tvivl og præsentationsangst førhen dominerede.

Har du spørgsmål vedr. præstationsangst eller præsentationsangst og coaching er du naturligvis velkommen til at kontakte mig for nærmere information.